Stručna služba Gradskog vijeća Ispis E-mail

 


Sekretar Gradskog vijeća


Opis poslova: rukovodi službom, organizuje  vršenje svih poslova iz nadležnosti službe, raspoređuje poslove na službenike i namještenike, daje bliža uputstva o načinu vršenja tih poslova,osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti službe, upoznaje predsjednika Gradskog vijeća i gradonačelnika o stanju vršenja poslova, problemima koji postoje u vršenju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje, obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti službe, odgovoran je za racionalno korištenje materijalnih, finansijskih i kadrovskih potencijala službe, pruža stručnu pomoć vijećnicima i osigurava sve što je potrebno za održavanje sjednica Vijeća i radnih tijela, ostvaruje obavljanje ovih poslova u dogovoru sa načelnicima odjela Gradske uprave, te vrši i druge poslove koje mu povjeri Gradsko vijeće i njegova radna tijela i predsjednik Gradskog vijeća, kao i druge poslove koji proizilaze iz prava i dužnosti dužnosnika koji rukovodi organom uprave u skladu sa zakonom.

Uslovi za vršenje poslova:  završena visoka školska sprema, VII/1 stepen, pravni fakultet, 6 godina radnog staža ostvarenog na poslovima struke nakon završene visoke stručne spreme, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru.

Vrsta djelatnosti: osnovna

Naziv grupe poslova: normativno-pravni, stručno-operativni, informativno-dokumentacijski

Složenost poslova: najsloženiji

Status izvršilaca: državni službenik

Pozicija radnog mjesta: šef samostalne organizacijske  jedinice

Broj izvršilaca: 1

 

Marija Soldo

 

Image

Marija Soldo

 

Datum rođenja: 16.10.1961 godime

Mjesto rođenja: Rama - Prozor, Rumboci,

 

Fakultet: Pravni fakultet, Sveučilišta u Mostaru, dipl. pravnik

 

 

Radno iskustvo: UKUPNO 18 godina radnog staža

-u struci - sa VSS: 16 godina, od toga: u organim uprave: Gradskim općinama Grada Mostara i u Gradu Mostaru,

- sadašnje radno mjesto: Tajnik Gradskog vijeća Grada Mostara

(šef Stručne sluzbe Gradskog vijeća Grada Mostara)

 

Strani jezici: NJEMAČKOG JEZIKA, (B)


  


 


 
Hrvatskih branitelja bb, Mostar 
Telefon:++387 (0) 36 447 407

  Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript


Viši referent - administrativno-tehnički sekretar


Opis poslova: obavlja administrativnotehničke poslove, vrši prepise tekstova, distribuciju i kopiranje materijala, vodi kalendar aktivnosti predsjednika i sekretara Gradskog vijeća, dogovara sastanke, vodi zapisnike i bilješke na sastancima, administrativno-tehničku obradu predmeta, kancelarijsko poslovanje sa predmetima i aktima i sve druge poslove po nalogu predsjednika i sekretara Gradskog vijeća.

Uslovi za vršenje poslova: završena srednja škola, IV stepen društvenog smjera, opća ili klasična gimnazija, upravna, ekonomska ili tehnička škola, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru, najmanje deset mjeseci radnog staža poslije završene srednje škole.

Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomoćne djelatnosti

Naziv grupe poslova: administrativno-tehnički, operativno-tehnièki

Složenost poslova: djelimično složeni

Status: namještenik

Pozicija radnog mjesta: viši referent

Broj izvršilaca: 1


 

Jasminka Kević 


Hrvatskih branitelja bb, Mostar
Telefon:++387 (0) 36 447 401

Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript


Viši referent - administrativno-tehnički sekretar


Opis poslova: obavlja administrativnotehničke poslove, vrši prepise tekstova, distribuciju i kopiranje materijala, vodi kalendar aktivnosti predsjednika i sekretara Gradskog vijeća, dogovara sastanke, vodi zapisnike i bilješke na sastancima, administrativno-tehničku obradu predmeta, kancelarijsko poslovanje sa predmetima i aktima i sve druge poslove po nalogu predsjednika i sekretara Gradskog vijeća.

Uslovi za vršenje poslova: završena srednja škola, IV stepen društvenog smjera, opća ili klasična gimnazija, upravna, ekonomska ili tehnička škola, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru, najmanje deset mjeseci radnog staža poslije završene srednje škole.

Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomoćne djelatnosti

Naziv grupe poslova: administrativno-tehnički, operativno-tehnièki

Složenost poslova: djelimično složeni

Status: namještenik

Pozicija radnog mjesta: viši referent

Broj izvršilaca: 1


 

Ankica Bilić 

Rođena 1963. godine.
nastavnik historije i geografije, VŠS

Hrvatskih branitelja bb, Mostar
Telefon:++387 (0) 36 447 431

Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript


  Viši stručni saradnik - sekretar radnog tijela


Opis poslova: pomaže u pripremi sjednica Gradskog vijeća i radnih tijela, obavlja stručne poslove i pomaže predsjedniku radnog tijela u pripremi i vođenju sjednica, koordinira rad na pripremi odgovora na viječnićka pitanja, prati izvršavanje poslova i zadataka koji za Stručnu službu proizilaze iz zaključaka Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, sastavlja zapisnike, podsjetnike i izvještaje, obavlja poslove i zadatke iz oblasti javnog i međunarodnog marketinga Gradskog vijeća, obavlja i druge poslove po nalogu sekretara Gradskog vijeća, predsjednika i zamjenika predsjednika Gradskog vijeća.

Uslovi za vršenje poslova: završena visoka školska sprema, VII/1 stepen, pravni fakultet, 2 godine radnog staža ostvarenog na poslovima struke nakon završene visoke stručne spreme, položen stručni ispit,  poznavanje rada na računaru.

Vrsta djelatnosti: osnovna

Naziv grupe poslova: stručno-operativni

Složenost poslova: složeniji

Status izvršilaca: državni službenik

Pozicija radnog mjesta: viši stručni saradnik

Broj izvršilaca: 3


 

Zejna Gosto 

Rođena 1969. godine.
diplomirani pravnik, VSSHrvatskih branitelja bb, Mostar
Telefon:++387 (0) 36 447 414

  Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript


Viši stručni saradnik - sekretar radnog tijela


Opis poslova: pomaže u pripremi sjednica Gradskog vijeća i radnih tijela, obavlja stručne poslove i pomaže predsjedniku radnog tijela u pripremi i vođenju sjednica, koordinira rad na pripremi odgovora na viječnićka pitanja, prati izvršavanje poslova i zadataka koji za Stručnu službu proizilaze iz zaključaka Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, sastavlja zapisnike, podsjetnike i izvještaje, obavlja poslove i zadatke iz oblasti javnog i međunarodnog marketinga Gradskog vijeća, obavlja i druge poslove po nalogu sekretara Gradskog vijeća, predsjednika i zamjenika predsjednika Gradskog vijeća.

Uslovi za vršenje poslova: završena visoka školska sprema, VII/1 stepen, pravni fakultet, 2 godine radnog staža ostvarenog na poslovima struke nakon završene visoke stručne spreme, položen stručni ispit,  poznavanje rada na računaru.

Vrsta djelatnosti: osnovna

Naziv grupe poslova: stručno-operativni

Složenost poslova: složeniji

Status izvršilaca: državni službenik

Pozicija radnog mjesta: viši stručni saradnik

Broj izvršilaca: 3


 

Nevenka Radovanović 

 Hrvatskih branitelja bb, Mostar
Telefon:++387 (0) 36 447 427

Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript


Viši stručni saradnik - sekretar radnog tijela


Opis poslova: pomaže u pripremi sjednica Gradskog vijeća i radnih tijela, obavlja stručne poslove i pomaže predsjedniku radnog tijela u pripremi i vođenju sjednica, koordinira rad na pripremi odgovora na viječnićka pitanja, prati izvršavanje poslova i zadataka koji za Stručnu službu proizilaze iz zaključaka Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, sastavlja zapisnike, podsjetnike i izvještaje, obavlja poslove i zadatke iz oblasti javnog i međunarodnog marketinga Gradskog vijeća, obavlja i druge poslove po nalogu sekretara Gradskog vijeća, predsjednika i zamjenika predsjednika Gradskog vijeća.

Uslovi za vršenje poslova: završena visoka školska sprema, VII/1 stepen, pravni fakultet, 2 godine radnog staža ostvarenog na poslovima struke nakon završene visoke stručne spreme, položen stručni ispit,  poznavanje rada na računaru.

Vrsta djelatnosti: osnovna

Naziv grupe poslova: stručno-operativni

Složenost poslova: složeniji

Status izvršilaca: državni službenik

Pozicija radnog mjesta: viši stručni saradnik

Broj izvršilaca: 3


 

Dragica Bušić 

Rođena 1959. godine.
diplomirani pravnik, VSS

  


 
Hrvatskih branitelja bb, Mostar 
Telefon:++387 (0) 36 447 415


Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript


Stručni savjetnik za propise

 
 

Opis poslova: priprema program i plan rada Gradskog vijeća i njegovih tijela, prati njihovo izvršavanje, priprema nacrte općih i pojedinačnih akata čiji su predlagači vijećnici i radna tijela Gradskog vijeća, izrađuje prečišćene tekstove propisa i drugih akata usvojenih na sjednicama Gradskog vijeća, proučava relevantne propise o organizaciji vlasti, lokalnoj samoupravi i finansiranju lokalne samouprave, utvrđuje obaveze Gradskog vijeća za donošenje propisa i općih akata za izvršavanje zakona, priprema analize i izvještaje o primjeni propisa, obavlja i druge poslove po nalogu sekretara Gradskog vijeća, predsjednika i

zamjenika predsjednika Gradskog vijeća.

Uslovi za vršenje poslova: završena visoka školska sprema, VII/1 stepen, pravni fakultet, 3 godine radnog staža ostvarenog na poslovima struke nakon završene visoke stručne spreme, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru.

Vrsta djelatnosti: osnovna

Naziv grupe poslova: normativno-pravni, stručno-operativni, informacijsko-dokumentacijski

Složenost poslova: najsloženiji

Status izvršilaca: državni službenik

Pozicija radnog mjesta: stručni savjetnik

Broj izvršilaca: 1

 

 

 

Hrvatskih branitelja bb, Mostar
Telefon:++387 (0) 36 447 428Viši samostalni referent - administrativni sekretar

 
 

Opis poslova: pomaže u pripremi materijala za sjednice Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, brine o urednosti i funkcionalnosti sale za sastanke, o tonskom snimanju sjednica, smještaju vijećnika i gostiju na sjednici, dostavi materijala vijećnicima, novinarima i gostima, obavlja poslove i zadatke iz oblasti javnog i međunarodnog marketinga Gradskog vijeća, obavlja i druge poslove po nalogu sekretara Gradskog vijeća, predsjednika i zamjenika predsjednika Gradskog vijeća.

Uslovi za vršenje poslova: završena viša škola ili prvi stepen pedagoškog fakulteta-nastavnik bosanskog, hrvatskog ili srpskog jezika, VI/I stepen, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru, najmanje godinu dana radnog staža poslije završene više škole ili fakulteta.

Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti

Naziv grupe poslova: informacijsko-dokumentacijski

Složenost poslova: složeni

Status: namještenik

Pozicija radnog mjesta: viši samostalni referent

Broj izvršilaca: 3

Marija Pantić

Rođena 1958. godine.
nastavnik predškolskog odgoja, VŠS

Hrvatskih branitelja bb, Mostar
Telefon:++387 (0) 36 447 430

Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

 

 


Savjetnik za Službeni glasnik

 
 

Opis poslova: organizuje i priprema izdavanje gradskog službenog glasnika, biltena i drugih štampanih materijala Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, vrši lektorisanje tekstova svih materijala koji su na dnevnom redu sjednica Gradskog vijeća, kao i konačnih tekstova prije njihovog potpisivanja od strane predsjednika Gradskog vijeća, pomaže rad komisije za javne nabavke u vezi sa izborom štamparije za štampanje materijala Gradskog vijeća, priprema ugovor s izabranim ponuđačem, prati izvršavanje

ugovora i osigurava pravovremenu distribuciju štampanih materijala, planira i vodi budžet Stručne službe i Gradskog vijeća, vrši nadzor sredstava, kontrolu troškova, priprema analize i prijedloge poboljšanja korištenja sredstava, obavlja poslove i zadatke iz oblasti javnog i me|unarodnog marketinga Gradskog vijeća, obavlja i druge poslove po nalogu sekretara Gradskog vijeća, predsjednika i zamjenika predsjednika

Gradskog vijeća.

Uslovi za vršenje poslova: završena visoka školska sprema, VII/1 stepen, fakultet političkih nauka, novinarstva (žurnalistika), pravni ili pedagoški fakultet, 3 godine radnog staža ostvarenog na poslovima struke nakon završene visoke stručne spreme, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru.

Vrsta djelatnosti: osnovna

Naziv grupe poslova: informativno-dokumentacijski

Složenost poslova: najsloženiji

Status izvršilaca: državni službenik

Pozicija radnog mjesta: stručni savjetnik

Broj izvršilaca: 1

Esad Elezović 

Rođen 1960. godine.
diplomirani politolog, VSS

 


 
Hrvatskih branitelja bb, Mostar 
Telefon:++387 (0) 36 447 432
FAX:++387 (0) 36 447 433

Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
 

 


 

Stručni savjetnik za komunikaciju, odnose s javnošću i međunarodnu saradnju

 
 

Opis poslova: planira i provodi javni međunarodni marketing Gradskog vijeća Grada Mostara, planira, uspostavlja i održava komunikacijske kanale, tokove i modele protoka informacija, sadržaja i uticaja između Gradskog vijeća i njegovog okruženja; planira, uspostavlja i održava modele odnosa sa javnostima i medijima Gradskog vijeća, kao i interni model komunikacije i koordinacije; prati proučava i analizira:

propise, izvještavanje medija, međunarodne  događaje, organizuje saradnju lokalnih i regionalnih vlasti, skupove i seminare, informiše javnost i medije o radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, uređuje web

stranicu Gradskog vijeća, priprema stručne materijale, biltene, letke i druge informativne materijale, planira, uspostavlja i održava međunarodnu saradnju Gradskog vijeća, organizuje saradnju sa lokalnim, regionalnim i državnim organima, obavlja i druge poslove po nalogu sekretara Gradskog vijeća, predsjednika i zamjenika predsjednika Gradskog vijeća.

Uslovi za vršenje poslova: završena visoka školska sprema, VII/1 stepen, fakultet novinarstva

(žurnalistika), 3 godine radnog staža ostvarenog na poslovima struke nakon završene visoke stručne spreme, aktivno poznavanje engleskog jezika, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru.

Vrsta djelatnosti: osnovna

Naziv grupe poslova: informacijsko-dokumentacijski

Složenost poslova: najsloženiji

Status izvršilaca: državni službenik

Pozicija radnog mjesta: stručni savjetnik

Broj izvršilaca: 1

Mustafa Alendar

Rođen 1967. godine.
diplomirani žurnalista, MR. SC.


 
Hrvatskih branitelja bb, Mostar 
Telefon:++387 (0) 36 447 418
FAX:++387 (0) 36 447 422

Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

 
newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba