Izvještaj sa šeste sjednice Gradskog vijeća Mostara Ispis E-mail
28.05.2005.
Image6. redovna sjednica Gradskog vijeća Mostara, 27.05. 2005.,prisutno 34 vijećnika , gradonačelnik Lj. Bešlić, načelnici odjela Gradske uprave, Udruge "Izvor", "ZGP",predstavnici OSCE-a, OHR-a, EU posmatračka misija, novinari: NINA, FENA, Dnevni list, RTV Mostar, HTV Mostar, BHTV1, FTV, Nezavisne novine, Večernji list

 

 

 

 

Gradsko vijeće Mostara razmatralo Budžet Grada za 2005. u fomi nacrta

 

Odlučeno je da Budžet za ovu godinu ne može biti operativan, sve dok se ne usvoje odluke koje pravno regulišu status zajedničkih institucija u Gradu Mostaru što će biti sastavni dio naredne sjednica Vijeća posvećene Budžetu.

Predloženi Budžet Grada Mostara za 2005. je 42.488.788 KM. Porezni prihodi, planirani su u iznosu od 20.525.283 KM. Visina ovih prihoda zasnovana je na visini prikupljenih poreznih prihoda prethodne godine, uvećanih za 10%, koliki je bio i postotak rasta ovih prihoda u 2004.godini, u odnosu na 2003. godinu.

Neporezni prihodi, planirani su u ukupnom iznosu od 14.942.517 KM.
U strukturi ovih prihoda najveći dio odnosi se na prihode od poduzetničkih aktivnosti (predvođeno je 11.172.470 KM).
Ostali prihodi, planirani su u iznosu od 3.650.000 KM. Najznačajniji je grant sa Svjetskom bankom u iznosu od 2.700.000 KM.

Rashodi za 2005., uključujući i rashode koji će se finansirati iz neraspoređenih sredstava iz prethodne godine, planirani su u iznosu od 42.488.788 KM, a čine ih:
tekući izdaci od 34.278.739 KM, kapitalni izdaci od 4.839.061KM i neraspoređena sredstva iz prethodne godine od 3.370.988 KM.

U poređenju sa izvršenjem Budžeta za 2004., u Budžetu za ovu godinu, planiraju se veća izdvajanja za predškolsko i osnovno obrazovanje, kao i za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, kulturu, održavanje cesta i kapitalne investicije.

Sa druge strane, manja izdvajanja planiraju se za finansiranje rada administracije.
Kod planiranja sredstava za finansiranje javnih institucija, uzeti su u obzir prihodi koje te institucije ostvaruju svojim aktivnostima ili dobivaju sredstva od drugih nivoa vlasti. Vodilo se računa i o značaju i važnosti djelatnosti koje pojedine institucije obavljaju, kao i kvalitet finansijskih i operativnih planova, koje su dostavile.

 

Na 6. sjednici Gradsko vijeće Mostara je usvojilo:

 

- Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Mostara za 2004.godinu.
Ukupno planirani prihodi za period od 15.03.2004. do 31.12.2004. godine, iznosili su 37.223.591 KM. Prihodi su ostvareni u iznosu od 33.331.492 KM, što iznosi
90 %, u odnosu na plan. Porezni prihodi planirani u iznosu od 14.494.416 KM, a ostvareni su u iznosu od 15.914.849

Neporezni prihodi planirani su u iznosu od 21.101.958 KM, a ostvareni su u iznosu od 16.351.662 KM, što iznosi 75 %, u odnosu na plan.
Od neporeznih prihoda, najmanje ostvarenje je kod prihoda od imovine (prihod od rente, naknade za dodjeljeno građevinsko zemljište i naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta). Uzrok podbačaju u ostvarenju ovih prihoda, uglavnom je u nerealnom planiranju, nakon ukidanja gradskih općina.

Ukupni rashodi planirani u iznosu od 37.223.591 KM, realizirani su u iznosu od 29.960.507 KM, što iznosi 80 %, u odnosu na plan.
Pojedine pozicije unutar jedne klase rashoda (plaće i naknade uposlenih, izdaci za materijal i usluge, odnosno zajednieki troškovi poslovanja) su premašile planirane iznose, ali ako se promatra indeks ostvarenja svake navedene klase posebno, izvršenje se kreće oko 100 %.

 

- Izvještaj o izvršenju Odluke o privremenom finansiranju Grada Mostara za period I-III 2005.godine.
Sredstva planirana u Odluci o privremenom financiranju Grada Mostara za period januar-mart 2005. godine iznose 9.600.000 KM.

Prihodi ostvareni u prva tri mjeseca tekuće godine su 9.414.388,03 KM, što procentualno iznosi 98% u odnosu na planirana sredstva. Porezni prihodi su realizirani u iznosu od 4.983.750,54 KM. Njihova realizacija ostvarena je 99%.
Neporezni prihodi su realizirani u iznosu od 4.430.637,49 KM.

Rashodi su realizirani u ukupnom iznosu od 8.039.514,33 KM.
Realizacija rashoda u prva tri mjeseca 2005. godine je ostvarivana u skladu sa realizacijom Budžeta iz prethodne godine, gdje se nastojalo izmirivati samo tekuće poslovanje i prispjela plaćanja po ugovorenim obvezama iz prethodnog perioda.

 

Diskusije i prijedlozi vijećnika:

 

H. Kapić - Nije izvršena zakonska obaveza rebalansa Proračuna za 2004.

I. Musa - Nesrazmjer troškova i rapolaganja sredstvima građevinskog zemljišta bivših općina u Budžetu za 2004.

H. Kapić - Visine uplata komunalnih taksi u Budžetu 2005. trebaju se tretirati kao akontativne uplate, izjednačiti vrijednosti boda uposlenika gradske administracije, prolongirati izdatke za finansiranje Poslovnog inkubatora

A. Džubur - Ako želimo poštovati Statut Grada Mostara ne možemo podržati institucije sa nacionalnim predznakom niti institucije koje se nisu stvarno ujedinile

A. Šunjić - Vrijeme je da Proračun Mostara bude socijalno razvojni uključujući: politiku zapošljavanja kroz sistem poduzetništva, jednokratnu novčanu pomoć porodiljama i podršku sportskim aktivnostima omladine

I.Musa - Neprihvatljiva niska izdvajanja za Aerodrom luku, novac od Elektroprivrede nije raščlanjen, ne zna se kome poimenice idu sredstva namjenjena za sport, nema sredstava namjenjena za deratizaciju, nepostojanje Izvještaja o radu Agencije za izgradnju Starog mosta kojoj je predviđen veliki iznos iz Budžeta, mala sredstva za brigu o starim i iznemoglim licima, nejasan iznos predviđen za nezaposlenost i izgradnju stadiona

S. Hasanedidć - Iz jedinstvenog Budžeta sredstva se mogu trošiti samo za zajedničke potrebe i institucije Grada - tražim izjašnjavanje o tome

Z. Bajgorić - Olako smo usvojili izvještaje o Budžetu za 2004, izdaci za materijal i usluge i njihovo objašnjenje se ne slažu, Budžet sadrži masu grešaka i sada mi je jasno zašto se nije poštovao zakon kojim se obvezuje rebalans Budžeta za 2004.

O. Soldo - Ovo je Budžet koji će pokazati da li Mostar može funkcionirati kao cjelina, koji će omogućiti i hrvatskom narodu da zadovolji svoje potrebe, kao i svakom drugom narodu

M. Margeta - Nejasnoće u stavci "kapitalni izdaci"

Lj. Bešlić - Budžet za 2005 je stabilizirajući a ne razvojni. Sve želje se ne mogu realizirati, niti jedan Budžet nije savršen. Daljnjim provođenjem reformi doći ćemo do razvojnoga Budžeta, na Kolegiju gradonačelnika ćemo se odrediti prema prrijedlozima

NAPOMENA-Osim dostupnih odgovora na samoj sjednici Vijeća, ostali odgovori distribuiraju se vijećnicima pismeno

 

 
« Prethodna   Sljedeća »
newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba