Izvještaj sa 43. sjednice Gradskog vijeća Ispis E-mail
28.06.2007.
ImageNova radna tijela Gradskog vijeća Mostara

Na 43. redovnoj sjednica Gradskog vijeća Grada Mostara, koja je održana 28.06.2007. prisustvovalo je 33 vijećnika, gradonačelnik Lj. Bešlić, načelnici odjela Gradske uprave, OSCE, OHR, EU posmatračka misija, novinari: NINA, FENA, Dnevni list, RTV Mostar, HTV Mostar, BHTV1, FTV, Večernji List, Studio 88, Omladinski radio X

 

 

 

Nova radna tijela Gradskog vijeća Mostara

 

Kao novo, stalno radno tijelog Vijeća, Komisija za ravnopravnost spolova će, između ostalog, pratiti i promovisati ostvarivanje principa ravnopravnosti spolova u oblastima iz samoupravnog djelokruga Grada; dok će Komisija za mlade, između ostalog, pratiti stanje i pojave u životu i radu mladih i predlagati Gradskom vijeću način djelovanja nadležne službe Gradske uprave Grada Mostara u ovoj oblasti.

 

Na sjednici Vijeće je još usvojilo/odbacilo/razmatralo u nacrtu:

Odluku o prenosu prava raspolaganja nad građevinskim zemljištem Kliničkoj bolnici Mostar

 

Odluku o osnivanju Komisije za ravnopravnost spolova u sastavu: Sabina Žuškić, Selma Jakupović, Radojka Jusufović, Miljenko Miloš, Tihana Čuljak

Kao stalno radno tijelo Vijeća, Komisija za ravnopravnost spolova će, između ostalog, pratiti i promovisati ostvarivanje principa ravnopravnosti spolova u oblastima iz samoupravnog djelokruga Grada

 

Odluka o osnivanju Komisije za mlade u sastavu: Adnin Hasić, Azemina Kurotović Turkić, Gordana Knežić, Oliver Soldo, Tihomir Alilović

Kao stalno radno tijelo Vijeća, Komisija za mlade će, između ostalog, pratiti stanje i pojave u životu i radu mladih i predlagati Gradskom vijeću način djelovanja nadležne službe Gradske uprave Grada Mostara u ovoj oblasti

Odluka o privremenom usklađivanju koeficijenata za obračun plata namještenika Gradske uprave Grada Mostara

Privremeno se vrši usklađivanje koeficijenata za obračun plaća namještenika do njihovog konačnog raspoređivanja, te se utvrđuje pravo na isplatu razlike plaće. Pravo na isplatu razlike imaju namještenici koji zbog neizvršenog raspoređivanja imaju neujednačene koeficijente za obračun plaća iz bivših gradskih općina, te imaju manju plaću od iznosa koji bi imali da je obračun plaće izvršen po koeficijentima iz Pravilnika o plaćama i ostalim naknadama službenika i namještenika Gradske uprave Grada Mostara ("Gradski službeni glasnik Grada Mostara", broj 16/04), počevši od 01.01.2007. do okončanja procesa raspoređivanja namještenika. Za izračunavanje razlike plaće koja će se isplatiti namještenicima u 2007. budžetskoj godini, ujednačavaju se koeficijenti i to: za namještenike I stepena obrazovanja (osnovna škola) ... 3,00; za namještenike III stepena obrazovanja ( KV)...4,30, za namještenike IV i V stepenaa obrazovanja (SSS i VKV)...4,70; za namještenike VI stepena obrazovanja (VŠS)...6,00; po osnovi koja iznosi 120,00 KM, a po zatečenoj stručnoj spremi na dan 15.03.2004.

Donesen je zaključak, kako će se novom Odlukom (po evidenciji) korigovati plaće namještenika koji imaju viša primanja, u skladu sa donesenoj Odluci o privremenom usklađivanju...

 

Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti u 2007.

Uređuju se uslovii i način obavljanja individualne i zajedničke komunalnih djelatnosti u Gradu Mostaru u 2007.

 

Odluka o donošenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007.godini

Ukupna vrijednost Programa iznosi 6.140.000 KM

Nacrt Odluke o subvencioniranju obaveza plaćanja naknade po osnovu građevinskog zemljišta

Ovom Odlukom uređuju se: uslovi, način i postupak za ostvarivanje prava na subvencioniranje obaveza plaćanja naknada po osnovu građevinskog zemljišta, ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica, članova obitelji poginulih, umrlih i nestalih boraca i umrlog ratnog vojnog invalida (u daljnjem tekstu: obitelji poginulih, umrlih i nestalih boraca) i demobiliziranih boraca, bračnog druga umrlog borca i ratnog vojnog invalida i osoba zaslužnih u Odbrambeno-oslobodilačkom ratu (dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja).

 

Informaciju o Stanju školskih objekata osnovnih i srednjih škola u Gradu Mostaru

 

Odluku o davanju saglasnosti na promjenu sjedišta Srednje prometne škole Mostar

 

Odluka o davanju saglasnosti na izmjene Statuta Srednje prometne škole Mostar

 

Odluka o davanju saglasnosti na promjenu sjedišta Javne ustanove Srednje mašinsko-saobraćajne škole Mostar

 

Odluka o davanju saglasnosti na izmjene Statuta Javne ustanove Srednje mašinsko-saobračajne škole Mostar

 

Odluka o davanju saglasnosti na promjenu naziva Specijalne osnovne Mostar

 

Odluka o davanju saglasnosti na izmjene Statuta Specijalne osnovne škole Mostar

 

Odluka o davanju saglasnosti na pravila ustanova iz oblasti kulture: Narodno pozorište u Mostaru, JU Narodna biblioteka - Odjel dječija biblioteka Mostar, Muzički centar „PAVAROTTI" Mostar, JU Muzej Hercegovine Mosatar, Simfonijski orkestar Mostar, Pozorište lutaka u Mostaru, Lutkarsko kazalište Mostar

 

Odluka o gubitku statusa nepokretnosti koje sačinjavaju predmet rudarske knjige i stjecanje statusa nepokretnosti u općoj upotrebi

 

Odluka o davanju na korištenje objekta tzv. „Njirića dućan" u Starom gradu ustanovi Kulturni centar Grada Mostara

 

Vijećnička pitanja:

 

Z. Bajgorić: Zagađivanje zraka tokom rad hotela Ero

 

 
« Prethodna   Sljedeća »
newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba