Izvještaj sa 22. i 23. sjednice Gradskog vijeća Ispis E-mail
21.06.2006.
Image22. i 23. redovna sjednica Gradskog vijeća Mostara, 21.06.2006.godine, prisutno je 35 vijećnika, gradonačelnik Lj. Bešlić, načelnici odjela Gradske uprave, predstavnici: udruga "Izvor", "Parkovi", "Komos", OSCE, OHR, EUFOR, EU posmatračka misija, novinari: NINA, FENA, Dnevni list, RTV Mostar, HTV Mostar, BHTV1, FTV, Nezavisne Novine, Večernji List , Nova Sloboda, Studio 88

 

 

 

 

Gradsko vijeće Mostara na 23. sjednici dalo saglasnost na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Mostara

 

Nakon objavljivanja Pravilnika pristupiće se oglašavanju za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika Grada Mostara, osim upražnjenih mjesta unutar Odjela za urbanizam i građenje. Postupak oglašavanja za ovaj Odjel pokrenuće se nakon donošenja konačne odluke od strane nadležnog tijela po prijedlogu za osporavanje Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje, usvojene na 22. sjednici Gradskog vijeća Mostara.

Organizacija funkcionisanje i obim finansiranja mjesne samouprave - mjesnih zajednica na području Mostara do kraja godine ostaje isti kao do sada. Konačni status će se definisati po donošenju Zakona o lokalnoj samoupravi FBiH.

 

Gradska uprava se sastoji od posebnih, temeljnih i unutarnjih organizacijskih jedinica: Sekretarijat Gradonačelnika, Gradski odjeli, Gradske službe, Služba unutarnjeg nadzora,i Stručna služba Gradskog vijeća. U Gradskoj upravi Grada Mostara osniva se pet odjela :

 

Odjel I-Odjel za organizaciju, pravne poslove i opću uprave, Odjel II-Odjel za finansije i nekretnine, Odjel III-Odjel za društvene djelatnosti, Odjel IV- Odjel za urbanizam i građenje,

Odjel V- Odjel za ekonomiju, komunalne i inspekcijske poslove. U Gradskoj upravi Grada Mostara osniva se 17 službi unutar odjela: Služba za opću upravu i gradska područja, Služba za organizaciju i personal, Pravna služba, Služba za proračun i finansije, Služba za nekretnine, Služba za kulturu, Služba za odgoj, obrazovanje, mlade i sport, Služba za socijalne i stambene poslove, zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice, Služba za zaštitu prava branilaca i njihovih porodica, Služba za urbanističko planiranje, Služba za građevinske propise,

 

Služba za građenje i obnovu, Služba za građenje infrastrukturnih objekata, Služba za katastar,

Služba za privredu, Služba za komunalne poslove, Služba za inspekcijske poslove.

U Gradskoj upravi Grada Mostara osniva se šest područnih ureda u šest gradskih područja: Područni ured Sjever, Područni ured Zapad, Područni ured Stari grad, Područni ured Jugozapad, Područni ured Jugoistok, Područni ured Jug

 

Na 22. i 23 sjednici Vijeće je još usvojilo/odbacilo:

 

 

Odluku o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje.

Na 21. sjednici, mostarski vijećnici su odlučivali o dvije varijante ove Odluke: od Kluba SDA i gradonačelnika.

Prijedlog Kluba SDA predvidio je poslove Zavoda na propisivanju urbanističko - tehničkih uslova za gradnju, kao osnovu za izdavanje urbanističko - tehničke saglasnosti.

Vijeće tada nije prihvatilo gradonačelnikovo obrazloženje kako Pravilnik o unutrašnjoj sistematizaciji Gradske uprave od 25.08 2004. svrstava građevinske propise unutar Odjela za urbanizam Gradske uprave, u kojem već postoje službenici za te poslove; te da je prijedlog Odluke SDA nezakonit.

Gradonačelnik je u međuvremenu iskoristio svoje statutarne ovlasti i osporio zakonitost usvojene odluke. U takvom slučaju odluka se ponovo razmatra na Vijeću (22. sjednica).

Klub hrvatskog naroda u Gradskom vijeću je na 22. sjednici ocjenio neprimjernim postupak stavljanja ovakve Odluke od strane SDA Gradskom vijeću Mostara i insistiranjem na njoj; podržavši gradonačelnika u osporavanju Odluke. Ovome se pridružio Klub srpskog naroda.

Istaknuvši kako je Komisija Gradskog vijeća za statut i pravne akte ocijenila da su obje odluke u skladu sa zakonskim propisma, Suad Hasandedić je ispred Kluba SDA podvukao kako je Odluka donesena većinom vijećnika na 21. sjednici: „Dvadeset druga sjednica održava se samo iz razloga što poštujemo poslovnik gdje gradonačelnik može osporiti odluku pa se ona još jednom razmatra na Vijeću", kazao je Hasandedić.

Oliver Soldo je ispred Koalicije HDZ-a...; predložio kompromisno riješenje da urbanističko tehničke uslove izdaje nadležna služba Gradske uprave i posebno „stručno tijelo" koje je etnički izbalansirano.

 

„Trebali smo razriješiti urbanistički sektor još u prošlom sazivu Vijeća i ne bi došlo do ovih problema" stav je Kluba SDP-a u Vijeću.

Na 22. sjednici Gradskog vijeća Mostara ponovo je usvojena Odluka o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje.

Usvajanjem ove odluke, predviđeno je interno oglašavanje za popunu radnih mjesta u Zavodu, u skladu sa odredbama Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, i popunjavanje upražnjenih radnih mjesta predviđenih tim Pravilnikom.

Pravo učešća na internom konkursu imaju službenici i namještenici Javnog preduzeća «Zavod za urbanizam Grada Mostara» i «Urbing-a» d.d. Mostar koji su na dan donošenja ove Odluke imali zasnovan radni odnos sa tim institucijama.

 

Program zbirnjavanja prekobrojno uposlenih u Gradskoj upravi

 

Rješavanje prekobrojno uposlenih u Gradskoj upravi, je u skladu sa restrukturiranjem Gradske uprave, odnosno donošenjem i primjenom novog Statuta Grada Mostar i nove organizacije i sistematizacije radnih mjesta.

U gradskoj administraciji trenutno je zaposleno preko 600 radnika. Općina Mostar je, prije rata, veći obim poslova obavljala sa cca 390 radnika.

Predmet ovoga Programa je zbrinjavanje namještenika, što znači da ovoja Program ni na koji način ne tretira problem zapošljavanja državnih službenika. «Namještenik» i «državni službenik» se razlikuju u «školskoj spremi». Državni službenici oni radnici koji imaju VSS (visoku stručnu spremu), a svi ostali uposlenici su namještenici. Za sada nema prekobrojnih državnih službenika.

Zakonom o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH ("Sl. novine F BiH" br. 49/05), namještenik ima pravo na otpremninu u slučaju prekobrojnosti koja iznosi: za radni staž manji od šest godina - šest njegovih plaća ostvarenih na radnom mjestu u organu državne službe u kojem se nalazi na radu u trenutku prestanka radnog odnosa; za radni staž duži od šest godina, otpremnina iz tačke se povećava za još šest mjesečnih plaća, s tim da se to povećanje računa pojedinačno za svaku narednu navršenu kalendarsku godinu; za namještenike koji imaju više od 12 godina radnog staža otpremnina iznosi 12 njegovih plaća koje je ostvario u organu državne službe, u kojem se nalazi na radu.

 

U prvoj fazi je planirano je da se provede postupak dobrovoljnog raskida radnog odnosa, za određeni broj namještenika, koji se za to prijave. U tom smislu pod pojmom dobrovoljac smatrao bi se onaj namještenik koji bi se pismenim dokumentom izjasnio da pristaje na sporazumni raskid radnog odnosa pod određenim uslovima. Predloženi uslovi su; Radni odnos se prekida 15 dana poslije potpisivanja sporazuma o raskidu radnog odnosa uz isplatu zakonski određene otpremnine uvećane za bonus od 2.000 KM.

U drugoj fazi se vrši postupak interacije, gdje se izdvajaju na posebne spiskove namještenici koji po zakonu moraju ići u penziju, i oni namještenici čija zanimanja ne postoje u «Sistematizaciji radnih mjesta».

U trećoj fazi se vrši analiza spiska preostalih namještenika sa ciljem da se ispravno izvrši uvid u strukturu uposlenih namještenika i da se korektno utvrde kriteriji za izradu spiska prekobrojnih namještenika.

Na temelju provedenih analiza u trećoj fazi se vrši popuna nove «Sistematizacije radnih mjesta» i izrada spiska prekobrojnih namještenika.

 

Informaciju o poduzetim aktivnostima na registraciji privrednog društva „UBORAK"

koja rezimira tok procesa podjele sadašjeg JP Komos na „Uborak" i „Komos", uz prijedlog gradonačelniku da pokrene stečajni postupak u Komosu i da se održi tematska sjednica Gradskog vijeća o stanju komunalnog sektora u Mostaru

 

Ovlaštenje gradonačelniku o sklapanju ugovora o zakupu stadiona „Vrapčići" za igranje prvenstvenih utakmica FK Velež u sezoni 2006/07

 

 
« Prethodna   Sljedeća »
newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba