Izvještaj sa 48. sjednice Gradskog vijeća Ispis E-mail
31.10.2007.
ImageRazmatran Nacrt Budžeta Grada Mostara za 2008.

Na 48. redovnoj sjednica Gradskog vijeća Grada Mostara, koja je održana 31.10.2007.godine prisustvovalo je 32 vijećnika, gradonačelnik Lj. Bešlić, načelnici odjela Gradske uprave, OSCE, OHR, EU posmatračka misija, novinari: FENA, Dnevni list, RTV Mostar, HTV Mostar

 

 

 

Razmatran Nacrt Budžeta Grada Mostara za 2008.

Prvo čitanje Budžeta Grada Mostara za 2008. je na 48. sjednici Gradskog vijeća Mostara, predstavilo planove gradske administracije da osigura tekuće prihode za narednu godinu u iznosu od 51.097.000,00 KM.
Zbog ubrzane dinamike donošenja Budžeta Grada do kraja kalendarske godine, Gradska uprava i Gradsko vijeće će umjesto uobičajene javne rasprave, primati sve pisane podneske i primjedbe na Proračun za 2008., o kojima će se raspravljati na drugom čitanju Proračuna, već sredinom novembra.
Detalji Proračuna na www.cob.net.ba/gvmostar ili www.cob.net.ba/gvmostar/index_hr.html (pokretna vijest na vrhu naslovne stranice)


Na sjednici je Vijeće još usvojilo/odbacilo/razmatralo u nacrtu:

Odluku o izmjeni i dopunama Budžeta Grada Mostara (Rebalans) za 2007.
Ukupni tekući izdaci u Budžetu/Proračunu Grada Mostara planirani su u iznosu od 46.241.000,00 KM, dok je u prvom polugodištu utrošeno 20.348.783,00 KM ili 44% od plana. Ukupno prenesena sredstva - višak prihoda iz 2006. godine, utrošena su u iznosu od 2.518.704,00 KM ili 54% od plana. Prenesena sredstva - Hotel «Neretva» utrošena su u iznosu od 248.481,00 KM ili 77% od plana. Tako ukupni rashodi za period od 01.01.-30.06.2007. godine iznose 23.115.968,00 KM ili 45% od plana.
Odlukom o izmjenama i dopunama Budžeta/Proračuna Grada Mostara za 2007. godinu (Rebalansom) predviđaju se tekući izdaci u iznosu od 52.399.993,00 KM, što predstavlja 13% više od usvojenog plana. Neutrošena sredstva iz ranijih perioda iznose 4.663.481,00 KM, tako da su rebalansom Budžeta/Proračuna ukupni izdaci za 2007. godinu 57.385.934,00 KM ili 12% više od usvojenog plana.
Povećan je doprinos za sportski Savez Grada za 100.000,00KM. Zadužen je Gradonačelnik za izdvajanje do 50.000,00KM iz tekućih rezervi na ime pomoći ratnim veteranima kroz nadležnu gradsku sužbu. Također su izdvojena sredstva od 30.000,00KM za popravku havarisane trafo stanice za vodo-snabdjevanje sjevernog područja Mostara

Nacrt Budžeta Grada Mostara za 2008.godinu ( prvo čitanje )
Tekući prihodi u Budžetu/Proračunu Grada Mostara za 2008.god. planirani su u iznosu od 51.097.000,00 KM.
Rashodi za fiskalnu 2008.godinu, planirani su u ukupnom iznosu od 51.097.000,00 KM, i realiziraće se na slijedeći način:
Detalji Proračuna na www.cob.net.ba/gvmostar ili www.cob.net.ba/gvmostar/index_hr.html (pokretna vijest na vrhu naslovne stranice)

Informacija o obnovi porušenih objekata kolektivnog smještaja u Gradu
Posljednja Informacija o obnovi i stanju oštećenih i uništenih objekata kolektivnog stanovanja i javnih objekata u Gradu Mostaru, razmatrana je na sjednici Gradskog vijeća održanoj 30.3.2006. godine. Na području Grada, obnovu čeka 34 stambena objekta kolektivnog stanovanja (381 stambena jedinica), sa oko 21.650 m2 korisne stambene površine. Vrijednost obnove iznosi oko 19.260.000,00 KM.
Kako bi dao svoj doprinos ubrzanju povratka raseljenih i izbjeglih građana Mostara u svoje domove, ulaganjem značajnih vlastitih sredstava tokomm 2006. i 2007., Grad je posvetio posebnu pažnju pripremi i izradi projektne i druge potrebne dokumentacije, kako to ne bi bila smetnja tj. zapreka procesu rekonstrukcije i obnove tih objekata.U tom pravcu, svim nivoima vlasti u BiH, u VII mjesecu o.g., opisan je model i dostavljen prijedlog Sporazuma o zajedničkom finansiranju rekonstrukcije i obnove devastiranih stambenih zgrada na području Grada Mostara - po sistemu «odgode plaćanja».Prema Sporazumu, svi nivoi vlasti u BiH učestvovali bi u finansiranju obnove devastiranih zgrada u Gradu Mostaru i uplaćivali bi sredstva na poseban račun koji bi otvorio Grad Mostar, kao implementator projekta, pod nazivom «Grad Mostar - udružena sredstva za rekonstrukciju i obnovu devastiranih stambenih zgrada», i to, za 2007. godinu - najkasnije do 31.12.2007., a za 2008. i 2009. - najkasnije do 30.4. odnosne godine.
Prema predloženom modelu:
Grad Mostar bi trebao osigurati svoje učešće u obnovi zgrada, u iznosu od 3.300.000,00 KM, i to: 2007. - 1.100.000,00 KM; 2008. - 1.100.000,00 KM i 2009. - 1.100.000,00 KM;
Vlada Hercegovačko-neretvanske županije/kantona je, na svojoj sjednici održanoj 17.10. o.g. donijela odluku o prihvaćanju ponuđenog modela finansiranja, potpisivanju Sporazuma i osiguranju vlastitih sredstava u iznosu od 1.500.000,00 KM, i to: 2008. - 750.000,00 KM i 2009. - 750.000,00 KM. Za potpisnika Sporazuma ovlašten je Srećko Boras, predsjednik Vlade. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na svojoj sjednici održanoj 27.9. o.g. donijela odluku o prihvaćanju ponuđenog modela finansiranja, potpisivanju Sporazuma i osiguranju vlastitih sredstava u iznosu od 5.700.000,00 KM, i to: 2007.- 1.500.000,00 KM; 2008. - 2.300.000,00 KM i 2009.- 1.900.000,00 KM. Za potpisnika Sporazuma ovlašten je Edin Mušić, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica; Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, dostavilo je svoje pozitivno mišljenje o nacrtu Sporazuma, uz obavijest da će osigurati vlastita sredstva u iznosu od 450.000,00 KM, i to: 2007.- 150.000,00 KM, 2008.- 150.000,00 KM i 2009.- 150.000,00 KM. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, obavijestilo je Grad da je razmatralo ponuđeni Sporazum, te da «prepoznaje problem i potrebu obnove stambenih jedinica koje pripadaju kolektivnom tipu stanovanja», da je «dalo svoje mišljenje i Vijeću Ministara», te da «kao resorno ministarstvo za pitanja povratka, podržavaju ovu i svaku drugu ideju čije će realizovanje omogućiti povratak hiljadama raseljenih i izbjeglih osoba».
Sa procedurom javne nabave, tj. procedurom izbora izvođača radova započelo bi se nakon potpisivanja Sporazuma i odabira devastiranih stambenih zgrada, čija obnova bi krenula odmah.

Odluku o odobravanju sredstava u iznosu od 245.000,00 KM za finansiranje projekta: "Izvođenje radova na parteru Doma zdravlja u Mostaru".

Odluka o davanju saglasnosti na promet nedovršenog objekta „J" lamela „B" Urbing d.o.o. Mostar u stečaju

7-12 Imovinsko-pravne odluke

Vijećnička pitanja:

S. Jakupović: Popunjavanje Službe za unutrašnji nadzor gradske administracije

 

 
« Prethodna   Sljedeća »
newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba