Izvještaj sa devetnaeste sjednice Gradskog vijeća Ispis E-mail
04.03.2006.
Image19. redovna sjednica Gradskog vijeća Mostara, 30 .03.2006.godine, prisutno 35 vijećnika, gradonačelnik Lj. Bešlić, načelnici odjela Gradske uprave, udruženja "Izvor", "OKC Abrašević" predstavnici Agencije Stari grad, "Parkovi", "Urbing", "Zavod za urbanizam" OSCE-a, OHR-a, EUFOR-a, EU posmatračka misija, novinari: NINA, FENA, Dnevni list, RTV Mostar, HTV Mostar, BHTV1, FTV, Nezavisne Novine, Večernji List , Nova Sloboda

 

 

 

 

Više novca za obnovu objekata u Mostaru

 

Razmatrajući Informaciju o obnovi porodičnih kuća i stambenih zgrada u 2005. godini, Gradsko vijeće Mostara je na 19. sjednici ocjenilo kako su nedovoljna sredstva za izradu projektne dokumentacije svih devastiranih objekata u Mostaru.

Pokušaće se osigurati više sredstava za ovu namjenu u Budžetu za 2006., uz preciziranje vlasnika objekata kao i stanova za koje nije podnesen zahtijev za povrat

 

Na 19 sjednici Vijeće je još usvojilo/odbacilo:

 

Program rada Gradskog vijeća Grada Mostara za 2006.godinu

Gradsko vijeće Grada Mostara u 2006. djelovaće u pravcu unapređenja vladavine prava, ustavnosti i zakonitosti u uspostavljanju socijalne pravde, provođenja reformi u oblasti društveno-ekonomskog, privrednog, obrazovnog, kulturnog života; te poboljšanje standarda za sve građane Grada Mostara

 

Informaciju o JP „Urbing" i JP „Zavod za urbanizam Grada Mostara"

Jedinstveni gradski Urbanistički zavod Mostara, formirao bi se spajanjem „Urbinga" koji kreće u proces stečaja i „Zavoda za urbanizam", uz funkcionisanje u punom kapacitetu i nadležnostima. Trenutno su u oba preduzeća blokirani računi.

 

Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Agencije "Stari grad"

Agencija je organizovana kao samostalna gradska upravna organizacija bez unutrašnjih organizacionih jedinica.

 

Informaciju o stečaju nad JP „Parkovi" d.d. Mostar

Prema kojoj se u ovom javnom preduzeću, treba sanirati dug u ukupnom iznosu od 3,445 mil. KM. Podržano je dovršenje stečaja ovog poduzeća, kao preduslovt trajnog rješenja komunalnog sektora u gradu. Nadzorna tijela drugog gradskog komunalnog preduzeća - JP „Komos"; trebaju se, odgovarajućim pravnim poslovima, aktivno uključiti u ovaj proces.

 

Odbacilo Odluku o vrijednosti boda za utvrđivanje komunalne naknade u 2006.godinu

 

Predložena vrijednost boda za obračunavanje komunalne naknade u 2006. godini, bila je 0.07 KM/m2.

 

Odbacilo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

 

Odbacilo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o vršenju ovlasti i obavezama organa Grada Mostara vlasnika nad privrednim društvima po osnovi državnog kapitala

 

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima i postupku imenovanja upravnih odbora/upravnih vijeća javnih ustanova čiji je osnivač Grad Mostar te njihovim pravima, obavezama i odgovornosti

 

Informaciju o prihodima i izdacima po osnovi naknade za građevinsko zemljište u 2005.godini

 

Raspoloživa sredstva u 2005. iznosila su 6.254.112,00 KM. Utrošena su sredstva za kapitalne izdatke, u ukupnom iznosu od 2.762.483,00 KM. Raspoloživa sredstva na dan 1.1.2006. godine iznose 3.491.629,00 KM.

 

Zaključak o davanju ovlaštenja gradonačelniku da može zaključiti Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta sa privrednim društvom „Jaffa komerc" d.o.o. Mostar.

 

Odobrava se davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta Privrednom društvu „Jaffa komerc" d.o.o. Mostar označenog kao k.č. 3467, 3469, 3471, 3473, 3475, 3479, 3482, 3484, 3486, 3490, 3488, 3503 i 3505 sve k.o. Blagaj i k.č. 2887 i 2885 obe k.o. Gnojnice, sveukupne površine od cca 75 hektara, a u svrhu primarne poljoprivredne proizvodnje i to na vrijeme od 20 godina uz oslobađanje od plaćanja zakupa za period od tri godine.

 

Mišljenje o pristupanju dodjeli koncesije za geološko istraživanje i korištenje mineralne sirovine kamena vapnenca na lokalitetu Raška Gora-Sirge i Raševac

 

Predmetni lokalitet, površine cca. 1,50 km2, se nalazi u trigonometru «Povica-Sirge-Gorčina-Mačija glava-Zlatna gruda» na visini od 630 do 720 m n/v. Značajan dio nekretnina je u privatnom vlasništvu.

 

Odbacilo mišljenje o dodjeli koncesije za gradnju vjetrenjača za korištenje vjetra na lokalitetu Podveležja

 

Koncesijsko područje je na lokalitetu «Podveležje» - Gradsko područje Mostar-Jugoistok na: "Merdžan Glava» i «Sveta Gora» (površina cca, 6,00 km2); «Poljice» (površina cca. 1,70 km2); «Grabovina» (površina cca. 6,25 km2); «Ravnica» (površina cca. 2,18 km2); «Čobanovo polje/Kokorina» (površina cca. 5,60 km2); «Rabina-dio» (površina cca. 4,00 km2); «Kamena-dio» (površina cca. 1,30 km2)

U prirodi (na terenu) se nalazi nisko rastinje-žbunje.

Zaključujući, kako nemaju dovoljno informacija da bi na odgovoran način dali pozitivno mišljenje na koncesijsko korištenje vjetra na Podveležju za gradnju vjetroelektrana; mostarski vijećnici su na 19. sjednici odlučili ponovo pristupiti ovoj problematici, nakon pribavljanja dopunskih podataka.

Traži se od kantonalne Vlade izvješće o radu njihove Komisije za koncesije i mišljenje od nadležnih institucija i viših nivoa vlasti o proceduri kod izgradnje i instaliranja ovakvih objekata.

 

Imovinsko-pravne odluke (pojedinačna rješenja na www.mostar.ba-GRADSKO VIJEĆE)

 

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za privremeno zauzimanje javnih porvšina

 

Odluku kojom se odobrava zaključenje nagodbe u pravnoj stvari Grada Mostara, Pavlović Pere i Radice, Zorić Branka i Svetislava te Ljubović Maida i Duraković Salke

 

Informaciju o radu Komisije za izbor Nadzornih odbora u Javnim poduzećima

Dovršiti posao tamo gdje je moguće, uz prezentiranje izvještaja

 

Pitanja vijećnika

 

Z. Udovičić: Zašto nije aktivirana Služba civilne zaštite kod ekološkog incidenta u Grabovici

M. Turkić: Komisija za gradsko područje Sjever upozorava na obvezu osiguranja pružanja usluga građanima u područnim uredima, normativno urediti rad pijace Vrapčići

H.Kapić: Kada je i u kojim medijima objavljen javni poziv za dodjelu lokacije za postavljanje kioska kod Gimnazije

Z.Mandelbaum: Zašto nemamo odgovora na vijećnička pitanja sa predhodne sjednice, zašto nije ispoštovana procedura o dodjeli građevinskog zemljišta „Merkatoru" na mjestu bivše garaže Autoprevoza u ul S. Radića, zašto nisu još uvijek popunjena radna mjesta inspektora u gradskoj administraciji

 

B.Sarić: Komisija za gradsko područje Stari grad traži hitnu izradu projektne dokumentacije i raspisivanje konkursa za izgradnju kanalizacija na Nadharemima

I. Musa: Pogrešno raspoređivanje sredstava za političke partije unutar Vijeća

 

 
« Prethodna   Sljedeća »
newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba