Izvješće sa 62. sjednice Gradskog vijeća Ispis E-mail
10.09.2008.

Image

Na 62. redovitoj sjednici Gradskog vijeća Grada Mostara, koja je održana 10.09.2008. nazočilo je 34 vijećnika, gradonačelnik Lj. Bešlić, načelnici odjela Gradske uprave, predstavnici Zavoda za prostorno planiranje, OHR, novinari: NINA, FENA, Dnevni list, RTV Mostar, BHTV

Nova cijena javnog prijevoza u Mostaru

Gradsko vijeće Mostara je na 62. sjednici donjelo Odluku o utvrđivanju cijena prijevoza u javnom gradskom linijskom prometu na području Grada Mostara: Zona I... 1,50 KM ( 1,28 + PDV 0,21); Zona II...2,10 KM (1,79 + PDV 0,30);Zona III...2,90 KM (2,47 + PDV 0,42)
Pravo na subvencioniranje troškova prijevoza i dalje imaju osobe predviđene Odlukom o subvencioniranju građana ("Službeni glasnik Grada Mostara", broj 3/08).

Na sjednici je Vijeće još usvojilo/odbacilo/razmatralo u nacrtu:

Odluku o usklađivanju statusa društva za javni gradski prijevoz putnika „MOSTAR BUS" d.o.o. Mostar sa Zakonomo javnim poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine
Ovom Odlukom osnivač Grad Mostar usklađuje firmu i način upravljanja sukladno sa Zakonom o Javnim poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine „ broj: 8/05), mijenja adresu poslovanja, utvrđuje visinu temeljnog kapitala, usklađuje djelatnost Društva za javni gradski prijevoz putnika «Mostar Bus» d.o.o. Mostar u unutarnjem prometu sukladno sa Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, vrši upis prava obavljanja vanjskotrgovinskog poslovanja i upis osoba ovlaštenih za zastupanje u vanjskotrgovinskom poslovanju sukladno sa zakonom.

Odluku o utvrđivanju cijena prijevoza u javnom gradskom linijskom prometu na području Grada Mostara

Odluku o izradi Strategije razvoja Grada

Odluku o davanju suglasnosti za izdavanje garancije Federalnom ministarstvu financija za otplatu kredita Svjetske banke (dodatno financiranje za Projekat proširenja postojeće deponije „UBORAK-BUĐEVCI") za javno poduzeće „DEPONIJA" d.o.o. Mostar

Odluku o davanju na privremeno korištenje školskog objekta „Druga gimnazija" ustanovama Javnoj ustanovi „Druga gimnazija" Mostar i „Srednjoj medicinskoj školi" Mostar
Školski objekt "Druga gimnazija", izgrađen na k.č.115 k.o. Mostar, na dijelu ranijeg Sjevernog logora, daje se bez naknade na privremeno korištenje ustanovama Javnoj ustanovi Druga gimnazija Mostar i Srednjoj medicinskoj školi Mostar.

Odluku o dodjeli stipendija Grada Mostara

Odluku o dodjeli sredstava iz tekuće rezerve
Sportskom savezu Grada Mostara 50.000KM, Domu Starih 50.000KM, za završetak zgrade Mukoša 50.000KM, za projekat dovršetak zgrade Suda-Gruntovnica 20.000KM

Odluku o sanaciji i rekonstrukciji Bulevara
...od Gimnazije do Doma zdravlja

Odluku o raspodjeli sredstava za medije - Gradonačelnik

Informaciju o otkupu nacionaliziranih stanova

Informaciju o realizaciji Zaključaka Gradskog vijeća Grada Mostara broj: 01-02-96/08 i 01-02-97/08 od 17.04.2008.godine ( vezano za stečaj J.P. „SIGURNOST" Mostar )

Odbacilo Odluku o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca Grada Mostara

Imovinsko-pravne odluke

Upozorenje Načelnika Odjela za organizaciju, pravne poslove i opću upravu Gradske uprave na nezakonitost Zaključka Gradskog vijeća br: 01-02-184/08 od 26.06.2008.

Vijećnićka pitanja

H. Kapić: Informacija oko popisa nekretnina u vlasništvu grada
A. Hasić: Krivične prijeve za požare na Bišću polju, uklanjaje kontejnera na frekventim turističkim mjestima, zašto su službe gradske administracije u službi kriminalnog lobija - slučaj postavljanje asfalta u Zaliku
A. Špago: Tražim od Gradonačelnika da se hitno počne sa uređenjem izvorišta u Blagaju, kada će vodovod početi dostavu vode za piće ugroženim mjesnim zajednicama
S. Jakupović: Nisam zadovoljna nalazom inspekcije oko zagađenja od hotela Ero, nisam dobila odgovor na pitanje o nacionalnoj strukturi uposlenih u gradskoj administraciji
M.Huseinagić: Nisam dobio odgovor na pitanje o realiziranju regulacije bujica i Radobolje u Starom gradu

 

 

 
« Prethodna   Sljedeća »
newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba