Izvještaj sa 55. sjednice Gradskog vijeća Ispis E-mail
08.02.2008.
ImageU 2008. za komunalu u Mostaru 8.064.500,00 KM!

Na 55. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Mostara, koja je održana 07.02.2008. prisustvovalo je 30 vijećnika, gradonačelnik Lj. Bešlić, načelnici odjela Gradske uprave, OHR, novinari: NINA, FENA, Dnevni list, RTV Mostar, HTV Mostar, BHTV, Oslobođenje,

 

 

U 2008. za komunalu u Mostaru 8.064.500,00 KM!

Gradsko vijeće Mostara je na 55. sjednici, usvajajući niz odluka iz komunalne djelatnosti, između ostalog, donijelo Program održavanja komunalne infrastrukture u 2008.
Ukupna vrijednost programa iznosi 8.064.500,00 KM. Određena je i nova cijena zbrinjavanja i deponovanja komunalnog otpada na deponiji UBORAK koja će, u ovoj godini iznositi 35,10 KM/t .

Na sjednici je Vijeće još usvojilo/odbacilo/razmatralo u nacrtu

Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti u 2008.
Ovom Odlukom uređuju se uslovi i način obavljanja komunalnih djelatnosti u Gradu Mostaru, u 2008. godini i to: DJELATNOSTI INDIVIDUALNE KOMUNALNE POTROŠNJE: Snabdjevanje pitkom vodom; Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda; Snabdjevanjke toplinskom energijom; Prevoz putnika u javnom saobraćaju; Održavanje čistoće; Zbrinjavanje komunalnog otpada; Tržnice; Održavanje groblja te obavljanje pogrebnih poslova, Obavljanje dimnjačarskih poslova; DJELATNOSTI ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTROŠNJE:
Održavanje javnih površina; Održavanje nekategorizovanih cesta; javna rasvjeta;
kafilerijski poslovi; urbani mobilijar i dekoracija odvodnja oborinskih voda sa javnih površina
Zadužuju se komunalna poduzeća da u roku od 15 dana dostave Gradonačelniku popis obaveza koje nisu u stanju izvršiti u sukladu sa ovom odlukom.

Odluka o donošenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2008.
Ukupna vrijednost programa iznosi 8.064.500,00 KM
Zurno utvrditi nove kriterije po kojima ce se vrsiti raspodjela sredstava po gradskim područjima; 5% iznosa predviđenih za ceste će poslužiti za korekciju raspodjele

Odluka o utvrđivanju cijene zbrinjavanja i deponiranja komunalnog otpada na deponiji UBORAK u 2008.
Cijena zbrinjavanja i deponiranja komunalnog otpada na deponiji Uborak iznosi 35,10 KM/t .
U cijenu iz prethodnog stavka je uračunat porez na dodatnu vrijednost , te naknada za ekologiju Gradskog područja Sjever.

Odluka o dopuni i izmjeni Odluke o osnivanju javnog preduzeća za upravljanje komunalnim
Otpadom
Tehničke izmjene

Odluka o izradi regulacionog plana „Sjeverni logor" i Izradi izmjene i dopune regulacionog plana „Centar II" u Mostaru
Novi način gradnje mosta između naselja Centar II i Sjeverni logor

Odluka o ustupanju u zakup na neodređeno vrijeme bez naknade Laboratorija za hemijsko-fizičke i mikrobiološke analize tla u poljoprivredi
Ustupa se u zakup na neodređeno vrijeme bez naknade Laboratorija za hemijsko- fizičke i mikrobiološke analize tla u poljoprivredi Agromediteranskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, čija procjena vrijednosti iznosi 625.000,00 KM
Agronomski fakultet Univerizteta „Džemal Bijedić" u Mostaru obavezuje se da primi u radni odnos dvije zaposlenice koje već rade u Laboratoriji budući da se radi o kvalifikovanim i educiranim osobama za rad na laboratorijskoj aparaturi.

Odluka o imenovanju članova Komisije za ocjenjivanje i izbor projekata (Grantovi za neprofitne organizacije - za projekte NVO i pojedince)
Suad Hasandedić, Katica Crnjac, Radojka Jusufović, Edi Vinković

Informacija i prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad J.S.P. „DOM" Mostar
Zadužuje se gradonačelnik Grada Mostara da u skladu sa važećim Zakonom pokrene postupak likvidacije nad J.P. "Sigurnost" Mostar.

Informacija o pravnoj i finansijskoj situaciji J.P. „Sigurnost" Mostar sa prijedlogom
Zaključaka
Zadužuje se gradonačelnik Grada Mostara da u skladu sa važećim Zakonom pokrene postupak likvidacije nad J.P. "Sigurnost" Mostar.

Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Grada Mostara za 2008. Preduzeću Vodovod d.o.o. Mostar za izgradnju rezervoara u Gradskom parku Zrinjevac
Iz Budžeta se izdvaja 195.000,00KM

Zaključak u cilju realizacije i implementacije Projekta rekonstrukcije i obnove devastiranih stambenih zgrada na području Grada Mostara potrebno je provesti postupke javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH
Zbog objektivne potrebe brzog završetka rekonstrukcije devastiranih objekata koji su obuhvaćeni Projektom obnove više LOT-ova u postupku izbora izvođača radova, jedan izvođač može biti izabran za izvođenje radova na najviše 3 LOT-a, do iznosa od 2.800.000,00KM.

12-14 Imovinsko-pravne odluke

 
« Prethodna   Sljedeća »
newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba