Izvještaj sa sedme sjednice Gradskog vijeća Mostara Ispis E-mail
17.06.2005.
Image7. redovna sjednica Gradskog vijeća Mostara, 10.06. 2005.,prisutno 35 vijećnika, gradonačelnik Lj. Bešlić, načelnici odjela Gradske uprave, Udruženje "Izvor", direktori javnih preduzeća, predstavnici OSCE-a, OHR-a, EU posmatračka misija, novinari: NINA, FENA, Dnevni list, RTV Mostar, HTV Mostar, BHTV1, FTV, Nezavisne novine, Večernje novine

 

 

 

 

Gradsko vijeće Mostara usvojilo budžet Grada za 2005

 

Predloženi Budžet Grada Mostara za 2005. je 42.488.788 KM. Porezni prihodi, planirani su u iznosu od 20.525.283 KM. Visina ovih prihoda zasnovana je na visini prikupljenih poreznih prihoda prethodne godine, uvećanih za 10%, koliki je bio i postotak rasta ovih prihoda u 2004.godini, u odnosu na 2003. godinu.

 

Neporezni prihodi, planirani su u ukupnom iznosu od 14.942.517 KM.
U strukturi ovih prihoda najveći dio odnosi se na prihode od poduzetničkih aktivnosti (predvođeno je 11.172.470 KM).

 

Ostali prihodi, planirani su u iznosu od 3.650.000 KM. Najznačajniji je grant sa Svjetskom bankom u iznosu od 2.700.000 KM.

 

Rashodi za 2005., uključujući i rashode koji će se finansirati iz neraspoređenih sredstava iz prethodne godine, planirani su u iznosu od 42.488.788 KM, a čine ih:
tekući izdaci od 34.278.739 KM, kapitalni izdaci od 4.839.061KM i neraspoređena sredstava iz prethodne godine od 3.370.988 KM.

 

U poređenju sa izvršenjem Budžeta za 2004., u Budžetu za ovu godinu, planiraju se veća izdvajanja za predškolsko i osnovno obrazovanje, kao i za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, kulturu, održavanje cesta i kapitalne investicije.
Sa druge strane, manja izdvajanja planiraju se za finansiranje rada administracije.

 

Kod planiranja sredstava za finansiranje javnih institucija, uzeti su u obzir prihodi koje te institucije ostvaruju svojim aktivnostima ili dobivaju sredstva od drugih nivoa vlasti. Vodilo se računa i o značaju i važnosti djelatnosti koje pojedine institucije obavljaju, kao i kvalitet finansijskih i operativnih planova, koje su dostavile.

 

Nastavljeno je privremeno finasiranje javnih institucija za koje nisu donesene odgovarajuće odluke uz uslov da se u narednih 90 dana kada se stvore pravni preduslovi za njihovo stalno uključivanje u Budžet

 

Na 6. sjednici Gradsko vijeće Mostara je usvojilo:

 

- Odluku o utvrđenoj Listi privrednih društava prema kojima ovlasti i obaveze vlasnika po osnovu državnog kapitala vrše organi Grada Mostara u 2005

 

- Prihvatilo godišnje Izvještaje o poslovanju u 2004.godini sljedećih preduzeća:
VODOVOD d.o.o., Mostar; KOMOS d.d., Mostar; URBING d.o.o., Mostar; TRŽNICE- PIJACE d.o.o., Mostar; ZAVOD ZA URBANIZAM GRADA MOSTARA sa p.o., Mostar; MOSTAR BUS d.o.o., Mostar; DOM sa p.o., Mostar;
ZRAČNA LUKA- AERODROM MOSTAR d.o.o., Mostar
Gdje je predstavljeno poslovanje ovih poduzeća uz zaključke o potpunijim izvještajima za narednu godinu, o jačanju ekonomske discipline i raspisivanju javnog konkursa o novim Upravnim odborima

- Odluku o postupku i kriterijima za raspodjelu sredstava tekućih Grantova pojedincima, nevladinim i neprofitnim organizacijama utvrđenih Budžetom Grada Mostara za 2005.godinu sa ciljem podrške aktivnostima nevladinih i neprofitnih organizacija na lokalnm nivou, koje mogu svojom sposobnošću i specifičnim aktivnostima doprinijeti razvoju pluralističkog demokratskog društva, jačanju lokalne samouprave i učešća građana u vršenju javnih poslova.
Pravo prijave na konkurs, u okviru registrirane djelatnosti odnosno u skladu sa programskim ciljevima imaju: Građani pojedinci, Udruženja građana-nevladine organizacije, fondacije i vjerske zajednice, Ustanove čiji utemeljitelj je Grad Mostar i druge ustanove koje svoju djelatnost obavljaju isključivo na području Grada Mostara. Opći kriteriji za dodjelu odnosno korištenje sredstava tekućih grantova nevladinim i neprofitnim organizacijama utvrđenih u Budžetu za 2005.godinu su: da je prijavljeni projekt od značaja za Grada Mostar, odnosno da je namijenjen građanima Mostara, da podnositelj projekta ima prebivalište odnosno sjedište na području grada Mostara i da svoje aktivnosti obavlja na području Grada Mostara, i konačno, da se prijavljeni projekti odnose na neke od slijedećih oblasti: socijalna sigurnost i zdravstvena zaštita, obrazovanje, kultura, sport, ekologija, izgradnja i razvoj lokalne zajednice.

 

- Odluku o izvršenju Budžeta

 

Diskusije i prijedlozi vijećnika:

 

H. Kapić: Prihvatiti sadašnja izvještaje o radu javnih preduzeća ali za iduću godinu tražiti drugačije izvještaje, nedostaju izvještaji Upravnih odbora, sugeriram da se u roku od 3 mjeseca riješi oblast urbanizma

 

Z. Mandelbaum: Žao mi je što se Grad Mostar maćehinski ponaša prema komunalnim preduzećima, nedostaje Izvještaj o poslovanju "Parkova"

 

A. Vučina: Primjedbe na Izvještaje o poslovanju Zračne luke-Aerodroma koji ne daje dovoljno podataka

 

O. Soldo: Klub Koalicije HDZ-a..., traži Izvještaj o poslovanju Jedinice za izgradnju Starog mosta (PCU)

 

M. Ćorić: Pokloniti više pažnje javnim preduzećima i hitno uspostaviti njihove Upravne odbore

 

Lj. Bešlić: Intenzivno radimo na problemu oblasti urbanizma u Mostaru, uložili smo mnogo napora u radu sa komunalnim preduzećima podržavajući ih, Sud upravlja stečajem "Parkova"i stoga nema izvješatja o njegovom poslovanju, slažem se da nedostaju mnogi podaci u izvještajima javnih preduzeća, naredne godini izvještaji moraju biti drugačiji

 

O. Soldo: Potrebno je kontinuirano zasjedanje dok se Budžet ne usvoji

 

H. Kapić: Amandmanski rješiti određena pitanja, nismo zadovoljni sa obrazloženjem izjednačavanja polaznih osnova plaća svih uposlenih gradske admnistracije

 

Z. Mandelbaum: Veća sredstva Udruzi Roma, predlažem amandman za finansiranje Udruge "Žena BiH" i Veterana II svjetskog rata

 

B. Sarić: Uz pomoć OHR-a moramo hitno objediniti institucije

 

A. Džubur: Nadam se da će javne ustanove u narednih 90 dana izvršiti svoje pravne obaveze, amandman na dodatna budžetska sredstva za gradnju drugog gradskog stadiona (400.000,00KM)

 

M. Huseinagić: Obratiti pažnju na obaveze iz ugovora prema Vodovodu

 

Lj. Bešlić: Sitne intervencije neće bitno narušiti Budžet, podržavam projekt izgradnje stadiona ako dođe do izvođenja radova možemo intervenirati sa sredstvima iz rezerve

 

NAPOMENA-Osim dostupnih odgovora na samoj sjednici Vijeća, ostali odgovori distribuiraju se vijećnicima pismeno

 

 
« Prethodna   Sljedeća »
newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba