Izvještaj sa 42. sjednice Gradskog vijeća Ispis E-mail
26.06.2007.
ImageZahtijeva se reorganizacija javnih preduzeća

Na 42. redovnoj sjednica Gradskog vijeća Grada Mostara, koja je održana 26.06.2007. prisustvovao je 31 vijećnik, gradonačelnik Lj. Bešlić, načelnici odjela Gradske uprave, direktori javnih preduzeća, OSCE, OHR, EU posmatračka misija, novinari: NINA, FENA, Dnevni list, RTV Mostar, HTV Mostar, BHTV1, FTV, Večernji List, Studio 88, Omladinski radio X

 

 

 

Gradsko vijeće Mostara zahtijeva reorganizaciju javnih preduzeća

 

Odbačeni su Izvještaji o poslovanju javnih poduzeća, zato što upravna tijela nisu postupila po zaključku Gradskog vijeća od 14.11.2006.

Nema kvalitetnih pomaka u radu javnih preduzeća Grada, iako je Vijeće ranije ukazivalo na to. Kako bi počelo djelovanje ovih preduzeća na ekonomskim principima i preuzela puna odgovornost od strane njihovih upravnih tijela, Vijeće je dalo rok od 60 dana za dostavu mjera od strane upravnih tijela preduzeća, koje će imati za cilj njihovog ozdravljenje i poboljšanje poslovanja. Ako se mjere ne dostave u propisanom roku, Grad Mostar će preduzeti sve zakonom propisane radnje, za smjenu upravnih organa poduzeća.

 

Na sjednici Vijeće je još usvojilo/odbacilo/razmatralo u nacrtu:

 

Odluku o potvrđivanju razrješenja Javnog pravobranioca Grada Mostara

Sa danom 31.05.2007. potvrđuje se razrješenje Javnog pravobranioca Grada Mostara Salke Demića.

Odbačena Odluka o davanju garancija za finansiranje kapitalne investicije - kupovine nekretnine stečajnog dužnika JP Parkovi Mostar - zemljište Vrtlarija Bare

 

Odbačena Izvješća o radu javnih poduzeća u 2006:

 

„TRŽNICE-PIJACE" d.o.o. Mostar , JP „SIGURNOST" Mostar, J.P. „MOSPORT" Mostar

 

JSP „DOM" Mostar , JP „ZAVOD ZA URBANIZAM GRADA MOSTARA" Mostar

 

„MOSTAR-BUS" d.o.o. Mostar, „MEĐUNARODNA ZRAČNA LUKA - AERODROM MOSTAR" d.o.o. Mostar, JP „KOMOS" d.d. Mostar, „VODOVOD" društvo za vodovod i kanalizaciju d.o.o. Mostar

Odbačeni su Izvještaji o poslovanju javnih poduzeća, zato što upravna tijela nisu postupila po zaključku Gradskog vijeća od 14.11.2006.

Nema kvalitetnih pomaka u radu javnih preduzeća Grada, iako je Vijeće ranije ukazivalo na to. Kako bi počelo djelovanje ovih preduzeća na ekonomskim principima i preuzela puna odgovornost od strane njihovih upravnih tijela, Vijeće je dalo rok od 60 dana za dostavu mjera od strane upravnih tijela preduzeća, koje će imati za cilj njihovog ozdravljenje i poboljšanje poslovanja. Ako se mjere ne dostave u propisanom roku, Grad Mostar će preduzeti sve zakonom propisane radnje, za smjenu upravnih organa preduzeća.

 

Izvještaj o radu Gradonačelnika za 2006.

Prikazuje rad Grada Mostara (Gradske uprave) za razdoblje januar - decembar 2006., s analizom uspješnosti ostvarenja postavljanih zadaća i obrazloženjem razloga ustanovljenih poteškoća u ostvarenju postavljenih ciljeva. Nepostojanje prikladnog normativno-pravnog okvira i zakona kao i drugih propisa BiH, Federacije BiH i Kantona H-N predstavlja poseban ograničavajući faktor institucionalnog i funkcionalnog razvoja Grada kao jedinice lokalne samouprave.

Na svakoj narednoj sjednici će se analizirati provođenje ranije donesenih odluka i zaključaka Gradskog vijeća.

U sklopu izvještaja, prihvata se uključivanje Grada Mostara u program Vlade Fedracija BiH (kreditna linija) za rješavanje problema otpadnih voda u Gradu Mostaru u iznosu od 14.859.000,00KM. Također, data je saglasnost da se vozilo marke Mercedes S500, dadne iz marketinških razloga na korištenje gradonačelniku i "vip" gostima na period od 6 mjeseci od strane austrijskog zastupnika

 

Odluka o izdvajanju sredstava iz tekućih rezervi od 103.000,00KM za sanaciju kanalizacije u Gradu (Hadžića liman i Kneza Domagoja) u cilju zaštite zdravlja ljudi

 

 
« Prethodna   Sljedeća »
newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba