Slomljeni šahtovi
05.10.2006.
e-mail


Poruka: Poštovani,
više puta smo se obraćali inspekcijskim službama u gradu u vezi slomljenih šahtova od kanalizacije u ulici Kralja Petra Krešimira i nijednom nisu poduzete nikakve radnje u svezi ovoga problema. Problem je nastao kada je poduzeće MAA vršilo sanaciju puta iza zgrade br.30 i tada je nešto poklopaca zatrpano a oni koji nisu imali poklopce ostali su puni asfalta.
To je bio problem jer se kanalizacija začepila i sami smo angažovali privatnu osobu i otklonili trenutni problem,ali i dalje ostaje problem jer je šaht bez poklopca a nekim ne možemo prići jer su asfaltirani. Molim Vas da nas uputite na pravu adresu kome se možemo obratiti u vezi ovoga problema,jer uvijek zimi imamo problem sa kanalizacijom koja se vraća u stanove. Hvala na razumijevanju

 

 

 

Odgovor:

 

U ovu problematiku možete uključiti gradskog vijećnika iz Vašeg dijela grada, koje ovo pitanje može delegirati tokom sjednice Vijeća kao "vijećnićko pitanje" upućeno gradonačelniku. Sve gradske vijećnike pronaći ćete na internet stranici gradskog vijeća u sekciji VIJEĆE-VIJEĆNICI