Izvještaj sa 24. sjednice Gradsko vijeća Ispis E-mail
04.07.2006.
Image24. redovna sjednica Gradskog vijeća Mostara, 04.07.2006.godine, prisutno 35 vijećnika, gradonačelnik Lj. Bešlić, načelnici odjela Gradske uprave, OSCE, OHR, EUFOR, EU posmatračka misija, novinari: NINA, FENA, Dnevni list, RTV Mostar, HTV Mostar, BHTV1, FTV, Večernji List , Nova Sloboda, Studio 88 .

 

 

 

 

Gradsko vijeće Mostara dalo saglasnosti na imenovanje Radmile Komadine za Glavnog savjetnika Grada Mostara

 

Klub Srpskog naroda u Gradskom vijeću Mostara i gradonačelnik Mostara za glavnog savjetnika Grada Mostara predložili su vijećnicu Radmilu Komadinu (1960.).

Komadina je diplomirani pravnik, trenutno zaposlena u Gradskoj ljekarni Mostar, članica Koalicije HDZ-a...; u Gradskom vijeću Mostara.

Prema Statutu Grada Mostara, glavni gradski savjetnik, kao izabrani zvaničnik, dolazi iz reda jednog od konstitutivnog naroda BiH; tj. ne može biti iz reda istih naroda, koji zauzimaju mjesta gradonačelnika i predsjednika Vijeća.

 

Na 24. sjednici Vijeće je još usvojilo:

 

Izvještaj po realizaciji Zaključka Gradskog vijeća Grada Mostara sa 21.sjednice Gradskog vijeća, usaglašavanje pravnih akata korisnika sredstava budžeta iz oblasti kulture, HTV i javne kuhinje.

Institucije iz oblasti kulture, socijalne zaštite i obrazovanja su uskladile svoje akte, osim HTV-a i Javne kuhinje.

Gradsko vijeće će, po dostavi usklađenih statuta, razmatrati akte i davati saglasnost na njih, kako bi ustanove mogle nesmetano nastaviti svoje aktivnosti. Svi oni koji to ne budu uradili zaključno sa 31.07.2006. ne mogu više biti korisnici gradskog proračuna. Gradonačelnik je zadužen da napravi prijedlog objedinjavanja kulturnih institucija.

 

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji Gradske uprave Grada Mostara

(tehničke izmjene)

 

Odluku o obavljanju komunalnih djelatnosti u 2006. godini

 

Ovom odlukom se uređuju uslovi i način obavljanja komunalnih djelatnosti i to: 1. DJELATNOSTI POJEDINAČNE KOMUNALNE POTROŠNJE: Snabdjevanje pitkom vodom; Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda; snabdjevanje toplinskom energijom; Prevoz putnika u javnom prometu; Održavanje čistoće; Zbrinjavanje komunalnog otpada; Tržnice; Održavanje groblja te obavljanje pogrebnih poslova Obavljanje dimnjačarskih poslova. 2. DJELATNOSTI ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTROŠNJE: Održavanje javnih površina; Održavanje nekategoriziranih cesta; javna rasvjeta;

Djelatnosti pojedinačne komunalne potrošnje, obavljaju privredna društva koja su utemeljena za obavljanje djelatnosti od javnog interesa i nad kojima Grad Mostar ima ovlasti i obaveze vlasnika kapitala na temelju državnog kapitala - svako za djelatnosti za koju su utemeljeni, i to: "Vodovod" d.o.o. Mostar, "Komos" d.d. Mostar, "Parkovi", u stečaju, Mostar, MO-BUS d.o.o. Mostar, "Tržnice", "Dom"...

 

Sredstva za obavljanje ovih djelatnosti osiguravaju se iz cijene komunalne usluge.

Cijena komunalne usluge, plaća se isporučitelju usluge direktno, a obaveznik plaćanja je vlasnik, odnosno korisnik nekretnine tj. komunalne usluge.

Djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje, obavljaju već navedena gospodarska društva i javna elektroprivredna društva, nad kojima Vlada Federacije BiH ima ovlasti i obaveze vlasnika kapitala na temelju državnog kapitala prema Programu održavanja komunalne infrastrukture

Sredstva za obavljanje ovih djelatnosti osiguravaju se iz komunalne naknade i gradskog budžeta.

 

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2006. godini

Ovim programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture u Gradu Mostaru za period 01.01.2006. do 31.12.2006. u iznosu od 7.035.531 KM

 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uslovima i kriterijima za ostvarenje prava na jednokratnu novčanu pomoć

(tehničke izmjene)

 

Odluka o davanju na korištenje prostora kula Tara i prostorije arheologije - labirint Javnoj ustanovi Muzej Hercegovine

Prostor kula Tara i prostorije arheologije-labirinta u Starom gradu, kao dio nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine, daju se bez naknade na korištenje Javnoj ustanovi Muzej Hercegovine Mostar za realizaciju projekta muzeja Starog mosta.

Prostor kula Tara i prostorije arheologije - labirinta u Starom gradu daje se na korištenje na neodređeno vrijeme, uz otkazni rok od godinu dana.

 

Odluka o utvrđivanju naknade za rad u Žalbenom vijeću Grada Mostara

1. za predsjednika Žalbenog vijeća...150,00 KM; 2. za člana i zamjenika člana Žalbenog vijeća kad učestvuje u radu, s tim što je ukupna naknada jednaka naknadi jednog člana Vijeća koji je sve vrijeme učestvovao u radu Vijeća...120,00 KM; 3. za sekretara Žalbenog vijeća...100,00 KM.

 

Imovinsko pravne odluke

 

Pitanja vijećnika

 

A. Vučina: Neprihvatljiv izvještaj o radu od Komisije za izbor nadzornih odbora, ko je odgovoran za rad Komisije i šta će poduzeti

 

A. Hasić: Prekršen Poslovnik o radu Vijeća jer nisam dobio odgovor na pitanje - da li se Trg Musala može koristiti kao javna površina

 

Z. Udovičić: Zašto se ne poštuju odredbe Zakona o upravnom postupku koje nalažu izvještaje Vijeću o stanju rješavanja upravnih stvari od strane gradskih službi za upravu

 

S. Jakupović: Zahtijev kućnog savjeta ulice Fra Leopolda Mandića 6. kod problema plaćanja vode zbog nelegalnih priključaka i rada pekarnice u zgradi

 

A. Šunjić: Zaštita imovine grada i građana

 

H. Kapić: Može li se izdati dozvola za rad ugostiteljskom objektu u kome se toči alkohol u krugu škole

 

A. Džubur: Naselje Donja Mahala maltretirano primitivnom i preglasnom muzikom šta radi policija i nadležne inspekcijske službe

 

Z. Mandelbaum: Na vrijeme odgovarati na vijećnička pitanja, nisam dobio odgovor za pitanja koja sam postavio u 11. mjesecu 2005.

 
« Prethodna   Sljedeća »
newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba