JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA OPĆINSKE INSTRUKTORE I POPISIVAČE ZA PODRUČJE GRADA MOSTARA Ispis E-mail
12.07.2013.

Image

Na osnovu člana 26. Zakona o Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine („Službeni glasnik BiH", br. 10/12 i 18/13), Popisna komisija Grada Mostara objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA OPĆINSKE INSTRUKTORE I POPISIVAČE ZA PODRUČJE GRADA
MOSTARA

Ovim javnim pozivom Popisna komisija Grada Mostara poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave za obavljanje poslova općinskih instruktora i popisivača u provođenju Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine na području grada Mostara .
Zainteresovani kandidati za općinske instruktore i popisivače su dužni da se lično prijave u prostorijama Popisne komisije na adresi ul. Hrvatskih branitelja bb (zgrada Gradske vijećnice).
Prijave za učestvovanje u popisu će se zaprimati od 11. do 31. JULA 2013., u vremenu od 10 do 15 sati u prostorijama Popisne komisije.
Kandidat se može prijaviti samo za rad u svojstvu općinskog/gradskog instruktora ili popisivača.

OPĆINSKI INSTRUKTORI
Obaveze u popisu: obuka popisivača; obilazak terena pred Popis i provjera usaglašenosti skica i opisa popisnih krugova sa stanjem na terenu; organizacija i praćenje rada popisivača; pregled i kontrola popunjenih popisnih obrazaca; drugi poslovi po nalogu PKLS i državnog/entitetskog instruktora.

Uslovi koje kandidat za općinskog instruktora treba da ispunjava:
- da je državljanin BIH;
- da ima najmanje 18 godina na dan kada aplicira (punoljetno lice);
- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
- da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju;
- da je po mogućnosti stanovnik naseljenog mjesta ili općine u kojoj će obavljati poslove općinskog instruktora;
- da bude raspoloživ preko dana, uveče i vikendom za posao;
- da posjeduje psiho-fizičke sposobnosti za obavljanje terenskog rada
Lista kandidata koji su izabrani za instruktažu biće objavljena najkasnije do 25. avgusta 2013. godine u prostorijama Popisne komisije, ul. Hrvatskih branitelja bb (zgrada Gradske vijećnice) i web stranicama statističkih institucija u Bosni i Hercegovine.
Kandidati koji uđu u uži izbor, obavezni su da u periodu od 25. do 30. avgusta Popisnoj komisiji općine podnesu kopije sljedećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata) : Lične karte; Diplome; Uvjerenje zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuju nezaposlenost); Index (za studente); Dokaz da je kandidat bio borac, invalid rata, civilna žrtva rata, član porodice poginulog borca.
Kandidati izabrani za općinske instruktore prolaze petodnevnu instruktažu u periodu od 06. do 10. septembra i nakon odslušane instruktaže (obavezno prisustvo svakog dana), kandidati polažu završni test nakon kojega se, zavisno o kvaliteti završnog testa i bodovne liste, uključuju u Popis u svojstvu općinskog/gradskog instruktora ili raspoređuju kao rezerva.


POPISIVAČI
Zadaci popisivača u popisu: obilazak terena pred Popis, popisivanje ''od vrata do vrata'' i drugi poslovi po nalogu općinskog instruktora i Popisne komisije. Popisivači moraju u dvije sedmice popisati sve jedinice Popisa (stanovnike, domaćinstva i stanove). Popisivanje na terenu traje od 1. do 15. oktobra 2013. godine (uključuje subote i nedjelje) od jutra do naveče, pa je nužan preduslov da kandidat za popisivača u tom periodu nema poslovnih/školskih obaveza, jer se od popisivača očekuje puni dnevni angažman.

Uslovi koje kandidat popisivača treba da ispunjava:
- da je državljanin BIH;
- da ima najmanje 18 godina na dan kada aplicira (punoljetno lice);
- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
- da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje;
- da je po mogućnosti stanovnik naseljenog mjesta ili općine u kojoj će obavljati poslove popisivača;
- da ima čitak rukopis
- da bude raspoloživ preko dana, uveče i vikendom za posao
- da posjeduje psiho-fizičke sposobnosti za obavljanje terenskog rada
Lista kandidata koji su izabrani za instruktažu biće objavljena najkasnije do 25. avgusta 2013. godine u prostorijama Popisne komisije, ul. Hrvatskih branitelja bb (zgrada Gradske vijećnice) i web stranicama statističkih institucija u Bosni i Hercegovini.
Kandidati koji uđu u uži izbor, obavezni su da u periodu od 25. do 28. avgusta Popisnoj komisiji općine podnesu kopije sljedećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata) : Lične karte; Diplome; Uvjerenje zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuju nezaposlenost); Index (za studente); Dokaz da je kandidat bio borac, invalid rata, civilna žrtva rata, član porodice poginulog borca.
Kandidati izabrani za popisivače prolaze petodnevnu instruktažu u periodu od 16. do 20. septembra i nakon odslušane instruktaže (obavezno prisustvo svakog dana), kandidati polažu završni test nakon kojega se, zavisno o kvaliteti završnog testa i bodovne liste, uključuju u Popis u svojstvu popisivača ili raspoređuju kao rezerva.
NAPOMENA: Svi kandidati koji zadovoljavaju navedene uslove iz javnog poziva trebaju ponijeti ličnu kartu i hemijsku olovku radi popunjavanja Prijave o učestvovanju u popisu. Kandidat svojim potpisom jamči istinitost podataka navedenih u Prijavi. Ukoliko se utvrdi da podaci nisu tačni, kandidat neće ući u izbor za općinskog instruktora ili popisivača, odnosno isključuje se iz daljnjih aktivnosti Popisa.
Kandidati koji budu obavljali poslove općinskog instruktora ostvaruju pravo na prosječnu naknadu u iznosu od 610,00 KM, a tačan iznos će zavisiti od broja popisivača i broja popunjenih popisnih obrazaca, što će detaljno biti regulisano Procedurama za plaćanje učesnika u Popisu.
Kandidati koji budu obavljali poslove popisivača ostvaruju pravo na naknadu na osnovu broja popisnih obrazaca i to: urbano područje: za P-1=1,75KM i P-2= 1,75KM i ruralno područje: za P-1=1,95 i P-2=1,95KM.


PREDSJEDNIK POPISNE KOMISIJE GRADA MOSTARA

Marija Soldo

 

 
« Prethodna   Sljedeća »

Najava događanja

Kalendar

P U S Č P S N
2930311 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Satnica

Nema najnovijih događaja

Radna tijela Vijeća - najnovije

Program uključivanja javnosti: Izrada i donošenje planskih dokumenata 2012.

Planovi
Kodeks-bos
LDA
newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba