Adresar
Stručna služba Vijeća
Adresa:
Adema Buća 19
Mostar
BiH
88000

Telefon: +387(0)36
51 42 50
Fax: +387(0)36 51 42 50

Info: sms:+387 61 485 306