Unaprijeđenje komunikacije između građana i Gradskog vijeća Grada Mostara

Gradsko vijeće Grada Mostara ima aktivnu saradnju sa nevladinim organizacijama.

Posljedni realizovani projekti sa Agencijom  lokalne demokratije Mostar (LDA) , započeti u 2010. godini imali su za cilj:
Unaprijeđenje komunikacije između građana i Gradskog vijeća Grada Mostara

Projekat se vodi pod imenom  „Vijećnik-Građanin" . Detalje o projektu možete pogledati na stranici LDA Mostar www.ldamostar.org

LDA Mostar ima aktivno učešće i u unaprjeđenju komunikacijskog sistema GV Grada Mostara pod nazivom "Parlanet
U prilogu je letak za komunikacijski sistem ParlaNet

 

Kliknite na sliku da je otvorite!
Kliknite na sliku da je otvorite!

Prenosimo i sumarni dokument o istraživanjima koje je provela LDA Mostar u sklopu projekta  „Vijećnik-Građanin"

    LDA Mostar Gradska Istrazivanja :PREGLED REZULTATA ISTRAŽIVANJA OSJETLJIVOSTI VLASTI NA IDENTIFIKACIJU I ZADOVOLJAVANJE STVARNIH POTREBA GRAĐANA NA GRADSKIM PODRUČJIMA GRADA MOSTARA