Izvještaj sa 25. sjednice Gradskog vijeća Ispis E-mail
10.07.2006.
Image25. redovna sjednica Gradskog vijeća Mostara, 10.07.2006.godine, prisutno 30 vijećnika, gradonačelnik Lj. Bešlić, načelnici odjela Gradske uprave, OSCE, OHR, EU posmatračka misija, novinari: NINA, FENA, Dnevni list, RTV Mostar, HTV Mostar, BHTV1, FTV, Večernji List , Nova Sloboda, Studio 88

 

 

 

 

Gradsko vijeće Mostara na 25. sjednici -

- niz odluka o projektu sanacije rudarskog kopa Vihovići

 

Osnovni cilj projekta je sanirati i rekultivirati kontaminirano područje rudarskog kopa Vihovići i pretvoriti ga u čist ekološki prihvatljiv prostor.

Projekt će se realizirati uz primjenu strogih evropskih ekoloških standarda, na temelju saradnje BiH i Njemačke koju zastupa KfW. Ispred BiH nosilac projekta je Vlada Federacije, koja je donijela odluku o realizaciji projekta Vihovići i izdvajanje sredstava iz Budžeta za finasiranje projekta. Ovom odlukom Vlada Federacije je naložila Gradu Mostaru da formira «Jedinicu za implementaciju projekta Vihovići» koja će opretivno upravljati i rukovoditi projektom, a za svoj rad će odgovarati Gradu Mostaru, Vladi Federacije i KfW-u. Jedinica za implementaciju projekta imaće uvijek, tokom izvođenja projekta, stručnog konsultanta, koji će se izabrati na javnom međunarodnom tenderu. Dosadašnja preliminarna istraživanja, koja treba da se potvrde izradom Studije izvodljivosti, pokazuju da radi o projektu vrijednom oko 15 miliona KM.

Planirani rok završetka projekta je 2009. godina a utvrđen je u «Posebnom ugovoru» potpisanom između prestavnika BiH i Njemačke koju zastupa KfW.

 

Na 25 sjednici Vijeće je još usvojilo:

 

Odluku o proglašenju rudarskog kompleksa Vihovići kontaminiranim područjem

Područje rudarskog kompleksa Vihovići proglašava se kontaminiranim područjem, u cilju zaštite života i zdravlja ljudi i uklanjanja štetnih posljedica na okolinu. Na tom prostoru zabranjuje se: kretanje ljudi i životinja, osim osoba sa posebnim odobrenjem, deponovanje komunalnog i drugog otpada, gradnja građevina i drugi zahvati u prostoru, osim istražnih radova i radova na sanciji, zemljišta, postavljanja montažnih objekata u svrhu obavljanja istražnih radova i sanacije do donošenja regulacionog plana.

Zadužuje se Jedinica za implementaciju Projekta Vihovići da izvrši ograđivanje kontaminiranog područja, odgovarajućom ogradom koja zadovoljava uslove postavljene ovom Odlukom.

 

Rješenje o utvrđivanju općeg interesa na području zemljišta bivšeg rudarskog kompleksa Vihovići

Utvrđuje se da je od općeg interesa sanacija i rekultivisanje zemljišta bivšeg rudarskog kompleksa Vihovići, kao kontaminiranog područja opasnog za okolinu, život i zdravlje ljudi

 

Odluku o načinu i kriterijima za stipendiranje studenata

Pravo na dodjelu stipendije Grada Mostara imaju redovni studenti dodiplomskog i diplomskog studija pod uslovom: da su državljani Bosne i Hercegovine, da imaju prebivalište na području Grada Mostara da su u statusu redovnog studenta, da nisu u statusu apsolventa, da nisu, osim iz opravdanih razloga ponavljali godinu studija, da ne primaju stipendiju od drugog davaoca ili studentski kredit, da imaju prosječnu ocjenu najmanje 7,5 odnosno 3 u prethodnoj godini studija odnosno prosječnu ocjenu 4,5 u završnom razredu srednje škole.

Gradsko vijeće se obavezalo povećati iznos predviđen za stipendije u Budžetu za 2007.

 

Odluka o davanju saglasnosti na Statut Ustanove «Centar za socijalni rad Grada Mostara» Mostar

 

Imovinsko - pravne odluke

 

Pitanja vijećnika:

 

A. Hasić: Ponovo prekršen poslovnik o radu Gradskog vijeća jer nisam dobio odgovor na pitanje - da li se Trg Musala može koristiti kao javna površina

A. Džubur: Na gradskom području Stari grad komplicirana procedura za izradu jednostavnog igrališta zato treba izraditi parcijalne urbanističke planove kako bi pomogli građanima

Z. Mandelbaum: Rješavanje predmeta Kazazić, dograđivanje sprata na bivšem EMŠC

 
« Prethodna   Sljedeća »
newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba