Izvještaj sa dvadeset prve sjednice Gradskog vijeća Ispis E-mail
21.05.2006.
Image21. redovna sjednica Gradskog vijeća Mostara, 21.05.2006.godine, prisutno je 35 vijećnika, gradonačelnik Lj. Bešlić, načelnici odjela Gradske uprave, udruženje "Izvor", predstavnici OSC-a, OHR-a, EU posmatračka misija, novinari: NINA, FENA, Dnevni list, RTV Mostar, HTV Mostar, BHTV1, FTV, Nezavisne Novine, Večernji List, Nova Sloboda

 

 

 

 

Usvojen Budžet Mostara za 2006. - 44.437.249,00 KM

 

Svi korisnici gradskog budžeta, koji nisu izvšili svoje zakonske obaveze, tj. nemaju usklađene pravne akte (statute, upravne odbore i druga dokumenta) sa Statutom Grada Mostara, moraju to učiniti do 20.06 i dostaviti Gradskom vijeću Mostara, koje će na sjednici 01.07. dati na njih saglasnost.

Sredstva iz Budžeta za ove korisnike su na rasploaganju do 01. 08., nakon čega se zamrzavaju, ako se posao ne završi.

 

Donoseći ovaj budžetski uslov, Gradsko vijeće Mostara se pozvalo na svoj zaključak iz februara 2005. da finansiranje iz gradske kase ne mogu, između ostalog uživati paralelne institucije i organizacije, one sa nacionalnim predzankom i HTV.

 

Najkansije u roku 7 dana biće objavljen prečišćeni tekst Budžeta Mostara za 2006.

 

Prihodi za 2006.godinu planirani su u iznosu od 44.437.249,00 KM.

 

Ukupni prihodi tekućeg perioda planirani su u iznosu od 39.098.200,00 KM. Kada se tekući prihodi zbroje sa prihodom od prodaje zgrade hotela „Neretva" u iznosu od 603.000,00 KM i neutrošenim sredstvima (višak prihoda) iz 2005. u iznosu od 4.736.049,00 KM, ukupno raspoloživa sredstva u Budžetu Grada Mostara za fiskalnu 2006. godinu iznose 44.437.249,00 KM

Rashodi za fiskalnu 2006. godinu, planirani su u ukupnom iznosu od 44.437.249,00 KM, a čine ih: tekući izdaci, planirani su u iznosu od 34.915.000,00 KM; kapitalni izdaci, planirani su u iznosu od 4.183.200,00 KM; kapitalni izdaci iz prenesenih primitaka prodajom hotela „Neretva" u iznosu od 603.000,00 KM, i neutrošena sredstva iz 2005. u iznosu od 4.736.049,00 KM.

 

Na 21. sjednici Vijeće je još usvojilo/odbacilo:

 

Odluku o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje

Nakon usvajanja ove odluke izvršiće se interno oglašavanje za popunu radnih mjesta u Zavodu, u skladu sa odredbama Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, te izvršiti popunjavanje upražnjenih radnih mjesta predviđenih tim Pravilnikom.

Pravo učešća na internom konkursu iz prethodnog stava imaju službenici i namještenici Javnog preduzeća «Zavod za urbanizam Grada Mostara» i «Urbing-a» d.d. Mostar koji su na dan donošenja ove Odluke imali zasnovan radni odnos sa tim institucijama.

 

Zbog proceduralnih razloga odbačen je Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Mostara, koji će se, prema zaključku Vijeća, razmatrati ponovo za 15 dana.

 

Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Mostara za 2005.godinu

Izvršiće se analiza svih prihoda do 30.09.2006., kao pomoć u projekciji za Budžet 2007., i prelazak na trezorsko poslovanje.

 

Odluku o izvršenju Budžeta Grada Mostara za 2006.godinu

 

Prioriteti za financiranje budžetskih izdataka utvrđuju se slijedećim redom:

plaćanje sudskih izvršnih naloga; plaćanje za javne usluge; isplata plaća, naknada i troškova vijećnika; isplata plaća i naknada zaposlenika, plaćanje iz okvira transfera nižim potrošačkim jedinicama i tekući izdaci; transfer za projekte povratka raseljenih osoba; transferi za kapitalne investicije iz osiguranih sredstava; ostala plaćanja.

Odjel za finansije i nekretnine će pripremati periodične izvještaje u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH, o kojima će na prijedlog gradonačelnka raspravljati Gradsko vijeće.

Gradsko vijeće usvaja godišnje izvještaje o izvršenju (ostvarenju) Budžeta.

Izvješća o ostvarenju Budžeta moraju sadržavati informacije o ostvarenju svih planiranih i izvanrednih prihoda i izdataka koji su uključeni u Budžet, sa potrebnim objašnjenjima računskih iznosa.

 

Pitanja vijećnika i diskusije oko Budžeta:

 

Lj. Bešlić: Dugo i iscrpno pripreman Budžet, mislim da smo došli do izbalansiranog prijedloga, prihodi su između ostalog povećani dobrim punjenjem PDV-a, podržavam dodatna sredstva za poticaj malih i srednjih poduzetnika, povećanja za sport i preusmjeravanje sredstava na Sportski savez Grada, namjenska sredstva ua Gorsku službu spašavanja u sklopu davanja za Službu civilne zaštite, sredstva za Partizanski spomenik su dogovorena sa Vladom FBiH, sredstva za gradsku Izbornu komisiju biće dovoljna u prvom prijedlogu, svako uvođenje novih korisnika u Budžet je neprihvatljivo.

Sa predloženim i usvojenim amandmanima preusmjerena su sredstva unutar Budžeta od 210.000KM.

Vjerujem da ćemo ući u projekt Svjetske banka reorganizacije Grada Mostara i tako ponuditi pred Vijeće mnoge projekte.

Predlažem da do 15.10.2006. finansiramo sve institucije koje nisu uskladile svoje pravne akte sa Statutom Grada Mostara, kada će Gradsko vijeće odlučiti o njihovom statusu

 

H. Kapić: Klub SDP-a će nastojati maksimalno pridonijeti donošenju Budžeta, bilo je bitnih pomaka ali je i dalje prijedlog problematičan, cifre su neuporedive, rashodi u administraciji su veći za 8% u odnosu na nacrt dok korisnici imaju porast u odnosu na 54%, imam primjedbe na transparentnost, uravnoteženost, nema popisa ugovornih i kreditnih obveza

 

A. Džubur: Izgubili smo godinu dana zbog institucija koje su trebale riješiti svoj pravni status, sporna stavka kapitalni izdaci po gradskim područjima, tražim da FK Velež i NK Zrinski dobiju po 120.000KM

 

S. Hasandedić: Zaključkom Gradskog vijeća je do 31.05.2004. trebalo izvršiti usklađivanje pravnih akata institucija koje koriste sredstva iz Budžeta, insistiram na zakonitosti Budžeta tj. da javne ustanove i institucije koje nemaju usklađene svoje akte sa zakonom nemaju mjesta u Budžetu Grada

 

Z. Mandelbaum: Prihodi za iznajmljivanje poslovnih prostora je jako mali, osigurati sredstva za udruženje SUBNOR-a, Gorsku službu spašavanja i industrijsku zonu

 

O. Soldo: Klub koalicije HDZ-a... je stanovišta da ovo nije idealan prijedlog, problem su niže potrošačke jedinice Budžeta, postavlja se pitanje koliko smo spremni za kompromis, Budžet mora biti pravedan, svim institucijama koje nemaju usklađene svoje statute sa Statutom Grada, možemo zamrznuti status sa određenim rokovima za ispunjenje i donijeti Budžet zbog ostalih korisnika, pronašli smo kompromis preuzeli odgovornosti i dali odogovor Visokom predstvniku, nema potrebe da odgađamo usvajanje Budžeta, svim korisnicima koji nisu završili svoju transformaciju 01.08 zamrznuti sredstva, izdvojiti 200,000KM za revitalizaciju rekreacionog centra Buna

 

M. Huseinagić: Odluke Vijeća se moraju poštivati u Gradu, treba omogućiti zakonitim korisnicima korištenje sredstava, svim korisnicima koji nisu završili svoju transformaciju 01.06 zamrznuti sredstva

 

S. Jakupović: Treba izjednačiti iznos u rebalansu i prijedlogu Budžeta, tražim da se uvrsti donacija za sanaciju Partizanskog groblja

 

Z. Bajgorić: Ukinuti nelegalne sportske institucije a njihova sredstva preusmjeriti na Sportski savez Grada Mostara, uvesti novog korinsnika - Gorsku službu spašavanja sa 15.200,00KM, predvidjeti 70.000,00KM za održavanje Partizanskog spomenika, u stavci transferi za izbore osigurati 130.000,00KM

 

G. Bilić: Ima propusta u Budžetu, ne upravljamo na pravi način i ne otklanjamo nedostatke na vrijeme, odgovornost je na cijelom Vijeću, naš rad nije suđenje Budžetu, dati kratak rok za reviziju Budžeta a pokrenuti odmah procese koje možemo, treba djelovati jedinstveno na rješavanju ove situacije i svih ostalih problema

 

A.Hasić: Objasniti trošenje stavke za kulturu, dodati novu stavku - proračun za mlade u iznosu od 50.000KM, povećati iznos za stipendiranje studenata na 150.000KM, povećati stavku za opravku kuća ratnih veterana na 280.000KM, JOB-u i HVIDR-i povećati iznos na po 60,000KM

I. Musa: Vijeće se od pojedinih vijećnika koristi za privatne svrhe

S. Hasandedić: Klub SDA - prihvaćamo prijedlog Kluba SBiH, ne bi usvajao Budžet dok ne dobijemo prećišćeni tekst što prije

 

 
« Prethodna   Sljedeća »
newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba