Izještaj sa 54. sjednice Gradskog vijeća Ispis E-mail
25.01.2008.
ImageGrad Mostar izrađuje Prostorni plan

Na 54. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Mostara, koja je održana 24.01.2008. prisustvovalo je 32 vijećnika, gradonačelnik Lj. Bešlić, načelnici odjela Gradske uprave, OHR, novinari: NINA, FENA, Dnevni list, RTV Mostar, HTV Mostar, BHTV, Oslobođenje,

Grad Mostar izrađuje Prostorni plan

Gradsko vijeće Mostara je na 54. sjednici odlučilo da se Prostorni plan donosi za period od 2008. - 2018. Područje Prostornog plana Grada Mostara je kompletno područje grada Mostara, kako je postojalo 1991., sa izuzetkom granice prema Republici Srpskoj (Nevesinje i Istočni Mostar) utvrđene Mirovnim sporazumom iz Daytona.

Na sjednici je Vijeće još usvojilo/odbacilo/razmatralo u nacrtu:

Odluka o prestanku mandata izabranog vijećnika Gradskog vijeća Grada Mostara
Adisi Vučina, izabranoj vijećnici Gradskog vijeća Grada Mostara prestaje mandat 31.12.2007., zbog podnesene ostavke

Odluka o pristupanju izrade Prostornog plana Grada Mostara
Prostorni plan se donosi za period od 2008. - 2018. Područje Prostornog plana Grada Mostara je kompletno područje grada Mostara, kako je postojalo 1991., sa izuzetkom granice prema Republici Srpskoj (Nevesinje i Istočni Mostar) utvrđene Mirovnim sporazumom iz Daytona.

Odluka o ustanovljavanju Savjeta Prostornog plana Grada Mostara
Ustanovljuje se Savjet Prostornog plana Grada Mostara od 9 (devet) članova. Članove Savjeta Plana imenuje Gradsko vijeće Grada Mostara. Savjet plana prati, usmjerava rad i daje svoja mišljenja i sugestije u svim fazama izrade Prostornog plana Grada Mostara za period 2008. do 2018. i utvrđivanja osnovne koncepcije prostornog razvoja za planski period.

Odluku o davanju saglasnosti za prihvatanje Supsidijarnog finansijskog sporazuma II
( Dodatno finansiranje za Projekt urbane infrastrukture i pružanja usluga )
- kredita broj: 3954-1 BOS
Gradsko vijeće Grada Mostara, prihvata Supsidijarni financijski sporazum II između Fedralnog ministarstva financija Federacije Bosne i Hercegovine i Grada Mostara - kredit broj: 3954-1 BOS, zasnovan na dodatnom kreditu Međunarodne Asocijacije za razvoj za Bosnu i Hercegovinu (dodatno finansiranje za Projekt urbane infrastrukture i pružanja usluga), u iznosu predviđenom za Grad Mostar od 2.640.000 SDR (slovima: dvamilionašeststotinačetrdesethiljada specijalnih prava vučenja) u ekvivalen- tnom iznosu EUR-a ili KM. Gradsko vijeće je saglasno da se iz sredstava finansiraju, pored izrade Prostornog plana Grada Mostara, i kapitalne investicije koje će obogatiti Prostorni plan Grada, te biti identifikovane kao prioritetne.
Odluke o pojedinačnim investicijama Gradsko vijeće će donijeti naknadno nakon usvajanja Prostornog plana Grada Mostara.

Odluku o davanju saglasnosti za prihvatanje Supsidijarnog finansijskog sporazuma II
( Dodatno financiranje za Projekt urbane infrastrukture i pružanja usluga), između Federalnog ministarstva financija Federacije BiH i Grada Mostara
- kredita broj: 3954-1 BOS

Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Mostara za 2007.
Vijeće je u 2007. izvršavajući Program rada održalo 20 sjednica i donijelo 110 odluka , 167 zaključaka , 70 rješenja, 1 mišljenje-saglasnost, Statut Javnog poduzeća „Komunalno" d.o.o.Mostar, Budžet Grada Mostara za 2007. i 2008.

Prijedlog Program rada Gradskog vijeća Grada Mostara za 2008.
Program rada sadrži zadatke Gradskog vijeća koji su u njegovoj ovlasti u skladu sa Ustavom, zakonom, Statutom Grada , te utvrđenom politikom razvoja Grada.
Gradsko vijeće Grada Mostara u 2008. djelovaće u pravcu unapređenja vladavine prava, ustavnosti i zakonitosti u uspostavljanju socijalne pravde, provođenja reformi u oblasti društveno-ekonomskog, privrednog, obrazovnog, kulturnog života, te poboljšanje standarda za sve građane Grada Mostara .

Izvještaj o aktivnostima na pripremi za izgradnju Golf terena u Mostaru
Na osnovu pisma namjera od budućeg investitora m-c MOST-Connections Ltd. Iz Londona, koga predstavlja gosp.Sead Taslaman, a koje se odnosi na mogućnost izgradnje Golf terena u Gradu Mostaru, obavljene su potrebne konsultacije te upriličen sastanak sa Gradonačelnikom Grada Mostara gosp. Ljubom Bešlićem, predsjednikom Gradskog vijeća Grada Mostara gosp.Muratom Ćorićem i predstavnikom „FIPE" Mostar gosp. Amirom Kazićem. Nakon usaglašenih stavova poduzete su potrebne aktivnosti kako bi ovaj projekat ušao u zakonske okvire rješavanja. Kako se radi o veoma zahtjevnom i složenom projektu, izuzetno značajnom za Grad Mostar u njegovom budućem razvoju, potrebno je donijeti odluku da se prihvata namjera izgradnje Golf terena u Mostaru.

Odluka o prihvatanju namjere „WAR CHILD" London o prenosu osnivačkog uloga u Muzičkom centru „PAVAROTTI" Mostar na Grada Mostar
Prihvata se namjera "WAR CHILD" London da prenese svoj osnivački ulog u visini 49% u Muzičkom centru "Pavarotti" Mostar na suosnivača, Grad Mostar. Muzički centar "Pavarotti" Mostar upisan je kod Višeg suda u Mostaru Rješenjem br. UF/I-244/98, reg.uložak br.2-73, sa osnivačkim ulogom "WAR CHILD" London u visini 49% i osnivačkim ulogom Grada Mostara u visini 51 %.

Odluka o davanju na korištenje sportske dvorane za stoni tenis Osnovnoj školi „Ivan Gundulić" Mostar
Stonoteniski klub Mostar (STK Mostar) pokrenuo je aktivnost za izgradnju namjenske sportske dvorane za stoni tenis na zemljištu koje se nalazi u krugu školskog dvorišta koje nije imalo namjenu. Uz finansijsku podrškuu STK Mostar i Grada Mostara a uz saglasnost škole izgrađena je sportska dvorana. Investitor navedenog objekta bio je Grad Mostar.
Sportsku dvoranu za stoni tenis koristiti će Osnovna škola "Ivana Gundulića" Mostar u svrhu realizacije provođenja školskih i izvanškolskih aktivnosti školske djece, te Stonoteniski klub Mostar.

Odluka o davanje saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Direkcije za izgradnju kulturno- sportskog centra u Mostaru

Rješenje o imenovanju Koordinacionog tima ispred Grada Mostara u Projektu zajedničke rekonstrukcije i obnove devastiranih stambenih zgrada na području Grada Mostara
Imenuje se Koordinacioni tim projekta zajedničke rekonstrukcije i obnove devastiranih stambenih zgrada na području Grada Mostara, u sljedećem sastavu: Miro Kordić, dipl.ing građ. - Šef Službe za građenje i obnovu, Mensur Turkić, dipl ing građ. Zadatak Koordinacijskog tima je da ispred Grada Mostara zajedno sa ostalim članovima tima koje će imenovati sporazumne strane, izvrši odabir korisnika projekta, odnosno izbor devastiranih stambenih zgrada, čija rekonstrukcija i obnova će se finansirati zajedničkim sredstvima potpisnika Sporazuma.

14-21 Imovinsko-pravne odluke (osim 17, 18 i 20.- skinute)

Vijećnićka pitanja:

S. Jakupović: Uspostavljanje Komisije za ravnoporavnost spolova, gradnja odbojkaške sale iza nove gimnazije - izrada projektne dokumentacije

Z. Perić: Udruženje Roma Neretva Mostar - gradnja naselja za Rome

S. Hasandedić: Izdavanja građevinskih saglasnosti za gradska područja Stari grad, Jugositok, i Sjever

 
« Prethodna
newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba