Izvještaj sa osamnaeste sjednice Gradskog vijeća Ispis E-mail
02.03.2006.
Image18. redovna sjednica Gradskog vijeća Mostara, 02.03.2006., prisutno 34 vijećnika, gradonačelnik Lj. Bešlić, načelnici odjela Gradske uprave , Udruge "Izvor", "Sunčana strana","Raseljeni", predstavnici OSCE-a, OHR-a, EUFOR-a, EU posmatračka misija, novinari: NINA, FENA, Dnevni list, RTV Mostar, HTV Mostar, BHTV1, FTV, Nezavisne novine, Večernji list, Nova Sloboda

 

 

 

 

Razmatran Budžet Grada Mostara za 2006.

 

Gradsko vijeće Mostara je na 18. sjednici razmatralo budžet Grada u iznosu od 36.449.200KM, uzdržavši se od njegova usvajanja.

U poređenju sa Budžetom za 2005., prijedlogom za ovu godinu, smanjena su izdvajanja za većinu rashoda proporcionalno smanjenju prihoda.

Kao što je poznato, Grad je ostao bez sredstava od naknada za upravljanje područjima za osiguranje infrastrukture (sredstva od Elektroprivrede) što je na godišnjem nivou iznosilo cca 8.000.000 KM, a prethodne godine za četiri mjeseca cca 2.650.000 KM.

Planirana su manja izdvajanja sredstava za plaće uposlenih u gradskoj administraciji, za tekuće poslovanje gradske administracije, za zajedničku komunalnu potrošnju i za grantove drugim potrošačkim jedinicama (ustanovama) u kojima je Grad osnivač.

Kao i u prethodnoj godini, sredstva za predškolsko i osnovno obrazovanje, raspoređena su na osnovu principa jednakopravnog tretmana svih predškolskih i školskih ustanova i sve gradske djece.

 

Kod planiranja sredstava za finansiranje javnih institucija, uzeti su u obzir prihodi koje te institucije ostvaruju svojim aktivnostima.

 

Obrazloženja predstavnika Gradske uprave:

 

Lj. Bešlić, gradonačelnik: Još nemamo Zakon o raspodjeli javnih prihoda, da bi se usvojio ovaj Budžet treba se usvojiti niz drugih odluka, Grad Mostar će imati ili istu visinu prihoda od raspodjele ili milion maraka manje, ovaj Budžet nije razvojni, problematični su: pitanje utužbi građana, „kuvajtskog kredita", porez na dodanu vrijednost...,

 

P. Šupljeglav, načelnik Odjela za organizaciju: planirana sredstva za plaće su za prvih 6 mjeseci ove godine za to vrijeme trebamo se riješiti viška uposlenika, već su smanjene plaće svih službenika, imamo 11 lokacije uprave gdje su zgrade većinom u trošnom stanju

 

B. Ćorić, načelnik Odjela za društvene poslove: ovom Odjelu nedostaje više od milionn maraka, kulturnih ustanova ima više nego što treba, imamo obaveze iz prošle godine

 

M. Šarić, načelnik Odjela za ekonomiju: Dali smo nalog javnim komunalnim preduzećima da smanje svoja potraživanja u 2006. za 15%, ne možemo postići evropski standard komunalne usluge

 

Ž. Marikić, načelnik Odjela za urbanizam: Naše aktivnosti će se odvijati u skladu sa usvojenim Budžetom, imamo obaveze uraditi prostorni i urbanistički i regulacioni plan grada Mostara što će se finansirati sredstvima Svjetske banke

 

Amandmani i prijedlozi vijećnika:

 

H. Kapić: Nema samokritičnosti, obrazloženja su neprecizna, loše gospodarimo sa novcem, plaće i materijalni izdaci čine 54% Budžeta svi ostali korisnici su ipod 1/3 Budžeta, zašto nema broja uposlenika koji primaju plaću, nema Službe unutrašnje kontrole koja bi dala ocjenu utroška i transparentnosti stava, visok je noivo sredstava određena za lokalnu samoupravu, zašto u Budžetu još stoji naziv sportski savez bivših mostarskih općina sa hrvatskom većinom, klub SDP-a traži: sanaciju Partizanskog spomenika, obnoviti galeriju Neimarović, 15,000KM za osposobljavanje funkcionisanja Gorske službe spašavanja, 500,000KM za sufinansiranje kamata za projekte podsticaja srednjih i malih preduzeća za proizvodne djelatnosti(osim trgovine, ugostiteljstva i novčarskih institucija)

A. Džubur: Nije ispoštovana procedura jer nadležni Odbor Vijeća nije analizirao Budžet, treba ozbiljno raditi na povećanju prihoda, naknade za građevinsko zemljište ne daju se na uvid Komisijama za gradska područja, više plaćamo inspekcijske službe nego što one donose, infrastrukturni zahvati moraju biti praćeni kreditnim zaduženjima, smanjiti turistička putovanja predstavnika Uprave, izdaci za materijal i usluge: nemamo informaciju o unajmljivanju imovine, trebamo u iznosu od 50,000KM sufinansirati sanaciju rudnika Vihovići a 100,000KM ostatka preusmjeriti, nemamo rezultata šta rade: BSC, REDAH, Poslovni inkubator...da li zaslužuju 30,000KM definisanih u nacrtu, zašto 200,000KM lokalnoj samoupravi - treba nam struktura samouprave, zašto je tekuća rezerva 500,000KM

- treba nam izvještaj i o tome, zašto su 100% povećani izdaci za bruto plaće Gradskog vijeća,

da li će usluge medija biti transparentno usmjerene, treba dodati grant finasiranje manifestacija iz oblasti nauke, neravnomjerno smanjivanje sredstava različitim institucijama, izbirisati Karitas i Merhamet iz Budžeta, povećati iznos predviđen za finansiranje obnove devastiranih objekata, prebaciti stavku „liftovi" drugdje, nemamo predivđenu stavku sufinansiranje poljoporivrede

 

Z. Udovičić: Planirati sredstva za rad Službe za unutrašnju kontrolu

 

S. Jakupović: U budžetu je trebalo biti planirano 400,000KM za rješavanje grantova za neprofitne organizacije za 2005. i 2006., šta će biti sa dugovanjima Gradske uprave vrtićima, nikada nismo dobili nikakav izvještaj o radu javnih institucija koje finansiramo, ako se smanjiva treba smanjivati sredstva svakome isto, ne možemo porediti Dom zdravlja sa Centrom za prevenciju, šta je stavka preseljenje gradske uprave

 

A. Vučina: Na šta je prošle godine potrošeno 200,000KM predviđenih za Zavod za urbanističko planiranje, šta je sa dugovanjima od 1.500,000KM prema JU „Vrtići", dodatna sredstva za stavku sport, nepoznata zarada pijace „Vrapčići", na osnovu čega se zaključilo da će Centar za kulturu Mostar moći raditi sa 50% sredstava manje u 2006., oduzeti 2% od sredstava za NGO i dodati za Udruženje nezaposlenih, šta je sa stavkom „liftovi"

 

R. Komadina: Nemamo razrađene stavke poreza u Budžetu, šta je cilj međunarodne Konferencije o inkluziji, povećati kapitalne transfere za finansiranje obnove devastiranih stambenih zgrada,

Z. Bajgorić: Bolje predstavljen Budžet nego protekle godine, potrebna kolona index radi lakšeg praćenje izvršenja budžeta, kontradiktorni tabelarni i opisni dio o osnovnom obrazovanju (str 7), napraviti inventuru dugovanja gradske uprave, sredstva PDV-a usmjeriti u socijalne, kulturne i sportske oblasti, smanjiti najamnine, objediniti administraciju na mjestu bivše općine Mostar

 

A. Šunjić: Tekući izdaci mogu maksimalno iznosit 62% a kapitalni izdaci 38%, izdvojiti kreditna sredstva putem fondova za: stambemeno zbrinjavanje mladih od 500,000KM, poljoprivreda od 500,000KM, zapošljavanje mladih u malom i srednjem poduzetništvu 200, 000 KM, i stipendirenje studenata; dodati sredstva od 500,000KM za pomoć nezaposlenim porodiljama, dodati 10.000,000 KM za gradnju infrastrukturnih objekata iz oblasti kulture i sporta

 

Z. Mandelbaum: Povećati naknade za takse i zakupnine, smanjiti unajmljivanje opreme, revidirati izdatke sa sport, kakvu zdravstvenu zaštitu finansiramo, nesrazmjer u prihodima Agencije za sanaciju rudnika Vihovići i Zavoda za urbanizam, nepoznata struktura u stavci grantovi, nema prihoda od koncesija, povećati prihode utemeljenjem poduzetničke zone, kako se došlo do iznosa sredstava za dva lutkarska pozorišta, dodati podsticaj za muzičke škole, povećati sredstva udruženju Roma na račun Vijeća bošnjačkih intelektualaca, zašto je posebno izdvojena udruga za masnovnu fizičku kulturu kada je ona u sklopu sportskog saveza, umjesto dobrotvornih udruženja staviti Udruženje boraca II svjetskog rata, nejasna izdvajanja za pučku i narodnu kuhinju, udruženja branitelja i palih boraca trebaju dostaviti svoje izvještaje o radu, nema sredstava za obnovu OKC Abrašević, zašto finansiramo pijacu u iznosu od 100,000KM, zašto izdvajamo 200,000KM za dekoraciju, donijeti odluku o izgradnji Jevrejskog kulturnog centra

 

I. Musa: Struktura raspodjele sredstava navodi da je gradska vlast u krizi, još uvijek postoje paralelizmi, sredstva idu u pogrešne namjene

 

O. Soldo: Ubrzati i urediti procese prikupljanja prihoda, tražiti povratnu spregu donosenim odlukama Vijeća kako bi prevazišli teško finansijsko stanje, ovaj prijedlog Budžeta ne može sravnati dugove javnih preduzeća, ne smijemo smanjivati stavke kod zdravstva i otpremninama za uposlenike, ne slažem se da boračka populacija ne bude interes Grada treba povećati izdvajanje za njih, paritetno smanjiti plaće uposlenih u Upravi kako bi mogli sanirati Budžet, kultura se mora samofinasirati jednim dijelom, ne podržavam novu stavku u Budžetu za Žene BiH, sredstva preraspodjeliti za osnovne škole i socijalnu oblast

S. Hasandedić: Problemi su mnogo složeniji jer se ne može razmatrati budžet Mostara bez Budžeta Kantona, nedostaje niz zakona, povećati prihode naplatom naknada za gradnju u centralnoj zoni i od doniranih sredstava Interinvenstu, nemamo Programa za zbrinjavanje viška uposlenih, hitno uspostaviti Zavod za urbanističko planiranje, Agencija za Stari grad može puno napraviti kod samofinansiranja, uspostaviti mrežu mjesnih zajednica, nedovoljna su sredstva za Aerodrom luku i Službu za vatrogastvo, predvidjeti sredstva za projektnu dokumentaciju za gradsku vijećnicu (devastirana zgrada III osnovne škole)

 

E. Vinković: Preusmjeriti regres za godišnji odmor penzionerima,

M. Huseinagić: Povećati prihode za 10%

A. Hasić: Nema sredstava za neprofitne orgnizacije, povećati iznos za stipendiranje studenata na 150,000KM, potrebna su simbolična sredstva za funkcionisanje Vijeća mladih

A. Špago: Odbor za finansije prilikom rada treba uzeti u obzir zahtijeve građana, u kapitalnim izdacima dodati sredstva za asfaltiranje dijela puta Blagaj-Gnojnice, puta Blagaj-Vranjevići (mjesto Bare), projektnu dokumentaciju za školu u Gnojnicama, sredstava od 45,000KM za Dom kulture u Blagaju, saniranje krova Osnovne škole u Blagaju, rad Kulturno-prosvjetnog društva Blagaj, povećati nakanade za građevisko zemljište za gradsko područje Jugoistok na 350,000KM, povećati sredstva za ratne veterane

I. Beus: Dug Urbinga od 300,000KM staviti u Budžet

Lj. Bešlić: Svi amandmani biće razmatrani na kolegiju gradonačelnika

 
« Prethodna   Sljedeća »
newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba