Politika privatnosti
Svako korištenje portala Gradskog vijeća grada Mostara podložno je uslovima i pravilima opisanim u ovom članku. Vijeće poštuje privatnost posjetitelja na ovom portalu i prikupljat će lične podatke kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa kad nam se dobrovoljno dostave on-line obrascima. Prikupljene podatke ćemo koristiti kako bismo udovoljili pojedinačnim zahtjevima korisnika te mogli pružiti on-line usluge koje je korisnik zatražio. Vijeće neće prenositi prikupljene podatke trećoj strani bez pristanka korisnika. Svaka promjena u politici privatnosti bit će objavljena na ovoj web stranici.