Izvještaj sa jedanaeste sjednice Gradskog vijeća Grada Mostara Ispis E-mail
16.09.2005.
Image11. redovna sjednica Gradskog vijeća Mostara, 15.09.2005., prisutno 34 vijećnika, gradonačelnik Lj. Bešlić, načelnici odjela Gradske uprave, Udruženje "Izvor", predstavnici OSCE-a, OHR-a, EU posmatračka misija, novinari: NINA, FENA, Dnevni list, RTV Mostar, HTV Mostar, BHTV1, FTV, Nezavisne novine,Večernje novine, Slobodna Dalmacija

 

 

 

 

Gradsko vijeće Mostara o procesu sistematizacije Gradske uprave - ispoštovati nacionalni omjer uposlenih po popisu iz 91.

 

Jedanaesta sjednica Gradskog vijeća (GV) Mostara sazvana je na zahtjev Kluba Bošnjaka u Vijeću, koji se ne slaže sa načinom imenovanja državnih službenika u Gradskoj upravi.

Prema ovom Klubu, došlo je do poremećaja nacionalnog omjera i dominacije jednog naroda u većini službi gradske administracije, čime je ugrožen vitalni nacionalni interes Bošnjaka i Srba, odnosno ugrožena ustavna prava konstitutivnih naroda BiH.

Uvažavajući izvještaj gradonačelnika Ljube Bešlića, kako su postojala značajna ograničenja u prvoj fazi imenovanja službenika jer se morao provoditi interni konkurs; zaključeno je, da će se preostala mjesta za državne službenike u Gradskoj upravi (GU) Mostara, popuniti javnim konkursom, i tako popraviti nacionalni omjer.

Također, kako bi izbjegli nacionalnu segregaciju unutar odjela i službi GU, u narednim danima uzvršiće se manja pomjeranja službenika, u skladu sa zakonom i uz saglasnost Agencije za državnu službu FBiH.

Kako je na najvišem nivou uprave (načelnicima odjela i šefovima službi) ostvaren nacionalni omjer, GV Mostara očekuje, da će se sa posljednjom fazom sistematizacije, ostvariti idealan nacionalni omjer službenika, čime bi mostarska administracija, postala primjer za ostala tijela javne vlasti u BiH

Na 11 sjednici GV Mostara je još usvojilo:

Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Mostara za period 01.01-30.06.2005.god

U Budžetu Grada Mostara ukupno planirani prihod za 2005. iznosi 39.117.800,00 KM i uvećan je za neraspoređena sredstva iz 2004 godine u iznosu od 3.370.998,00 KM, tako da ukupno raspoloživa sredstva za 2005. iznose 42.488.788,00 KM.

Izvršenje prihoda za prvo polugodište u odnosu na plan iznosi 46%.

 

Porezni prihodi u odnosu na planirano ostvareni su u iznosu od 49%, neporezni prihodi sa 50% i ostali prihodi 6% u odnosu na plan.

Rashodi za 2005. u odnosu na planirano u prvom polugodištu izvršeni su u iznosu od 39% .

Tekući izdaci u prvom polugodištu u odnosu na planirano izvršeni su sa 45%, a kapitalni izdaci sa 29%.

U narednom periodu potreban je veći angažman nadležnih službi na realizaciji i naplati neporeznih prihoda. Postavljanje državnih službenika i usvajanje odluka značajnih za prikupljanje neporeznih prihoda na nivou cijelog Grada olakšaće cjelokupni rad na ovome.

Kako je Budžet grada Mostara za 2005. donesen i usvojen 10.06.2005.g., neke stavke su realizirane kasnije, što nije evidentirano u šestomjesečnom Izvještaju.

Ako u skorom periodu ne dođe do realizacije prihoda od strane Svjetske banke (kredit, grant..) u planiranom iznosu od 2.700.000,00 KM), što ima uticaj na planiranje troškova u Budžetu a sa druge strane neki troškovi ne budu pratili planirane iznose, biće potreban rebalans Budžeta.

 

Odluku o visini naknade za rad članova upravnih vijeća ustanova zdravstvene zaštite, kulture i predškolskog odgoja kojima je osnivač Grad Mostar

Članovima upravnih vijeća ustanova utvrđuje se naknada za rad u upravnom vijeću u iznosu od 60,00 KM mjesečno, a predsjednicima upravnih vijeća od 80,00 KM mjesečno.

 

Odluku o visini naknade za rad članova upravnih vijeća ustanova socijalne zaštite kojima je osnivač Grad Mostar.

Članovima upravnih vijeća ustanova utvrđuje se naknada za rad u upravnom vijeću u iznosu od 60,00 KM mjesečno, a predsjednicima upravnih vijeća od 80,00 KM mjesečno.

 

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Službe za zaštitu prava boraca i njihovih porodica Gradske uprave Grada Mostara

Radom Službe rukovode i Službu predstavljaju i zastupaju šef i zamjenik šefa Službe, koji imaju ista prava, dužnosti i odgovornosti.

 

Rasprava vijećnika:

 

Lj. Bešlić: Informirajući o hronoligiji sistematizacije naglasio problem nacionalnog neizbalansiranosti u GU i to: 54% Hrvati, 38% Bošnjaci, 5% Srbi, 3% ostali; uz ocjenu potpune zakonitosti procesa od Agencije za državnu službu FBiH i OHR-a

 

H. Kapić: Sistematizacija GU trebala biti dovršena u septembru 2004. Ustav BiH nalaže nacionalnu izbalansiranost u javnoj upravi na osnovu popisa stanovništva iz 91.

 

Od 206 mjesta po sistemtizaciji idealni omjer bio bio: Hrvata 70, Bošnjaka 72, Srba 38 i ostali. Nemoguće je eksternim konkrusom izbalansirati GU. Ističem problem segregacije unutar službi, sa većinom nekog naroda

- Pozdravljam šestomjesečno izvješće o Budžetu, treba se pristupiti njegovom rebalansu i pripremi za deveto-mjesečno izvještaj uz smjernice za Budžet za 2006. Molim za objašnjenje za iznos uplaćen medijima

Odgovor Lj. Bešlić: Čekamo o smjernice od Vlade Federacije, postoji ugovor za finansiranje medija

 

A. Džubur: Imenovano je 15 državnih službenika viška iz jednog naroda, nego što to Statut Grada Mostara dozvoljava

S. Hasandedić: OHR je izvršio pritisak da se izvrše imenovanja na ovaj način, drago mi je što čujem da gradonačelnik sprema javni konkurs i da će se segregacija unutar službi rješiti unutrašnjim pomjeranjima. Volio bi da vidim pokazatelje o tome.

 

O. Soldo: Imenovanje prve grupe državnih službenika je za Klub kojeg predvodi HDZ potpuno zakonit i prihvatljiv. Moramo voditi računa o ograničenju kojeg je nametnuo interni konkurs. Daljnom procedurom se mogu popraviti nacionalni omjeri.

Pozivam da se nacionalni omjer počne graditi i na višim nivoima vlasti.

 

R. Komadina: Tražimo od gradonačelnika da u postpuku popune radnih mjesta javnim konkursom osigura nacionalni balans srpskog naroda u skladu sa zakonskom regulativom, koliko je moguće.

- Utrošiti predviđeni iznos u Budžetu za edukaciju uposlenika, pojašnjenje o stipendistima

Odgovor Lj. Bešlić: Trošićemo sredstva za stručne ispite državnih službenika i njihovu obuku nakon dovršetka sistemtizacije, pripremićemo izvještaj o stipendistima

 

Z. Mandelbaum: Gradonačelnik nije smio popustiti pod pritiskom OHR-a, trebaju se poništiti rješenja i ponoviti proces

 

- Trošenje budžetskih sredstava za nevladin sektor i njihovo povećanje

 

Odgovor Lj. Bešlić: Sredstva se troše u skladu sa zakonom

M. Margeta: Dajemo podršku gradonačelniku da nastavi daljnja imenovanja uz maksimalno poštivanje nacionalnog omjera

I. Musa: Nedovoljna sredstva iz Budžeta za HKDU

Odgovor O. Soldo: Ovo pitanje treba uputiti na Koalicijsko vijeće

 
« Prethodna   Sljedeća »
newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba