Izvještaj sa 26. sjednice Gradskog vijeća Ispis E-mail
19.07.2006.
Image26. redovna sjednica Gradskog vijeća Mostara, 19.07.2006.godine, prisutno 34 vijećnika, gradonačelnik Lj. Bešlić, načelnici odjela Gradske uprave, OSCE, OHR, EU posmatračka misija, novinari: NINA, FENA, Dnevni list, RTV Mostar, HTV Mostar, BHTV1, FTV, Večernji List , Nova Sloboda, Studio 88

 

 

 

 

Osigurati bolje uslove za rad osnovnih i srednjih škola

 

Razmatrajući problematiku školskih prostora u Mostaru, gradski vijećnici su na 26. sjednici zaključili, kako treba hitno iz prostora osnovnih škola iseliti srednje škole. Zadužen je Odjel društvenih djelatnosti Gradske uprave, da do kraja novembra 2006., sačini plan razdvajanja osnovnih i srednjih škola tamo gdje se zajednički koristi jedan objekat i spajanja srodnih škola uz osiguranje tehničkih i finansijskih preduslova.

 

Također, započeće se projektovanje i planiranje sredstava za gradnju osnovnih škola koje rade u neuslovnim objektima.

Nakon preuzimanja obnovljenog dijela Elektromašinskog školskog centra (EMŠC) od strane Grada Mostara, a sukladno činjenici da su Srednja Prometna škola i Srednja Mašinsko-saobraćajna škola pravni sljedbenici bivšeg EMŠC, Gradsko vijeće Mostara će donijeti odluku o tome - koje će se škole smjestiti u obnovljeni dio objekta.

GV Mostara je u skladu sa Zakonom o lokalnoj sampouravi i zakonima o osnovnom i srednjem obrazovanju, odgovorno za osiguranje uslova za optimalan rad školskog sektora.

 

Na 26 sjednici Vijeće je još usvojilo/odbacilo:

 

Informaciju o upisu učenika u prvi razred redovnih osnovnih škola sa područja Grada Mostara

U prvi razred redovnih osnovnih škola sa područja Grada Mostara upisano ukupno 1.383 učenika, od čega 656 učenika po osmogodišnjem nastavnom planu i programu i 727 učenika po devetogodišnjem nastavnom planu i programu.

 

Informaciju o stanju školskih objekata osnovnih i srednjih škola čiji je osnivač Grad Mostar

Situacija je najteža u osnovnim školama na Gradskom području Stari grad i Jugoistok, gdje jedna osnovna škola - Zalik, faktički nema školski objekt i nastavu dijelom izvodi u prilagođenim kontejnerima, Osnovna škola Gnojnice radi u tri neuslovna objekta, gdje te objekte osnovnih škola koriste srednje škole, čak po dvije srednje škole istovremeno (II, IV i VI osnovna škola). Situaciju još više usložnjava što su ove škole posve prešle na devetogodišnje obrazovanje i mora im se s tim u vezi osigurati odgovarajući školski prostor.

 

Zakonska obaveza Grada Mostara kao osnivača je da prioritetno osigura odgovarajuće uslove za osnovno obrazovanje kao obavezan vid obrazovanja. Također treba istaći složenu problematiku nedostatka školskog prostora za rad srednjih škola, a najdrastičniji primjeri su srednje škole koje koriste objekte osnovnih škola. Napominjemo da je Odlukom Vlade Federacije BiH Gradu Mostaru dat na privremeno upravljanje i korištenje vojni objekt „Arif Pašalić" - Konak. Jedna od zgrada (centralna zgrada u kojoj je bila komanda) bi se mogla adaptirati za školski prostor. Zgrada ima korisnu neto površinu od 1.814,6 m2.

Potrebno je također napomenuti da većina školskih objekata koji su po funkciji namjenski i odgovarajući, zahtjeva hitna investiciona ulaganja. Naime u školske objekte poslije njihove obnove nakon rata pa do 2005.godine nije skoro ništa ulagano, čak u nekim objektima do ove školske godine nisu godinama rađeni ni molerski radovi. Iz Budžeta Grada za 2005. godinu izvršeni su najneophodniji radovi na školskim objektima: sanacija dijela krova u IV osnovnoj školi, Osnovnoj školi B.Kašića, Osnovnoj školi S.S. Kranjčevića, sanacija podova u Osnovnim školama Vrapčići i A.B.Šimić, sanacija mokrih čvorova u osnovnim školama Blagaj i B.Polje, adaptacija dijela školskog prostora u osnovnim školama M.Držića, Gnojnice i Zalik, a takođe su ugrađeni i sistemi protivprovalne zaštite u objekte 16 osnovnih škola, koje nisu imale ovu zaštitu.

 

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o dozvoljenom nivou, mjestu i vremenu puštanja muzike na području Grada Mostara

U Odluci o dozvoljenom nivou, mjestu i vremenu puštanja muzike na području Grada Mostara («Gradski službeni glasnik Grada Mostara, broj: 17/04), u članu 3. u prvom stavu u šestom redu umjesto riječi «40 decibela» treba da stoje riječi «60 decibela».U članu 3. iza stava 1.dodaje se novi stav koji glasi: U ugostiteljskim objektima koji su smješteni u okviru stambeno-poslovnih objekata ne smije se izvoditi živa muzika.

U narednom periodu, za nove zgrade u stambenim četvrtima, neće se izdavati dozvole za ugostiteljske objekte koje se nalaze ispod stana. Svi sadašnji ugostiteljski objekti moraju imati ugrađene limitore buke.

 

Odbacilo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu pravnih i fizičkih osoba iz oblasti trgovine i ugostiteljstva na području Grada Mostara

Odluku o vodosnabdjevanju i odvodnji otpadnih i oborinskih voda na području grada Mostara

Pobliže se određuju uslovi i način vodosnabdjevanja, korištenja, održavanja i upravljanja vodovodnih i hidrantskih sistema javnog gradskog vodovoda grada Mostara i kanalizacijskih uređaja u gradu Mostaru

 

Odluku o administrativnim taksama s Tarifom Grada Mostara

Uređuje se plaćanje administrativnih taksi za spise i radnje kod službi Gradske uprave i drugih pravnih osoba kojima je Grad povjerio da samostalno rješavaju u upravnim stvarima o određenim pravima, obavezama i interesima, te kod pravnih osoba kojima su povjerene javne ovlasti. Sastavni dio ove Odluke su Tarife administrativnih taksa.

 

Odluku o postupku i kriterijima za raspodjelu sredstava tekućih grantova pojedincima, nevladinim i neprofitnim organizacijama utvrđenih Budžetom Grada Mostara

Utvrđuje se postupak i kriteriji za raspodjelu sredstava tekućih grantova pojedincima, nevladinim i neprofitnim organizacijama utvrđenih Budžetom Grada Mostara s ciljem podrške aktivnostima pojedinaca, nevladinih i neprofitnih organizacija na lokalnom nivou, koji svojom sposobnošću i specifičnim aktivnostima doprinose razvoju pluralističkog demokratskog društva, jačanju lokalne samouprave i s tim u vezi općem napretku Grada i unapređenju njegovog ugleda u domaćoj i međunarodnoj javnosti.

Budžetska sredstva tekućih grantova pojedincima, nevladinim i neprofitnim organizacijama raspodjeljuju se putem Javnog poziva, u postupku utvrđenom ovom odlukom.

Pravo prijave na Javni poziv, u okviru registrovane djelatnosti, odnosno u skladu s programskim ciljevima imaju: građani pojedinci, udruženja građana - nevladine organizacije, fondacije i vjerske zajednice-institucije, ustanove čiji je osnivač Grad Mostar.

Pravo prijave na Javni poziv ne mogu ostvariti uposlenici Grada Mostara, kao ni uposlenici ustanova i javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Mostar.

 

Odluku o uslolvima i kriterijima za ostvarenje prava na vanrednu novčanu pomoć

 

Pravo na vanrednu novčanu pomoć mogu ostvariti osobe koje imaju prebivalište na području Grada Mostara. Vanredna novčana pomoć može se odobriti pojedincu ili porodici koji zbog trenutačnih okolnosti nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti podmiriti minimum životnih potreba i to zbog okolnosti: sahrane člana porodice, šteta izazvanih elementarnom nepogodom, dugotrajnog liječenja i liječenja zdravstveno neosiguranih osoba, i drugih izuzetno rizičnih stanja u koje zapadne pojedinac i porodica.

 

Odluka o osnivanju osnovnih škola: OŠ Kruševo, OŠ Cim, OŠ Ilići

 

Odluka o imenovanju vršioca dužnosti direktora: OŠ Kruševo: Drago Vidačak;

OŠ Cim: Zdravko Vrljić; OŠ Ilići: Vlado Pavković

 

Odluku o davanju saglasnosti na Statut Ustanove «Centar za stara i iznemogla lica-osobe» Mostar

 

Razrješenje Vlade Rogića iz Izborne komisije Grada Mostara sa mjesta člana Komisije

 

Pitanja vijećnika:

 

S. Jakupović: Zašto se kasni se sa formiranjem Vijeća mladih, kada će biti tematska sjednica o bezbjednosnoj situaciji u Mostaru, velika divlja deponija u blizini naselja Gnojnice

A. Hasić: Zašto 2 mjeseca nema odgovora na moje vijećničko pitanje - da li neko može uzurpirati Trg Musalu radi svoga ličnog profita

A.Šunjić: Zašto Povjerenstvo „Sutra 2" nije dostavila izvješće o radu

N. Šarić: Zašto na otvaranju Šantićevih večeri poezije nije bilo predstavnika Gradskog vijeća

O. Soldo: Predlažem da se na budućim sjednicama zaključci usvajaju sa stenogramima kako bi izbjegli greške

 

 
« Prethodna   Sljedeća »
newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba