46. sjednica 03.07.2012. Ispis E-mail
02.07.2012.

Image


Na osnovu člana 29. stav 1., člana 30. stav 2. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara" broj 4/04), Odluke o Izmjeni Statuta Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara" broj 8/09), člana 84. stav 1., člana 87. stav 1., Poslovnika Gradskog vijeća Grada Mostara („Gradski službeni glasnika Grada Mostara" broj 12/04),


SAZIVAM


46. sjednicu Gradskog vijeća Grada Mostara za 03.07.2012.godine ( UTORAK ), u 09,00 sati, koja će se održati u Centru za kulturu Grada Mostara.

Za 46. sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Vijećnička pitanja

2. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 39., 40., 41., i 42., sjednice Gradskog vijeća Grada Mostara

3. Odluka o usvajanju Regulacionog plana „Sjeverni Logor"
Materijal za tačku 3., nije mjenjan od predhodnog razmatranja na 31. sjednici Gradskog vijeća Grada Mostara. koja je održana 22.09.2011.godine. Uvrštenje ove tačke na Dnevni red traženo je od vijećnika Nedjeljka-Neđe Prljete na 38. sjednici Gradskog vijeća Grada Mostara.
Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara

4. Odluka o usvajanju Regulacionog plana „ Centar II"
Materijal za tačku 4. nije mjenjan od predhodnog razmatranja na 31. sjednici Gradskog vijeća Grada Mostara. koja je održana 22.09.2011.godine. Uvrštenje ove tačke na Dnevni red traženo je od vijećnika Nedjeljka-Neđe Prljete na 38. sjednici Gradskog vijeća Grada Mostara.
Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara

5. Odluka o usvajanju Programa uređenja zemljišta „Sjeverni logor"
Materijal za tačku 5. nije mjenjan od predhodnog razmatranja na 31. sjednici Gradskog vijeća Grada Mostara. koja je održana 22.09.2011.godine. Uvrštenje ove tačke na Dnevni red traženo je od vijećnika Nedjeljka-Neđe Prljete na 38. sjednici Gradskog vijeća Grada Mostara.
Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara

6. Odluka o usvajanju Programa uređenja zemljišta „Centar II"
Materijal za tačku 6. nije mjenjan od predhodnog razmatranja na 31. sjednici Gradskog vijeća Grada Mostara. koja je održana 22.09.2011.godine. Uvrštenje ove tačke na Dnevni red traženo je od vijećnika Nedjeljka-Neđe Prljete na 38. sjednici Gradskog vijeća Grada Mostara.
Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara

 

7. Informacija o Kuvajtskom kreditu
Raspoloživi materijal dostavljen je na 42. sjednici Gradskog vijeća Grada Mostara. Uvrštenje ove tačke u Dnevni red traženo je od vijećnika Marka Marušića, na 38. sjednici Gradskog vijeća Grada Mostara.
Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara

8. IZVJEŠTAJ Komisije za procjenu štete nastale u toku prirodne nesreće uzrokovane velikim snježnim padavinama u februaru 2012.godine
Izvjestilac:Predsjednica Komisije

9. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o stavljanju na raspolaganje stanova za realizaciju Projekta „Stambena rješenja za ugrožene stanovnike kolektivnih centara i alternativnih smještaja"
Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara

10. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju ustanove „Gradska ljekarna-apoteka" Mostar-spajanje ustanova
Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara

11. ODLUKA o prihvatanju Sporazuma Grada Mostar i nevladinih organizacija Grada Mostara
Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara

12. ODLUKA o naknadama vijećnicima Gradskog vijeća Grada Mostara
Izvjestilac:Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje

13. ODLUKA o imenovanju Komisije za provođenje javnog konkursa za dodjelu zemljišta radi
građenja
Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara i Predsjednik Gradskog vijeća Grada Mostara

14. ODLUKA o davanju SAGLASNOSTI na Izmjene i dopune Statuta Muzičkog centra
PAVAROTTI
Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara

15. ODLUKA o davanju SAGLASNOSTI za promjenu naziva Javne ustanove Srednje elektrotehničke
škole Mostar
Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara

16. ODLUKA o davanju SAGLASNOSTI na Izmjene i dopune Statuta JU Srednje
elektrotehničke škole Mostar
Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara

17. ODLUKA o davanju SAGLASNOSTI na Izmjene i dopune Statuta Srednje medicinske
škole sestara milosrdnica škole Mostar
Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara

18. ODLUKA o davanju SAGLASNOSTI na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Kruševo
Mostar
Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara

19. ODLUKA o davanju SAGLASNOSTI za promjenu naziva Treće osnovne škole Mostar
Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara

20. ODLUKA o davanju SAGLASNOSTI na Izmjene i dopune Statuta Treće osnovne škole
Mostar
Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara

 

21. ODLUKA o davanju na korištenje poslovnog prostora na adresi Maršala Tita broj 89
Udruženju građana Šahovski klub „Mostar"
Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara

22. RJEŠENJE o utvrđivanju prava vlasništva građevinskog zemljišta pod izgrađenim
stambenim objektom po zahtjevu Mutap Muhameda, sina Hasana
Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara

23. RJEŠENJE o dodjeli građevinskog zemljišta radi izgradnje stambenog objekta po zahtjevu
Sušac Marka, sina Zdravka
Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara

24. RJEŠENJE o odbijanju zahtjeva za izmjenu pravosnažnog Rješenja po zahtjevu Mustafić
Mensuda i Hairudina, sinova Jusufa
Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara

25. ZAKLJUČAK o neprihvatanju ponude za preuzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta
po zahtjevu Džidić Luke, sina Milivoja
Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara

26. ZAKLJUČAK o neprihvatanju ponude za preuzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta
po zahtjevu Bošnjić Harisa, Amine i Admira
Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara

27. ZAKLJUČAK o neprihvatanju ponude za preuzimanje neizgrađenog gradskog građevinskog
zemljišta po zahtjevu Marinović Mare, kći Ilije
Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara

28. ZAKLJUČAK o ispravci greške u Rješenju, po zahtjevu Đogić Suvada, sina Sinana
Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara

29. ZAKLJUČAK o ispravci greške u Rješenju, po zahtjevu Galešić Đenana, sina Enesa
Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara

30. ZAKLJUČAK o ispravci greške u Rješenju, po zahtjevu Tiro Amela, sina Ramiza
Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara

31. ZAKLJUČAK o ispravci greške u Rješenju Opštine „Mostar-Jugoistok", po zahtjevu
Boškaila Mirsada, sina Halila
Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara

PREDSJEDNIK

Murat Ćorić

  Radni materijali u formi prijedloga i nacrta:

Radni materijal 46. sjed. 2012 bos Radni materijal 46. sjed. 2012 bos 2012-07-02 09:03:45 900.22 Kb

Direktan internetski prenos sjednice
Izjave za novinare su predviđene na kraju zasjedanja.

 
« Prethodna   Sljedeća »

Najava događanja

Kalendar

P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Satnica

Nema najnovijih događaja

Radna tijela Vijeća - najnovije

Program uključivanja javnosti: Izrada i donošenje planskih dokumenata 2012.

Planovi
Kodeks-bos
LDA
newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba