Unaprijeđenje komunikacije između građana i Gradskog vijeća Grada Mostara Ispis E-mail

Gradsko vijeće Grada Mostara ima aktivnu saradnju sa nevladinim organizacijama.

Posljedni realizovani projekti sa Agencijom  lokalne demokratije Mostar (LDA) , započeti u 2010. godini imali su za cilj:
Unaprijeđenje komunikacije između građana i Gradskog vijeća Grada Mostara

Projekat se vodi pod imenom  „Vijećnik-Građanin" . Detalje o projektu možete pogledati na stranici LDA Mostar www.ldamostar.org

LDA Mostar ima aktivno učešće i u unaprjeđenju komunikacijskog sistema GV Grada Mostara pod nazivom "Parlanet
U prilogu je letak za komunikacijski sistem ParlaNet

 

Kliknite na sliku da je otvorite!
Kliknite na sliku da je otvorite!

Prenosimo i sumarni dokument o istraživanjima koje je provela LDA Mostar u sklopu projekta  „Vijećnik-Građanin"

    LDA Mostar Gradska Istrazivanja :PREGLED REZULTATA ISTRAŽIVANJA OSJETLJIVOSTI VLASTI NA IDENTIFIKACIJU I ZADOVOLJAVANJE STVARNIH POTREBA GRAĐANA NA GRADSKIM PODRUČJIMA GRADA MOSTARA

 

Vijećnici

 
Salem Marić, 1964., diplomirani pravnik, umirovljenik, radit će na jednakopravnosti. Od Vijeća očekuje donošenje odluka sukladno zakonima, a u interesu svih građana Mostara

  

Obren Lozo (SDA), 1950., diplomirani ekonomist, radiće da Grad Mostar bude jedinstven. Od Vijeća očekuje konstruktivan rad.
Član Odbora za financije i poreznu politiku, član Povjerenstva za odlikovanja i priznanja

  

Murat Ćorić (SDA) , 1952., prometnini tehničar, radiće na izgradnji optimalnih uvjeta za funkcioniranje lokalne samouprave u Gradu. Od Vijeća očekuje da osigura uvjete za progresivni razvoj Mostara.
Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti, zamjenik predsjednika  Povjerenstva za suradnju i udruživanje lokalnih vlasti 

  

Mensur Turkić (SDA) , 1981., inženjer građevinarstva, radiće na poboljšanju kvalitete života na ruralnim područjima Grada Mostara. Od Vijeća očekuje efikasan rad za dobrobit Grada Mostara.
Zamjenik predsjednika Povjerenstva za Gradsko područje Mostar - Sjever, član Odbora za infrastrukturu i promet, član Povjerenstva za povratak izbjeglih i raseljenih osoba, član Povjerenstva za mlade

  

Azemina Kurtović-Turkić (SDA) , 1976., poljoprivredni tehničar, radiće na rješavanju lokalnih problema građana. Od Vijeća očekuje da radi za dobrobit svih građana.
Predsjednik Povjerenstva za Gradsko područje Mostar - Sjever, član Odbora za stambeno-komunalne poslove, član Povjerenstva za posebne kategorije stanovništva

  

Adil Šuta (SDA), 1979., diplomirani ekonomist, radiće za brži razvoj Grada Mostara. Od Vijeća očekuje da stvara uvjete za zapošljavanje i efikasno donošenje potrebitih Odluka za funkcioniranje Grada.
Predsjednik Povjerenstva za mlade, zamjenik predsjednika Odbora za financije i poreznu politiku

  

Adem-Kada  Macić (SDA), 1963., upravni tehničar, radiće na poboljšanju uvjeta života u Gradu, kao i jačanju lokalne samouprave u gradskim područjima. Od Vijeća očekuje javan i transparentan rad, kao i da Odluke donesene od strane Vijeća budu donesene za dobrobit svih građana Grada Mostara.
Član Povjerenstva za zaštitu ljudskih prava, žalbe i predstavke, član Povjerenstva za mlade, član Povjerenstva za Gradsko područje Mostar - Sjever

  

Adis Zilić (SDA) , 1977., profesor povijesti, radiće na jačanju komunalne infrastrukture i općenito poboljšanje uvjetaa života u Gradu.
Član Odbora za društvene djelatnosti, član Povjerenstva za odnose sa vjerskim zajednicama i nevladinim organizacijama, član Povjerenstva za ravnopravnost spolova, član Povjerenstva za Gradsko područje Mostar-Stari grad

  

Ibro Husnić (SDA) , 1962., građevinski tehničar, radiće na tome da da doprinos multietičnosti i multi kulturalnosti Grada. Od Vijeća očekuje funkcionalnost, učinkovitost i transparentnost.
Predsjednik Povjerenstva za Gradsko područje Mostar- Jugoistok, zamjenik predsjednika Povjerenstva za odlikovanja i priznanja, član Povjerenstva za Statut, pravne akte i nadzor zakonitosti 

  

Elvedin Gadara (SDA), 1978., diplomirani pravnik, radiće na razvoju Grada Mostara. Od Vijeća očekuje efikasnost u radu.
Zamjenik predsjednika Povjerenstva za zaštitu ljudskih prava, žalbe i predstavke, član Odbora za stambeno-komunalne poslove, član Povjerenstva za Gradsko područje Mostar- Jugoistok

  

Ibrahim-Roha Rahimić (SDA) , 1956., građevinski inženjer, radiće na jačanju i afirmaciji države Bosne i Hercegovine. Od Vijeća očekuje da donosi Odluke u pravcu integracije Grada.
Predsjednik Povjerenstva za povratak izbjeglih i raseljenih osoba, član Odbora za urbanizam, građenje i zaštitu okoline, član Povjerenstva za Gradsko područje Mostar-Jug

  

Vera Mujić (SDA), 1960., Glavni blagajnik u JP BH pošta, djelovat će konstruktivno, od Vijeća očekuje učinkovit radi i poboljšanje uvjeta života
    

 


 


 

Goran Bilić 1955., diplomirani inženjer strojarstva, radiće na ustroju i napretku Grada Mostara. Od Vijeća očekuje da izvrši svoju zakonodavnu ulogu.
Član Odbora za financije i poreznu politiku i zamjenika predsjednika Komisije za odnose sa vjerskim zajednicama i nevladinim organizacijama.

  

Ivan Beus, 1969., tehničar ptt prometa, umirovljenik, radit će na poboljšanju uvjeta življenja u gradu i njegovoj okolini. Od Vijeća očekuje nastavak moga uspješnog rada iz predhodnog saziva, te zalaganje za opće dobro svih građana.

  

Mladen Čabrilo (HDZ BiH), 1955., diplomirani strojarski inženjer, radiće za evropsko uređenje Mostara. Od Vijeća očekuje harmonizaciju odnosa u Gradu.
Predsjednik Kluba vijećnika Srba, Predsjednik Odbora za ekonomski razvoj,  predsjednik Povjerenstva za posebne kategorije stanovništva

  

Tomas Bevanda, 1977., po zanimanju tokar, radi kao privatni poduzetnik.Od Vijeća očekuje rad na boljem životu građana.

  

Ilija Vrljić (HDZ BiH) , 1958., menadžer, radiće za gospodarski razvoj Grada. Od Vijeća očekuje realizaciju gospodarskog razvoja Grada.
Predsjednik Povjerenstva za Gradsko područje Mostar-Jugozapad,  zamjenik predsjednika Odbora za urbanizam, građenje i zaštitu okoline, član Povjerenstva za saradnju i udruživanje lokalnih vlasti

  

  


 


 

Vahida Bebanić-Crnalić (NSRzB), 1979., službenica, radiće da zajedničkim radom stvori uvjeta za razvoj Grada. Od Vijeća očekuje kvalitetan rad za dobrobit svih građana.
Član Odbora za financije i poreznu politiku, član Povjerenstva za odlikovanja i priznanja, član Povjerenstva za povratak izbjeglih i raseljenih osoba

  

Milenko Paunovski (NSRzB), 1954., strojarski inženjer, radiće na uvjetima za bolji život građana. Od Vijeća očekuje da se bar djelomično poboljšaju uvjeti za bolji život građana Grada.
Predsjednik Povjerenstva za odnose sa vjerskim zajednicama i nevladinim organizacijama, zamjenik predsjednika Odbora za stambeno-komunalne poslove, član Povjerenstva za Statut, pravne akte i nadzor zakonitosti

 


   

 


 


 

Elvir Zlomušica (SDP), 1971.,  doktor tehničkih nauka, zaposlen na Univerzitetu "Džemal Bijedić" Mostar

  

Neđeljko Prljeta (SDP),1944., pravnik, prioritet političkog djelovanja na pravnoj državi demokratskim odnosima i socialnoj pravdi  


  

Zoran Sopta (HDZ 1990), 1965., diplomirani inženjer građevinarstva. Od Vijeća očekuje puno kvalitetnih Odluka za dobrobit svih građana Mostara.
Predsjednik odbora za stambeno-komunalne poslove, zamjenik predsjednika Povjerenstva za Gradsko područje Mostar-Jugozapad

  

 


  


  

Ramiz Tiro, (SBiH) 1951. inženjer cestovnog saobraćaja (Prometni fakultet Zagreb), profesor stručnih predmeta u JU Srednja mašinsko-saobraćajna škola. Djelovaće na dobrobit svih građana Mostara, od Vijeća očekuje da pravovremeno donosi odluke.

  

Lulić Ćazim (SBiH), 1959., soboslikar, mehaničar, radiće na jačanju institucija Grada i infrastrukture. Od Vijeća očekuje da se donesu sve potrebne Odluke u interesu Grada.
Zamjenik predsjednika Povjerenstva za Gradsko područje Mostar- Jugoistok, član Povjerenstva za odnose sa vjerskim zajednicama i nevladinim organizacijama, član Povjerenstva za posebne kategorije stanovništva

  

Marko Marušić (samostalni vijećnik), (1956.) ekonomista

Zdravko Rozić (samostalni vijećnik) , 1954., diplomirani elektro inženjer, radiće da se osigura puna ravnopravnost sa ostala dva  konstitutivna naroda u BiH.
Predsjednik Odbora za financije i poreznu politiku, zamjenik predsjednika Povjerenstva za Gradsko područje Mostar-Zapad, član Povjerenstva za suradnju i udruživanje lokalnih vlasti

  

Slađana Gotovac (samostalni vijećnik), 1969., pravnik, radiće na jačanju povjerenja građana u institucijama lokalne vlasti. Od Vijeća očekuje učinkovito rješavanje tekućih problema.
Predsjednik Povjerenstva za zaštitu ljudskih prava, žalbe i predstavke, zamjenik predsjednika Odbora za infrastrukturu i promet, zamjenik predsjednika Povjerenstva za Gradsko područje Mostar-Jug

  

Danijel Vidović(samostalni vijećnik), rođen 19. rujna 1981. u Mostaru, osnovnu školu i gimnaziju završio u rodom gradu, diplomirao politologiju na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Oženjen, otac jednog djeteta.
Član Odbora za društvene djelatnosti, član Odbora za ekonomski razvoj, član Povjerenstva za odlikovanja i priznanja,  član Povjerenstva za mlade

  

Andro Vujević (samostalni vijećnik), 1985., elektrotehničar, radiće da se osiguraju bolji životni uvjeti za mlade ljude. Od Vijeća očekuje efikasan rad za dobrobit svih građana.
Zamjenik predsjednika Povjerenstva za mlade, član Odbora za stambeno-komunalne poslove

  

Marko Romić (samostalni vijećnik), 1967., specijalista traumatske psihologije, radiće na gospodarskom razvoju, izgradnji povjerenja, života dostojna čovjeka za sve ljude Mostara. Od Vijeća očekuje iskren, sistematičan i uporan rad za dobrobit svih Mostaraca.
Član Povjerenstva za odnose sa vjerskim zajednicama i nevladinim organizacijama, član Povjerenstva za ravnopravnost spolova, član Povjerenstva za Gradsko područje Mostar-Jugozapad

  

Marko Gilja (samostalni vijećnik), 1952., inženjer putnog prometa, radiće za napredan prosperitet Mostara. Od Vijeća očekuje da će funkcionisati  principijelno.
Predsjednik Kluba vijećnika Hrvata, Predsjednik Odbora za infrastrukturu i promet, predsjednik Povjerenstva za suradnju i udruživanje lokalnih vlasti

  

Vinko Komšić (samostalni vijećnik), 1941., prometni tehničar – umirovljenik, radiće za slobodnu pravnu državu i otvoreno društvo. Od Vijeća očekuje poštovanje  temeljnih prava svakog pojedinca i konstitutivnih naroda sa ostalim sukladno sa ustavima i zakonima.
Zamjenik predsjednika Povjerenstva za posebne kategorije stanovništva, član Odbora za ekonomski razvoj, član Povjerenstva za Gradsko područje Mostar-Zapad

  

Nazif Derviškadić , 1962., Primarijus dr.med. specijalitsta infektologije, Šef službe za infektivne bolesti RMC "Dr. Safet Mujić", djelovat će za funkcionalan i uspješan Grad Mostar, od Vijeća očekuje bolji život za sve građane Mostara

Faruk Ćupina (SDA), 1955., diplomirani pravnik-odvjetnik, radiće za novi Mostar. Od Vijeća očekuje energičan rad.
Predsjednik Kluba vijećnika Bošnjaka, Predsjednik Odbora za urbanizam, građenje i zaštitu okoline, predsjednik Povjerenstva za Statut, pravne akte i nadzor zakonitosti, predsjednik Povjerenstva za Gradsko područje Mostar-Stari grad

  


  

 


newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba