Izvještaj sa 34. sjednice Gradskog vijeća Ispis E-mail
26.01.2007.

ImageDonesena Odluka o privremenom finansiranju Grada Mostara

Na 34. redovnoj sjednica Gradskog vijeća Grada Mostara, koja je održana 26.01.2007.godine, prisutno je 34 vijećnika, gradonačelnik Lj. Bešlić, načelnici odjela Gradske uprave, OSCE, OHR, EU posmatračka misija, novinari: NINA, FENA, Dnevni list, RTV Mostar, HTV Mostar, BHTV1, FTV, Večernji List, Studio 88

 

 

 

 

Gradsko vijeće Mostara donijelo Odluku o privremenom finansiranju Grada Mostara

Ovom Odlukom utvrđuje se iznos privremenog finansiranja Grada Mostara za prva tri mjeseca 2007. do donošenja Budžeta Grada Mostara za 2007., u ukupnom iznosu od 10.080.569,00 KM.

Na 34. sjednici Vijeće je još usvojilo/odbacilo:

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o formiranju Klubova konstitutivnih naroda Gradskog vijeća Grada Mostara

„Gradski službeni glasnik Grada Mostara", broj: 18/04) u članu 4. vrše se sljedeće izmjene i dopune: umjesto: „1. Radmila Komadina ( Koalicija HDZ; UHSP; HSP; HKDU; HNZ) - predsjednik" treba da stoji „1. Nebojša Šarić ( Koalicija HDZ;UHSP ; HSP; HKDU; HNZ ) - predsjednik". umjesto: „2. Nebojša Šarić ( Koalicija HDZ; UHSP; HSP; HKDU; HNZ;) - član" treba da stoji: „2. Gordana Knežić ( Koalicija HDZ; UHSP; HSP; HKDU; HNZ)- član" .

Iza tačke 4. dodaje se nova tačka 5. koja glasi: „5. Radojka Jusufović ( Stranka za BiH )- član

Nacrt Budžeta Grada Mostara za 2007 - ( prvo «čitanje» Budžeta)

 

Tekući prihodi za 2007.godinu planirani su u iznosu od 41.993.500,00 KM.

 

Od toga: Porezni prihodi 27.940.000,00 KM, Neporezni prihodi 12.993.500,00 KM, Tekuće potpore 260.000,00 KM i Kapitalni prihodi 800.000,00 KM.

 

Rashodi za fiskalnu 2007., planirani su u istom iznosu kao i prihodi.

 

Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje komunalne djelatnosti

 

Sjedište "Komunalnog" je u Zagrebačka ulica 2 - bivša zgrada"Parkova"

 

Odluku o imenovanju privremenog Nadzornog odbora JP Komunalno d.o.o. Mostar

 

Marina Deronjić predsjednik, članovi: Almir Ačkar, Bojan Koprivica Ismet Demirović, Ilija Đolo. Mandat Odbora trajaće 60 dana

Odluku o imenovanju privremenog direktora JP Komunalno d.o.o. Mostar

Imenovan je Esad Pobrić, diplomirani inženjer mašinstva. Mandat direktora trajaće 60 dana

 

Vraćeno na doradu Rješenje o imenovanju Komisije za davanje stručnih ocjena ( po Odluci Visokoga predstavnika od 22.12.2006.) - nije raspravljano zbog nedostatka imena kandidata

Zatražiće se tumačenje strukture Komisije

Informaciju o mjesnoj samoupravi - mjesnim zajednicama

U sklopu rješavanja statusa mjesnih zajednica i donošenja potrebnih odluka Vijeća

Informaciju o registraciji Gospodarskog društva Uborak

Shodno Odluci iz 2003. po članu 10.000,00KM uplatiti osnivački ulog na račun "Uborka". Daje se ovlaštenje Gradonačelniku da sredstva izdvoji iz tekućih rezervi

 

Informaciju poduzetim aktivnostima oko hotela Ruža - Master plan UNESCO

Potrebno je osigurati da se uputi prijedlog u UNESCO o aktivnostima oko uklapanja hotela Ruža u Master plan UNESCO Postoji opravadana bojazan da se Stari most i stara gradska jezgra skine sa UNESCO-ve liste zaštićene svjetske baštine.

Gradsko vijeće Mostara pozvalo je na 34. sjednici na odgovornost Vladu BiH i Federacije BiH da osguraju pravne, znanstvene i financijske elemente za nesmetano funkcioniranje zaštićenog mostarskog područja. Poziva se Predsjedništvo BiH da prije 01.02.2007. sazove susret svih relevantnih tijela na rješavanju ovog problema. Gradsko vijeće poziva također Federalno ministarstvo prostornog uređenja da prisutpi izmjeni odluke o proglašenu prostora zaštićenog kulturno-povjesnog područja u Mostaru.

Zaključeno je da se informacija o prodaji šumskog zemljišta na lokalitetu Gubavica-Pijesci i Kruševo i Program poboljšanja rada gradske administracije uvrsti na naredno zasjedanje Gradskog vijeća. Zatražiće se i mišljenje kantonalnog i gradskog javnog pravobranilaštva

 

Miljenko Miloš (Koalicija HDZ; UHSP; HSP; HKDU; HNZ) položio je zakletvu kao novi vijećnik umjesto Ivana Muse

Rasprava o Budžetu:

 

S. Jakupović: Obratiti pažnju na zahtijeve - NGO Abrašević, Dječijih vrtića, Gorske službe spašavanja, Mostarske platforme, Centra za vanbolničko liječenje; podržati Kongres karidologa u Mostaru, razjasniti primanja kazališta i pozorišta, predvidjeti sanaciju osnovnih i srednjih škola, tražim objašnjenje iz stavki grantovi pojedincima - uklanjanje arhitektonskih barijera za nesmetano kretanje invalida, BSC, održavanje Partizanskog spomenika, utemeljenje Gender Komisije

 

Z. Udovičić: Razjasniti primanja političkih stranaka u Gradskom vijeću

 

H. Kapić: Nacrt je realan osnov, potrebna kvalitetnija obrazloženja, nema sredstava za poticaj privrede, potrošački budžet, potreban popis svih poslovnih prostora Grada,

 

V. Prusina: Razjasniti finansiranje stavki, izdvojiti sredstava za poticaj privrede, podržati manifestacije iz oblasti nauke

 

M. Huseinagić: Ne trebaju značajna investicijska sredstva u 2007., razjasniti status institiucija sa nacionalnim predznakom, predvidjeti sredstva za Zavod za urbanizam i zaštitu izvorišta, koristiti vlastite poslovne prostore

 

O. Soldo: Ustav štiti prava naroda na kulturu, reorganizirati kulturni sektor, stavka o finasiranju HTV-a se ne slaže sa odlukom Visokoga predstavnika - razliku dodati za finansiranje kulturnih institucija po osnovu grantova, nema izvještja o utrošku sredstava pijace Vrapčići - staviti je pod kontrolu

 

S. Žuškić: Predvidjeti sredstva za izradu projektne dokumentacije za prebacivanje željeznog mosta u MZ Raštani

 

K. Crnjac: Predvidjeti sredstva za asfaltiranje prometnice na Balinovcu

 

M. Turkić: Nedostaje Zahtijev za uvrštavanje u Budžet Savjeta GP Sjever

 

A. Turkić: Predajem prijedlog građana Blagaja, Gnojnica i Dračevica

 

M. Ćorić: Da li Grad ima prihod od isticanja «jumbo» reklamnih natpisa i gradnje vikendica, obratiti pažnju na zahtijeve - NGO Abrašević i Izbornoe komisije, razdvojiti sredstva za NGO i institucije/pojedinaca, Predsjednici klubova političkih stranaka zajedno sa stručnjacima iz Odjela za urbanizam i građenje odrediti prostor za gradsku vijećnicu, izdvojiti sredstva za sanaciju OŠ Zalik i Gnojnice

Gradonačelnik Lj. Bešlić: Trebamo odrediti prioritete jer su sredstva ograničena

 
« Prethodna
newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba