Odluka Gradskog vijeća za novčana davanja na groblju Sutina
08.02.2007.

Poštovani,
Je li istina da se treba uplatiti po 200 KM rukovodstvu Gradskog groblja Sutina, ako želite izvršiti neke radove na grobnici? Zanima me na osnovu čega je donesena ovakva odluka, tj. da mi navedete naziv zakona, podzakonskog akta ili odluke koja regulira tu materiju.

 

 

 

Odgovor:

Gradsko vijeće Grada Mostara nije donijelo niti jednu odluku kojom se predviđa davanje navedenog iznosa za radove na grobnici.