Izvještaj sa devete sjednice Gradskog vijeća Mostara Ispis E-mail
22.07.2005.
Image9. redovna sjednica Gradskog vijeća Mostara, 21.07.2005., prisutno 34 vijećnika,gradonačelnik Lj. Bešlić, načelnici odjela Gradske uprave, Udruženje "Izvor",predstavnici OSCE-a, OHR-a, i ureda Ombdusmana, EU promatračka misija, novinari:NINA, FENA, Dnevni list, RTV Mostar, HTV Mostar, BHTV1, FTV, Nezavisne novine,
Večernje novine

 

 

 

Gradsko vijeće Mostara usvojilo Odluku o komunalnom redu

 

Ovom Odlukom uređuje se na jedinstven način komunalni red i njegovo održavanje, kao i odnosi u komunalnim oblastima na području Grada Mostara. Dodatno je zaključeno da se pristupi izradi lokalnog plana zaštite prirodne okoline i da se utvrde zakonski preduslovi za angažiranje "eko-policije".

 

Na 9. sjednici GV je još usvojilo:

 

Nacrt Odluke o visini cijena i načinu plaćanja prikupljanja, odvoza i deponovanja komunalnog otpada. Cijena se izračunava za pravne subjekte prema koeficijentima
od 1-5 prema namjeni korištenja poslovnog objekta tj. stepenu zagađenja, a za građanstvo po članu kućanstva: od 2,5KM po članu a najviše 12,5KM po kućanstvu.
Odluka će se još doraditi.

 

Program održavanja ulica, lokalnih i nekategoriziranih cesta na području Grada Mostara u 2005 godini u visni od 1.860 311,00 KM

 

Odluku stopi poreza na prihod od imovine i imovinskih prava u Gradu Mostaru Ovom Odlukom utvrđuje se stopa poreza na prihod od imovine i imovinskih prava, koje fizičko lice ostvaruje izdavanjem u zakup nepokretnih i pokretnih stvari ili prihod od druge imovine i imovinskih prava. Porez se plaća po stopi od 15%.

 

Informaciju o upisu učenika u prvi razred redovnih osnovnih škola sa područja Grada Mostara U prvi razred redovnih osnovnih škola sa područja Grada Mostara upisano ukupno 1.656 (hiljadu šesto pedeset šest) učenika, od čega 1.076
(hiljadu sedamdeset šest) učenika po osmogodišnjem nastavnom planu i programu i 580 (petsto osamdeset) učenika po devetogodišnjem nastavnom planu i programu.

 

Informaciju o prihodima i izdacima po osnovi naknada za građevnisko zemljšte po osnovi naknada za građevinsko zemljšte od 16.3. 2004. do 25.5.2005. sa stanjem od 1.609.889KM

 

Informacija o dokumentima prostornog uređenja Grada Mostara Prostorni plan Grada preuzima i razrađuje planska opredjeljenja iz Prostornog plana Kantona i aktivnosti iz (dvogodišnjeg) Programa mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru, uz uvažavanje prirodnih i kulturno-historijskih vrijednosti Grada.

 

Informaciju o izboru državnih službenika u Gradskoj upravi gdje su vijećnici zatražili uspostavljanje nacionalnog omjera službenika iz popisa stanovništva 1991.

 

Odluku o dopuni Odluke o osnivanju službe civilne zaštite i vatrogastva U članku 2. Odluke o osnivanju službe civilne zaštite i vatrogastva iza stava tri dodaje se novi stav četiri koji glasi: "Sjedište Službe je u Mostaru u ulici Kneza Višeslava br. 5".

 

Rješenje imenovanju članova Komisije za koncesije Hercegovačko-neretvanskog kantona Kao predstavnici Koncesionara s područja Grada Mostara imenuju se: Esad Pobrić dipl.ing.mašinstva, Pero Marić dr.interne medicine

 

Rješenje o imenovanju članova žalbenog vijeća Grada Mostara: Marina Deronjić, Semir Sarić, Vlado Bevanda, Miralem Fajić, Rajka Daničić, Ramiz Vejzović, Irena Glamuzina. Sekretar Vijeća je Marija Soldo.

 

Akte iz oblasti imovnski prava:
Zaključci o neprihvaćanju ponude za preuzimanje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta: Samnila Vukovića, sina Ratka iz Bora sa 1/5 dijela i drugi. Sretena
Vujinovića sa 1/1 dijela. Pavice Zovko, rođ. Ramljak sa 1/1 dijela.
Rješenje o poništenju pravomoćnog Rješenja Općinskog vijeća Općine Mostar, Ur.broj: 01-100/95 od 26.05.1995.godine.
Rješenje o preuzimanju iz posjeda dosadašnjeg korisnika neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta i dodjele na korištenje radi izgradnje (postavljenja) trafostanice MB TS 10 (20) 0,4 KV-630 KVA Zalik 6.

 

Diskusije, pitanja vijećnika i odgovori:

 

I. Vrljić: Nisam zadovljan interpretiranjem moga pitanja sa 8. sjednice

 

H. Kapić: Kako riješiti problem održavanja čistoće Grada

 

E. Vinković: Građani naselja Šehovina pitaju kada ćemo dobiti asfaltni put,
uličnu rasvjetu i zašto stoje radovi na regulaciji otpadnih voda

 

I. Musa: Ponovo ističem problem promjene odluka GV

 

A. Džubur: Nedostajanje velikog broja šahtova i slivnika i prevencija njihovog otuđivanja, uklanjanje vibrirajućih traka na Bulevaru i postavljanje stacionarnih radara

 

A. Špago: Građani naselja Gorice traže ispunjavanje obaveza Gradske uprave kod uspostavljanja infrastrukture na dodjeljenom građevinskom zemljištu

 

A. Kurtović-Turkić: Tražim rad na sljedećim problemima - Uspostavljanje službe za zaštitu prava branilaca, formiranje Urbanističkog zavoda Grada, turističke signalizacija, stavljanje u upotrebu dvaju kula Starog mosta, formiranje Agencije
Stari grad

 

Z. Mandelbaum: Kada će se realizirati sredstva predviđena za popravku liftova

 

A.Vučina: Kašnjenje realizacije odluka GV

 

 
« Prethodna   Sljedeća »
newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba