Izvješće sa 58. sjednice Gradskog vijeća Ispis E-mail
21.05.2008.

Image

Na 58. redovitoj sjednici Gradskog vijeća Grada Mostara, koja je održana 21.05.2008. nazočilo je 33 vijećnika, gradonačelnik Lj. Bešlić, načelnici odjela Gradske uprave, OHR, novinari: NINA, FENA, Dnevni list, RTV Mostar, HTV Mostar, BHTV, Oslobođenje,

Traži se žurni dovršetak stečaja nad JP „Parkovi"

Razmatrajući funkcioniranje JP „Komunalno" d.o.o. Mostar, Gradsko vijeće Mostar je sa 58. sjednice od Predsjednice Suda i Visokog tužilačkg vijeća, zatražilo rokove dovršetka stečaja nad JP „Parkovi".
Ključ rješenja uspostave jedinstvenog komunalnog poduzeća u Mostaru je dovršetak stečaja nad JP Parkovi. Ranijom Odlukom Vijeća određeno je sjedište „Komunalnog" u Zagrebačkoj br 1. i imenovanje Nadzornog odbora. Gradsko vijeće će nastaviti konstantno razmatrati preblematiku komunale Mostara.

Na sjednici je Vijeće još usvojilo/odbacilo/razmatralo u nacrtu:

Izvješće o stanju upravnog rješavanja u periodu od 01.01.-31.12.2007

Nacrt Odluke o načinu utvrđivanja naknade za građevno zemljište koje se preuzima od ranijeg vlasnika

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim pristojbama
«Za svaku istaknutu firmu, oznaku, obilježje ili natpis na poslovnim ili drugim prostorima i objektima kojima se označava da određena pravna ili fizička osoba obavlja djelatnost ili zanimanje, plaća se pristojba godišnje po zonama na način kako slijedi:
I ZONA DJELATNOST PRAVNA OSOBA (KM)
FIZIČKA OSOBA KM

1. Proizvodne djelatnosti i djelatnosti iz oblasti prometa 600 300
2. Djelatnosti iz oblasti telekomunikacija, poštanskih usluga, bankarstva, osiguravajućih društava, društva za igre na sreću, mikrokreditne i druge financijske organizacije
1200
-
3. Trgovinske djelatnosti, uključujući trgovinu motornim gorivima i gorivima 800 350
4. Ugostiteljske djelatnosti 700 400
5. Agencije i uredi za nekretnine, advokatske i slične usluge 600 500
6. Obrtničke djelatnosti (osim deficitarnih i niskoakumulativnih) 250
7. Ostale nespomenute djelatnosti 500 300
II ZONA DJELATNOST PRAVNA OSOBA (KM) FIZIČKA OSOBA KM

1. Proizvodne djelatnosti i djelatnosti iz oblasti prometa 540 270
2. Djelatnosti iz oblasti telekomunikacija, poštanskih usluga, bankarstva, osiguravajućih društava, društva za igre na sreću, mikrokreditne i druge financijske organizacije
1080
-
3. Trgovinske djelatnosti, uključujući trgovinu motornim gorivima i gorivima 720 315
4. Ugostiteljske djelatnosti 630 360
5. Agencije i uredi za nekretnine, advokatske i slične usluge 540 450
6. Obrtničke djelatnosti (osim deficitarnih i niskoakumulativnih) 225
7. Ostale nespomenute djelatnosti 450 270
III ZONA DJELATNOST PRAVNA OSOBA KM
FIZIČKA OSOBA KM

1. Proizvodne djelatnosti i djelatnosti iz oblasti prometa 480 240
2. Djelatnosti iz oblasti telekomunikacija, poštanskih usluga, bankarstva, osiguravajućih društava, društva za igre na sreću, mikrokreditne i druge financijske organizacije
960
-
3. Trgovinske djelatnosti, uključujući trgovinu motornim gorivima i gorivima 640 280
4. Ugostiteljske djelatnosti 560 320
5. Agencije i uredi za nekretnine, advokatske i slične usluge 480 400
6. Obrtničke djelatnosti (osim deficitarnih i niskoakumulativnih) 200
7. Ostale nespomenute djelatnosti 400 240

Odluku o pristupanju izradi regulacijskog plana «GOLF TERENI I i II»
Regulacijski plan se donosi za razdoblje od pet godina.

Odluku o utvrđivanju javnog interesa
Utvrđuje se da su od javnog interesa projekti dati regulacionim obuhvatima predmetnih urbanističko-tehničkih uvjeta za predmetne lokalitete i to: 1.1. Proširenje/izgradnja deponije komunalnog otpada "Uborak-Budževci" u Vrapčićima; 1.2. Izgradnja kanalizacijske mreže Vrelo Radobolje-Ilići-Cim-Zahum-Podhum desono obalni kolektor;1.3 Izgradnja kanalizaciona mreža Gornji zalik-Gornje Mazoljice- Šehovina i lijevo obalni kolektor 1.4. Izgradnja pročistača otpadnih voda na Bišću polju. Projekti iz ove Odluke, finansirat će se sredstvima Grada Mostara iz sredstava Svjetske banke, Evropske investicijske banke, Proračuna Grada Mostara i drugih učesnika u financiranju projekta.

Odluku o utvrđivanju javnog interesa
Utvrđuje se da je od javnog interesa rekonstrukcija i svođenje dalekovoda 110 kV Mostar1-Čapljina u trafostanicu 110/35/10 kV Mostar 9 (Buna) na području katastarskih općina Buna i Hodbina

Odbacilo Odluku o utemeljenju Javnog poduzeća "MOSTAR PARKING" d.o.o. Mostar

Odgodilo za narednu sjednicu Odluku o davanju suglasnosti da se potpiše Odluka o zakupu poslovnih prostorija neposrednom pogodbom sa Organizacijom porodica šehida i poginulih boraca Grada Mostara

Odgodilo za narednu sjednicu Odluku o davanju suglasnosti da se potpiše Odluka o zakupu poslovnih prostorija neposrednom pogodbom sa Javnim poduzećem «Deponija» d.o.o.Mostar

Odgodilo Mišljenje
suglasnost o pristupanju dodjeli koncesije za eksploatisanje pitke vode na izvorištu „Crno Vrelo" na podučju Mostar Sjever - Grad Mostar.

Mišljenje
Daje se pozitivno mišljenje/suglasnost o pristupanju dodjeli koncesije za eksploatisanje arhitektonsko-građevinskog kamena na lokalitetu Mukoša - Jug na podučju Grada Mostara uz uvjet da nadležno tijelo/ Gradska uprava Grada Mostara pruži jemstvo o mogućnosti zbrinjavanja otpada prilikom vršenja koncesijske djelatnosti.
Lokalitet kamenoloma se nalazi na području grada Mostara - a označen je kao k.č. 136, 138, 139, 140, 138, 139, 141, 142/1, 143, 144/2, K.O. Gnojnice.

Odluku o usuglašavanju pravnog statusa Javne ustanove "Dječiji dom" Mostar
Ovom Odlukom usuglašava se pravni status Javne ustanove "Dječiji dom" Mostar (u daljnjem tekstu: Ustanova), osnovane Odlukom o zadržavanju prava osnivača prema dosadašnjoj Radnoj organizaciji Dječji dom "Rade Vuković" Mostar, broj: 01-196/96 od 14.02.1996. godine, sa Zakonom o socijalnoj skrbi ("Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije", broj 3/05) i Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 28/98, 36/98 i 47/98).

Informacija o obezbjeđenju objekata u kojima je smještena administracija Grada Mostara
Financijski, organizaciono i kadrovski je povoljnije angažirati agenciju za obavljanje ovih poslova, nego ustrojavati vlastitu Službu za osiguranje.

Zaključak o izmjeni Zaključka o usvajanju Informacije o J.P."UBORAK" d.d. Mostar
Tehničke izmjene

16 - Imovinsko-pravne

Vijećnička pitanja:

G. Adžić: Porez na dobit od izdavanja stanova
 

 
« Prethodna   Sljedeća »
newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba