Izvještaj sa 40. sjednice Gradskog vijeća Ispis E-mail
21.05.2007.

ImageUsvojena Odluka o osnivanju Kulturnog centra Grada Mostara

Na 40. redovnoj sjednica Gradskog vijeća Grada Mostara, koja je održana 18.05.2007. prisustvovalo je 33 vijećnika, gradonačelnik Lj. Bešlić, načelnici odjela Gradske uprave, OSCE, OHR, EU posmatračka misija, novinari: NINA, FENA, Dnevni list, RTV Mostar, HTV Mostar, BHTV1, FTV, Večernji List, Studio 88, Omladinski radio X.

 

 

 

Usvojena Odluka o osnivanju Kulturnog centra Grada Mostara

 

Gradsko vijeće Grada Mostara je na 40. sjednici osnovalo Kulturni Centar Grada Mostara.

Jedinstveni Kulturni Centar je nastajo spajanjem 4 bivše gradske ustanove (Centar za kulturu Mostar, JU Dom Kulture Blagaj, HD H.S. Kosača, JU Kulturni centar Mostar - Sjever), u jednu ustanovu.

 

Na sjednici Vijeće je još usvojilo/odbacilo/razmatralo u nacrtu:

Dopunu Informacije Javnog pravobranioca Grada Mostara od 11.04.2007.

Proces stečaja nad JP Parkovi. Grad Mostar kupuje zemljište "Bare" za 2 miliona KM, iz Budžeta za 2008.

Saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Mostara

U Centru za usluge građanima povećava za dva broj izvršilaca upisničara. Neophodno je izvršiti izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Mostara, na način da se u Pravilnik ugrade i poslovi referenta za mjesnu samoupravu - povjerenik mjesne zajednice, čime bi se do usklađivanja organizacije mjesnih zajednica u skladu sa Zakonom, privremeno regulisao radno-pravni status sekretara/povjerenika mjesnih zajednica u Gradu Mostaru zadržavajući 40 povjerenika. U svakom odjelu sistematizuje se po jedno radno mjesto samostalnog referenta za budžet (pet izvršitelja - više stručne spreme ekonomskog smjera). Također u odnosu na raniji Pravilnik povećava se za jednog izvršioca srednje stručne spreme, dva izvršioca više stručne spreme i jednog izvršioca visoke stručne spreme (ukupno 4 izvršioca), a opis poslova komunalnog inspektora proširen je za poslove nadzora u oblasti upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrada. U Odjelu za urbanizam i građenje broj izvršioca na radnom mjestu 11.3 Viši stručni saradnik za budžet i statistiku se smanjuje za jedan, a povećava se za jedan broj izvršilaca na radnom mjestu 11.2 Stručni savjetnik odjela.

U Službi za komunalne poslove i okolinu na radnom mjestu 17.16 Viši samostalni referent za komunalne poslove smanjen je broj izvršilaca više stručne spreme za jedan, ali je predloženo novo radno mjesto 17.20 Viši referent održavanja cesta-kontrolor sa jednim izvršiocem srednje stručne spreme. U Stručnoj Službi za podršku biznisu (BSC) u okviru Odjela za ekonomiju, komunalne i inspekcijske poslove su sistematizovana četiri radna mjesta državnih službenika i jedno radno mjesto namještenika. BSC ima obvezu kreiranja Plana i programa rada i slanja izjveštaja Vijeću svakih 6 mjeseci.

Zaključak o izdvajanju 450,000,00 KM u Budžetu za 2007. u cilju privremenog usklađivanja plaća namještenicima Gradske uprave do njihovog kančnog raspoređivanja, za isplatu razlika namještenicima, koji imaju manju plaću po koeficijentima preostalih iz bivših gradskih općina.

Izvještaj o utrošku budžetskiuh sredstava Grada Mostara za period od 01.01.2006. do 31.12.2006.

Ukupan prihod u fiskalnoj 2006. ostvaren je u iznosu od 43.243.329,00 KM, što iznosi 7 % više u odnosu na rebalans Budžeta. Kada na ukupan prihod iz 2006. dodamo preneseni višak prihoda, ukupno raspoloživa sredstva u 2006. iznose 48.601,843,00 KM. Ukupni rashodi za fiskalnu 2006. ostvareni su u iznosu od 38.581.446,00 KM što izraženo u procentu iznosi 96% u odnosu na rebalans, dok ukupni rashodi zajedno sa prenesenim sredstvima iz prethodne godine iznose 43.384.496,00 KM ili 5% manje u odnosu na rebalans.

 

Odluka o izvršenju Budžeta Grada Mostara za 2007.godinu

 

Ovom Odlukom se uređuje način izvršavanja Budžeta Grada Mostara za 2007. upravljanje prihodima i izdacima Budžeta, te prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.

 

Odluka o imenovanju članova Komisije za utvrđivanje prijedloga Liste prioriteta za dodjelu stanova na korištenje u naselju „Buffer"u Mostaru

Azemina Kurtović-Turkić, Katica Crnjac i Radojka Jusufović

 

Rješenje o imenovanju stručne Komisije koja će raditi na davanju stručnih ocjena urbanističko-tehničkih uslova građenja: Marinka Zovko, Nebojša Šarić, Vjeko Tomić, Sead Pintul, Damir Sadović

 

Odluka o ustanovljenju Komisije za dodjelu koncesija Grada Mostara

 

Komisija broji sedam članova, uključujući predsjednika i njegova zamjenika.

Dva člana Komisije su dr. Pero Marić i Esad Pobrić dipl.ing.mašinstva imenovani Rješenjem Gradskog vijeća broj: 01-02-709/05 od 21.07. 2005., nakon provedene procedure javnog konkursa, u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Komisije ne mogu biti pripadnici istog konstitutivnog naroda, a imenuju ih iz reda članova Komisije Gradsko vijeće Grada Mostara.

Komisija donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.

Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za utvrđivanje kandidata za članove Komisije za dodjelu koncesija Grada Mostara i imenovanju Komisije za provedbu postupka

Komisije za provedbu postupka: Mirsad Šarić, Žarko Markić, Ivana Marić, Lejla Ćatić, Zvjezdana Radovanović

11-29 Imovinsko - pravne odluke

 

 
« Prethodna   Sljedeća »
newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba