Izvještaj sa petnaeste sjednice Gradskog vijeća Ispis E-mail
20.12.2005.
Image15. redovna sjednica Gradskog vijeća Mostara, 29.12.2005., prisustvovalo je 34 vijećnika, gradonačelnik Lj. Bešlić, načelnici odjela Gradske uprave, Udruga "Izvor", CCI predstavnici OSS-a, OHR-a, i ureda Ombdusmana, EU promatračka misija, novinari: NINA, FENA, Dnevni list, RTV Mostar, HTV Mostar, BHTV1, FTV, Nezavisne novine, Večernje novine

 

 

 

 

Gradsko vijeće Mostara predlaže pokretanje stečajnog postupka u preduzeću Urbing

 

Nakon sagledavanja stanja i mogućeg zakonskog rješenja, Kolegij Gradske uprave skupa sa Pravobraniocem Grada je zaključio, da se Gradsko vijeće Grada Mostara informira o stanju u preduzeću „Urbing" i da predloži menadžmentu poduzeća pokretanje stečajnog postupka u preduzeću .

Realizacijom stečajnog plana kojeg bi ponudio stečajni upravnik, izvršila bi se reorganizacija dužnika.

 

Gradsko vijeće Mostara je na 15. sjednici, donijelo zaključak, da se iz tekućih rezervi odobri iznos od 20.000,00 KM kao pomoć radnicima preduzeća „Urbing".

 

Također se hitno treba uspostaviti Urbanistički zavod Grada Mostara.

 

Na 15 sjednici GV Mostara je još usvojilo:

 

Analizu saobračaja u gradu sa prijedlogom mjera za poboljšanje stanja.

U Gradu Mostar registrovano je oko 15.000 vozila , a analizirajući i gledajući u cjelini vozače u Gradu Mostaru , konstatovano je da su vozači nedisciplinirani.

Gradsko vijeće je donijelo zaključak da Odjel za ekonomiju, sigurnost i okolinu, pripremi i predloži

Program mjera za razrješavanje problema i konstatacija koje su navedena u analizi saobračaja za poboljšanje stanja u saobračaju u Gradu Mostaru.

Informacija o divljim deponijama i prijedlozi mjera za prevazilaženje stanja.

U Gradu je prisutna pojava nekontroliranog odlaganja komunalnog i drugog otpada, na lokacije koje nisu predviđene za te namjene, tzv. divlje deponije. Snimanjem stanja na terenu, sa svrhom iznalaženja prikladnog rješenja, koje bi vodilo u pravcu eliminiranja uočene pojave, utvrđeno je 29 (dvadeset devet) takvih lokacija.

Vrijednost radova na saniranje 29 lokacija, iznosi oko 120.000,00 KM, kojim su obuhvaćeni čišćenje, utovar, prevoz i deponiranje otpada na gradsku deponiju.

U svrhu preventivnog djelovanja na sprečavanju stvaranja nekontroliranih i nelegalnih deponija komunalnog i drugog otpada, potrebno je edukativno djelovati na građanstvo.

Gradsko vijeće je, nakon rasprave, donijelo zaključak da nadležni Odjel napravi Program mjera za razrješenje problema o divljim deponijama u Gradu Mostaru .

Programa uređenja građevinskog zemljišta na potezu most « Franjo Blažević» - Magistralni put M17 u Mostaru.

Ovim Programom uređenja građevinskog zemljišta za dio prostora u obuhvatu kako je određeno Odlukom o donošenju i provođenju izmjena i dopuna provedbenog urbanističkog plana na potezu Most «Franjo Blažević» - Magistralni put M 17 u Mostaru - odluka Općinskog vijeća Gradske općine Mostar-Jug, broj:OV-01-255/03 od 20.5.2003. godine Prema Programu, stvarni troškovi uređenja građevinskog zemljišta iznose ukupno 425.300,00 KM, a planirana je izgradnja građevina na predmetnom lokalitetu površine 17.021,00 m2.

 

Odluku o utvrđivanju statusa nepokretnosti u općoj upotrebi za izgradnju lokalnih puteva na lokalitetu «Konjusi» u obuhvatu plana «Most F.Blažević - M17».

Ovom Odlukom, nepokretnost označena kao k.č. 599/47(nova 1260), u površini od 2511 m2, u naravi i posjedu lokalni put, upisana u zk.ul.broj: 873, k.o. Gnojnice, proglašena je za nepokretnost u općoj uporabi.

 

Odluku o prestanku rada Javne ustanove Dječiji vrtić « Renzo Donazzon» Mostar.

Pripajanjem Javne ustanove Dječiji vrtić „Renzo Donazzon" Mostar, Javnoj ustanovi „Dječiji vrtići - Ciciban" Mostar, Odlukom Gradskog vijeća Grada Mostara od 12.03.2005.godine, prestala je sa radom Javna ustanova Dječiji vrtić „Renzo Donazzon" Mostar u Potocima .

 

Odluku o privremenom utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće službenika i namještenika u Agenciji « Stari grad».

Ovom odlukom su privremeno utvrđeni platni razredi i koeficijenti službenika i namještenika u Agenciji „Stari grad ".

 

Rješenje o poništenju Rješenja Općinskog vijeća općine Mostar, broj: 01-421/96 od 23.09.1996.godine o preuzimanju iz posjeda dosadašnjih korisnika neizgrađenog građevinskog zemljišta.

 

Zaključak o neprihvatanju ponude za preuzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta, i to:

Daničić Gospava kćeri Špire, i Krkulevski Biljane kćeri Čedomira;Ljubice Galić rođene Zubac udove Ante , kćeri Andrije iz Mostara; Seničić rođ. Tambić Ljubice kćeri Slobodana iz Austrije; Marjana Marića, sina Jure iz Mostara; Ivanke Blažević, kćeri Jure iz Mostara; Sevđana, Senadina i Harisa Hamzić, sinovi Muhameda iz Mostara.

 

Mišljenje javnog pravobranioca o imovnisko-pravnoj stvari (davanje saglasnosti za otuđenje nedovršenog objekta: Pehlić, Mičijiević, Ćorić, Karahodžić)

 

Odluku o određivanju mjesta na kojima se zaključuju brakovi van službenih prostorija na području Grada Mostara.

Osim u službenim prostorijama, na području Grada Mostara brakovi se mogu sklapati i na sljedećim mjestima: Gradsko područje Sjever - Kulturni centar Sjever-Potoci bb; Gradsko područje Stari grad - Centar za obuku, Onešćukova 24 ; Gradsko područje Jugoistok - Zadruga 1. maj-Branilaca Bosne bb; Gradska područja Jug, Jugozapad i Zapad - Hrvatski dom herceg Stjepan Kosača .

Također, brakovi se mogu sklopiti i na drugim prikladnim mjestima, po opravdanom zahtjevu budućih bračnih partnera ili bez opravdanog razloga uz plaćanje naknade.

 

Odluka o odobravanju prodaje motornih vozila u vlasništvu Gradske uprave Grada Mostara putem javne licitacije

Prodat će se 14 vozila u vlasništvu Grada Mostara

 

Diskusije i pitanja vijećnika:

 

A. Vučina: Popis preduzeća u vlasništvu Grada .

 

A. Džubur: Prostor za umjetničko društvo Mostarske kiše .

 

O. Soldo: Provjera istovjetnosti odluka koje su do sada donesene .

Izvještaj sa 15.sjednice Gradskog vijeca Izvještaj sa 15.sjednice Gradskog vijeca 58.50 Kb

 
Sljedeća »
newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba