Izvještaj sa dvanaeste sjednice Gradskog vijeća Grada Mostara Ispis E-mail
21.10.2005.
Image12. redovna sjednica Gradskog vijeća Mostara, 20.10.2005., prisustvovalo je 32 vijećnika, gradonačelnik Lj. Bešlić, načelnici odjela Gradske uprave, Udruga "Izvor", predstavnici OSS-a, OHR-a, i ureda Ombdusmana, EU promatračka misija, novinari: NINA, FENA, Dnevni list, RTV Mostar, HTV Mostar, BHTV1, FTV, Nezavisne novine, Večernje novine

 

 

 

 

GV Mostara usvojilo Odluku o komunalnoj naknadi

 

 

Područje Grada, u zavisnosti od stepena opremljenosti građevinskog zemljišta objektima i uređajima komunalne infrastrukture , dijeli se u tri zone i to : PRVA, čine je prva i druga zona iz Odluke o građevinskom zemljištu,

DRUGA, čine je treća i četvrta zona iz Odluke o građevinskom zemljištu; TREĆA, čini je peta zona iz Odluke o građevinskom zemljištu.

 

Na 12 sjednici GV Mostara je još usvojilo:

 

Informaciju o stanju ljudskih prava u gradu Mostaru

 

U izvještaju Ureda Ombudsmena F BiH Mostar iz 2004.godine koji je nadležan za područje kantona između ostalog je konstatirano: „Može se izreći ocjena da reforma apsolutno nije donijela očekivane promjene, a prioritetno u pogledu poboljšanja kvalitete života građana Mostara. Na osnovu sprovedenih aktivnosti koje su rezultat konkretnog, praktičnog rada Ureda Ombudsmena tokom 2005.godine, može se zaključiti da se situacija u odnosu na izvještaj iz prethodne godine nije bitno promijenila."

 

Odluku o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade u 2005.godini


Utvrđuje se vrijednost boda za obračunavanje komunalne naknade u 2005. godini, u iznosu od 0.05 KM/m2.

 

Odluku o visini cijene i načinu plaćanja prikupljanja, odvoza i deponiranja komunalnog otpada

Ovom Odlukom utvrđuje se visina cijene i način plaćanja komunalne usluge prikupljanja, odvoza i deponiranja komunalnog i drugog otpada . Obračun usluge, plaća se isporučitelju usluge na način i prema cijenama utvrđenim ovom odlukom

 

Odluku o načinu i kriterijima za stipendiranje studenata


Ovom Odlukom utvrđuju se način i kriteriji za stipendiranje studenata dodiplomskog studija (VII i VI stupanj) te prava i obaveze korisnika stipendije.

 

Stipendije se dodjeljuju na osnovu javnog natječaja koji se objavljuje u sredstvima javnog informiranja i web stranici Grada Mostara.

 

Odluku o cijeni usluge smještaja u Javnu ustanovu Dječiji dom Mostar


Ovom odlukom je određena cijena usluge smještaja za jednog štićenika u Dječijem domu iznosi 460,00 KM mjesečno.

 

Odluku o cijenama usluga smještaja u Ustanovu «Centar za stara i iznemogla lica-osobe» Mostar


Ovom odlukom određuju se cijene usluga smještaja u Ustanovi «Centar za stara i iznemogla lica-osobe» Mostar, a prema kategorijama korisnika i uslovima smještaja.

 

Izvještaj o realizaciji Programa zajedničke komunalne potrošnje za period od 01.01.2005. do 30.06.2005.godine

 

Informacija o stanju na Projektu «Sanacija rudarskog kompleksa Vihovići»

 

Gradonačelnik Grada Mostara je podnio izvještaj o Projektu «Sanacija rudarskog kompleksa Vihovići» i predložio Odluke o osnivanju «Jedinice za implementaciju projekta».

 

Informacija o raspisanom konkursu za izbor nadzornih Odbora Javnih preduzeća

 

Odluku o davanju saglasnosti za promet nedovršenim objektom Preduzeću « AX « d.o.o. iz Mostara.

 

Odluku o davanju saglasnosti za promet nedovršenim objektom gospođi Nadi Radovanović

 

Odluku o utvrđivanju gubitka statusa nepokretnosti u općoj upotrebi

 


Rješenja iz oblasti imovinskih prava :

 

Rješenje o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju raskrsnice ulica Kralja Tvrtka i Stjepana Radića u Mostaru


Rješenje o odbijanju zahtjeva Ivana Knezovića iz Mostara

 

Odluku o imenovanju Komisije za provođenje javnog natječaja za dodjelu zemljišta radi građenja

 

Imenovana je Komisija za provođenje javnog natječaja za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja u sastavu: Obren Lozo predsjednik, Mladen Margeta član, Almira Trbonja član, Zvonko Stanić član, Mensur Turkić član.

 

Komisija je ovlaštena za poduzimanje svih radnji vezanih za provođenje javnog natječaja kojeg će Odlukom raspisati Gradonačelnik Grada

 

Rješenje o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina

 

Odluku o pomoći narodu Pakistana za ublažavanje posljedica zemljotresa

 

Odluku o prenamjeni Budžetskih sredstava

 

Izmjenu i dopunu odluke o sjedištu Službe Civilne zaštite i vatrogastva (tehničke izmjena)

 

Zaključak da gradonačelnik Mostara treba napraviti plan rješenja problema iz oblasti ljudskih prava

 

Zaključak da se materijalno pomogne ustanovama: Dječiji dom Mostar i Centar za stare i iznemogle osobe Mostar

 

Zaključak da se ne donosi odluka o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina dok Porezna uprava ne dostavi imena svojih članova u Komisiju.

 

Diskusije i pitanja vijećnika:

 

H. Kapić: Tražim da mi se odgovori na pitanje koje je postavljeno 16.05.2005. (zgrada Razvitak),

 

A. Šunjić: Pitanje otpada u krugu tvornice "SOKO"

 

A. Džubur: Šta je sa Komsijama koje su imenovane u bivšim gradskim općinama

 

S. Hasandedić: Zašto nema regulacionog plana Grada Mostara

 

M. Huseinović: Nezadovoljan odgovorom na prošlo pitanje o ujedinjavanju Pučke i Javne kuhinje

 

A. Vučina: Tražim da mi se odgovori na pitanje sa 10 sjednice GV, stopirati oglas koji je raspisao nadzorni odbor Aerodroma Mostar

 

O. Soldo: Kolika je prikazana amortizacija na Uborku od strane JP Komosa

 

I. Musa: Način finasiranja udruženja, čije su prostorije Područnog ureda Jugozapad

 

Z. Mandelbaum: Ko je dao odobrenje za postavljanje spomenika Marku Maruliću

 

NAPOMENA - Odgovori na pitanja vijećnika se distribuiraju pismeno

 

 
« Prethodna   Sljedeća »
newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba