Izvještaj sa 41. sjednice Gradsko vijeća Ispis E-mail
31.05.2007.

ImageUsvojena Odluka o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama

Na 41. redovnoj sjednica Gradskog vijeća Grada Mostara, koja je održana 31.05.2007. prisustvovalo je 33 vijećnika, gradonačelnik Lj. Bešlić, načelnici odjela Gradske uprave, OSCE, OHR, EU posmatračka misija, novinari: NINA, FENA, Dnevni list, RTV Mostar, HTV Mostar, BHTV1, FTV, Večernji List, Studio 88, Omladinski radio X

 

 

 

Gradsko vijeće Mostara usvojilo Odluku o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama

Ovom Odlukom, 2000 "ulaza" stambenih zgrada u Mostaru, dobilo je zakonski okvir za poboljšanje uvijeta stavnovanja.

Stupanjem na snagu ove Odluke, koju je GV Mostara usvojilo na 41. sjednici, prestaju važiti sve odluke na području Grada Mostara kojima je uređen kućni red u stambenim i stambeno poslovnim zgradama. O provođenju ove Odluke starat će se skup etažnih vlasnika, kućni savjet zgrade i predstavnik etažnih vlasnika.

Nadzor nad izvršavanjem prava i obveza etažnih vlasnika iz ove Odluke vrši služba za stambene poslove Grada Mostara, a inspekcijski nadzor vrše gradski komunalni inspektori.

 

Na sjednici Vijeće je još usvojilo/odbacilo/razmatralo u nacrtu:

 

Informacija o radu JP Uborak

Najkasnije za 10 dana, Gradonačelnik Mostara će, zajedno sa upravoma sadašnjih komunalnih preduzeća, predložiti neophodne mjere i odluke, kako bi počelo sa radom novo gradsko komunalno preduzeće, u skladu sa ranije donesenim odlukama Gradskog vijeća

 

Izvještaj o radu Žalbenog vijeća Grada Mostara od 23.09.2005. do 31.12.2006.

Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina

Odluku o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama

Ovom Odlukom propisuje se način korištenja stanova, poslovnih prostora i garaža u stambenim i stambeno poslovnim zgradama na području Grada Mostara, kao i zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama, te zemljišta koje služi redovnoj upotrebi zgrada, a u cilju uredne upotrebe i čuvanja, kao i održavanja reda, mira i čistoće. Ujedno se propisuju prava i obaveze vlasnika stanova, poslovnih prostora i garaža, organizacija upravljanja zgradom i način rada kućnog savjeta etažnih vlasnika, nadzor nad provođenjem ove Odluke, kao i kaznene odredbe.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti sve odluke na području Grada Mostara kojima je uređen kućni red u stambenim i stambeno poslovnim zgradama. O provođenju ove Odluke starat će se skup etažnih vlasnika, kućni savjet zgrade i predstavnik etažnih vlasnika.

Nadzor nad izvršavanjem prava i obveza etažnih vlasnika iz ove Odluke vrši služba za stambene poslove Grada Mostara, a inspekcijski nadzor vrše gradski komunalni inspektori.

Informacija o izvršenim poslovima u sklopu priprema za gradnju gradske Vijećnice

Donesen je Zaključak, kojim se utvrdio objekat bivše III Osnovne škole na Bulevaru za gradnju gradske Vijećnice, i stalna uključenost Stručne službe Gradskog vijeća Grada Mostara, po principu nadzora i savjetovanja, tokom svih faza realizacije gradnje mostarske Vijećnice.

Odluka o davanju saglasnosti na Pravila Srednje medicinske škole „Sestara milosrdnica" Mostar

Odluku o izmjeni Odluke o preuzimanju prava i obveza osnivača nad Muzičkim centrom «PAVAROTTI» Mostar

Grad Mostar je suosnivač a ne osnivač Muzičkog centra «PAVAROTTI» Mostar, te je bilo potrebno izvršiti izmjenu Odluke o preuzimanju prava i obveza osnivača. Raniji saziv Gradskog vijeća je 2004. godine donio Odluku o preuzimanju prava i obveza osnivača nad Muzičkim centrom "PAVAROTTI". Nakon pregovora sa WAR CHILD koji imaju 49% udjela, isti je izrazio želju da ustupi svoj udio Gradu Mostaru, a da bi se to izrealiziralo potrebno je izmijeniti Odluku kako bi se zadovoljila formalno pravna i sudska procedura.

Provođenje ove Odluke ne iziskuje dodatna finansijska sredstva.

Imovinsko-pravne odluke (osim 13.)

 

Vijećnićka pitanja:

 

H. Kapić: Da li objekt uz šetalište u zoni gradskog parka ima legalno odobrenje za rad

 

Z. Udovičić: Koliko je podneseno kaznenih prijava protiv bespravnih graditelja

 

S. Jakupović: Obnova Partizanskog spomenika, regulacioni plan za revitalizaciju Bune kao sportsko-rekreacionog centra i proglasiti je kao gradski park

 

A. Hasić: Inicijativa kluba SDA - obilježti 13. 07. kao dan stradanja građana Mostara na Uborku i Sutini, imenovati ulicu «Žrtava uborka» i postaviti spomen ploču

 

Z. Bajgorić: Zagađivanje okolineod strane hotela Ero

 

 
« Prethodna   Sljedeća »
newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba