Izvješće sa 60. sjednice Gradskog vijeća Ispis E-mail
31.07.2008.

Image

Na 61. redovitoj sjednici Gradskog vijeća Grada Mostara, koja je održana 31.07.2008. nazočilo je 32 vijećnika, gradonačelnik Lj. Bešlić, načelnici odjela Gradske uprave, predstavnici Zavoda za prostorno planiranje, OHR, novinari: NINA, FENA, Dnevni list, RTV Mostar, HTV BHTV,

Do rujna novi regulacijski planovi i novo komunalno poduzeće

Gradsko vijeće Mostara je na 61. sjedinici, između ostalog, donjelo nove odluke za regulacjske planove, kao i rok do 15.09., do kada treba zakati skupštine „Parkova" i „Komosa", da bi se njihovom likvidacijom, dovelo do kraja uspostavljanje jedinstvenog javnog gradskog poduzeća za komunalne posolve - JP „Komunalno".
Odluka je donesena nakon usvajanja Informacije o završetku stečaja nad JP „Parkovi".

Na sjednici je Vijeće još usvojilo/odbacilo/razmatralo u nacrtu:

Odluku o o pristupanju i izradi donošenju i provođenju izmjena i dopuna Regulacijskog plana Bijeli Brijeg I - faza III

Odluku o pristupanju i izradi donošenju i provođenju izmjene i dopune Regulacijskog plana "Zgoni II"

Odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacijskog plana "Centralna zona - rekonstrukcija" GP Stari grad

Odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacijskog plana "Šireg kompleksa putničkog, željezničkog i autobusnog terminala" GP Stari grad

Odluku o pristupanju izradi Regulacijskog plana Rondo GP Jugozapad

Odluku o pristupanju izradi Programa razmještaja javnih WC-a na području Grada Mostara

Odluku o imenovanju ulice u naselju Zalik
Ulica Žrtava Uborka

Metodologija o načinu utvrđivanju naknade za građevno zemljište koje se preuzima od ranijeg vlasnika
Prosječna tržišna cijena 1m2 preuzetog građevnog zemljišta predstavlja prosjek cijena ostvarenih u prometu za protekla tri mjeseca u zoni u kojoj se zemljište nalazi, na temelju informacija Povjerenstva za procjenu prometne vrijednosti nekretnina. Ako u proteklom tromjesečnom periodu nije bilo prometa zemljišta u određenoj zoni, odnosno nema podataka iz stavka ovog članka, prosječna tržišna cijena se utvrđuje na bazi posljednjih poznatih podataka za tu zonu ili putem vještačenja. Za predmete u kojima se utvrđuje naknada za preuzeto građevno zemljište površine veće od 1000 metara četvornih potrebno je obavit vještačenje na teret podnosioca zahtjeva. U postupku vještačenja potrebno je uzet u obzir slijedeće elemente: -građevinu iskoristivost zemljišta; -veličinu i oblik parcele; -kvalitet zemljišta s obzirom na visinsku razliku; -posebna svojstva lokacije u odnosu na putne komunikacije; -izgrađenost infrastrukturnih i javni društvenih objekata

Odluku o pravima izabranih dužnosnika i nositelj izvršnih dužnosti i imenovanih dužnosnika Grada Mostara
Ovom odlukom uređuju se prava izabranih dužnosnika i nositelja izvršnih dužnosti i imenovanih dužnosnika Grada Mostara koja se odnose na plaće, naknade plaće, pravo na mirovinu druga prava sukladno ovoj odluci. Izabrani dužnosnici u smislu ove odluke su:
Predsjedavajući Gradskog vijeća, zamjenici predsjedavajućeg Gradskog vijeća. Nositelji izvršnih dužnosti u smislu ove odluke su: Gradonačelnik, Glavni savjetnik grada.
Imenovani dužnosnici u smislu ove odluke smatraju se: pravobranitelj Grada, zamjenik pravobranitelja.
Izabrani dužnosnici i nositelji izvršnih dužnosti i imenovani dužnosnici imaju pravo na plaću.

Izvješće o radu Žalbenog vijeća Gradskog vijeća Grada Mostara za 2007.godine

Informacija o stanju školskih športskih objekata i terena u školama na području Grada Mostara

U Proračunu Grada Mostara osigurati financijska sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju školskih športskih dvorana i terena u školama koje iste nemaju, pri čemu prioritet dati osnovnim školama. U školama koje nemaju vanjske športske terene, a imaju prostor za izgradnju istih, pristupiti planiranju i izgradnji otvorenih terena sa asfaltnom podlogom dimenzija 40x20 metara (za mali nogomet i rukomet) i po mogućnosti terena 28x15 za košarku, a prioritetno u školama: Treća osnovna škola - područna škola Polog, Osnovna škola Bijelo Polje - područna škola Livač, Osnovna škola Bartola Kašića - područna škola Jasenica
Zajedničkom prostoru Mješovite srednje mašinsko-saobraćajne škole i Srednje prometne škole. U školama koje imaju školske športske dvorane, a iste ne odgovaraju Pedagoškom standardu i normativu srednjeg školstva (Službene novine HNŽ, broj: 4/05), Pedagoškom standardu osnovnog školstva (Službene novine HNŽ, broj: 4/05), pristupiti izradi projektne dokumentacije za prilagođavanje postojećih objekata važećim standardima.
Grad Mostar je putem Fudbalskog/Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine dobio dva mini sportska terena sa umjetnom travom dimenzija 21x13, inače donaciju UEFA-e i kao lokaciju gradnje jednog terena odredio zajedničko dvorište Srednje građevinske škole i Srednje ekonomske i ugostiteljsko turističke škole Mostar, a drugog dvorište Osnovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića. Tereni su u završnoj fazi izgradnje te ove dvije srednje škole nisu stavljene na popis prioriteta za gradnju otvorenih športskih terena.

Informacija o upisu učenika u prvi razred osnovnih škola sa područja Grada Mostara za školsku 2008/09
Prema Instrukciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNŽ-e u prvi razred osnovne škole po devetogodišnjem nastavnom planu i programu upisuju se djeca koja do 1. (prvog) ožujka tekuće godine navrše pet i pol (5,5) godina života.
U vremenu od 21. 04. do 29. 05. 2008.godini obavljeni su psiho-fizički pregledi djece-školskih obveznika i upis učenika u osnovnim školama sa područja Grada Mostara. Sve osnovne škole su u Zakonom predviđenom roku, tj. do 30. 6. tekuće godine, dostavile Odjelu za društvene djelatnosti izvješće o izvršenom upisu. U prvi razred redovnih osnovnih škola sa područja Grada Mostara upisano je ukupno 1.150 (tisuću sto pedeset) učenika.

Informacija o završenom stečaju JP Parkovi
Najkasnije do 15.09. zakazati skupštine „Parkova" i „Komosa" da bi se implentirala odluka Gradskog vijeća o formiranju jedinstvenog javnog gradskog preduzeća za komunalne poslove - JP „Komunalno".

Odluku o davanju suglasnosti za promjenu sjedišta Javne ustanove Srednje ekonomske i ugostiteljsko-turističke škole Mostar
Školski odbor Ustanove svojom odlukom broj: 06-204/08 od 06.03.2008. godine promijenio je sjedište škole tako da se sada sjedište iste nalazi u Ulici Konak bb u Mostaru.

Odluku o davanju suglasnosti na izmjenu Statuta Javne ustanove Srednje ekonomske i ugostiteljsko-turističke škole Mostar

Odluku o davanju suglasnosti za promjenu sjedišta Javne ustanove Srednje građevinske škole Mostar
Školski odbor Ustanove svojom odlukom broj: 05-163/08 od 10.03.2008. godine promijenio je sjedište škole tako da se sada sjedište iste nalazi u Ulici Konak bb u Mostaru

Odluku o davanju suglasnosti na izmjenu Statuta Javne ustanove Srednje građevinske škole Mostar

Odluka o ustupanju stalnih sredstava Javnoj ustanovi Srednjoj ekonomskoj i ugostiteljsko-
turističkoj školi Mostar i Javnoj ustanovi Srednjoj građevinskoj školi Mostar

Zaključak o popunjavanju radnih tijela Vijeća

Odluka o davanju na prvremeno korištenje nekretnina
Nekretnine u posjed Srpskoj pravoslavnoj crkvi

Odluku o davanju na privremeno korištenje dijela objekta „Đački dom"ustanovi Srednja turističko-ugostiteljska škola Mostar

Objekt „Đački dom" u Mostaru, ul. Stjepana Radića br. 3 izgrađen na k.č. 1325/1 - k.o. Mostar II - dio objekta smješten u zapadnom dijelu zgrade, i to: prostor u suterenu smješten u zapadnom krilu zgrade (južna strana krila), površine 120 m2, prostor u visokom prizemlju smješten u zapadnom krilu zgrade (južna strana krila), površine 360 m2 (prostor uz dio objekta „Đačkog doma" koji koristi ustanova Srednja turističko-ugostiteljska škola Mostar),
daje se bez naknade na privremeno korištenje ustanovi Srednja turističko-ugostiteljska škola Mostar.

Odluku o davanju na privremeno korištenje Športskog stadiona «Kantarevac» Športskom savezu Grada Mostara
Športski stadion «Kantarevac» u Mostaru neposredno, bez naknade, se dodjeljuje na privremeno korištenje i upravljanje Športskom savezu Grada Mostara

Odluku o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora Udruženju mladih za promociju tradicionalnih proizvoda «Okusi Hercegovinu»
Udruženju mladih za promociju tradicionalnih proizvoda «Okusi Hercegovinu» neposredno, bez naknade, se dodjeljuje na privremeno korištenje i upravljanje poslovni prostor smješten u Mostaru, ul.Stari most broj 1, izgrađen na k.č.17/72 (novi broj k.č.3803) k.o.Mostar,u površini od 30 m2 vlasništvo Grada Mostara.

24-28 Imovinsko pravne odluke

Vijećnička pitanja:

A. Hasić: Lokalitet B. Polja kod Intereksa oblak crnog dima svako večer
O. Soldo: Zahvala na izvršenim poslovima na Rekreacijskom centra Buna, deponirani otpad na ovom području
H. Badžak: Plavljenje Radobolje
S. Jakupović: Financiranje Narodnog pozorišta

 

 

 
« Prethodna   Sljedeća »
newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba