Odluke o donošenju i provođenju regulacijskih planova Ispis E-mail
29.03.2011.

Image

Na 24. sjednici Gradskog vijeća Grada Mostara, vijećnici Gradskog vijeća Grada Mostara su donijeli šest Odluka o donošenju i provođenju regulacijskih planova na području Grada Mostara. Ovim odlukama se regulira planiranje, izgradnja i uređenje prostora na području obuhvata regulacijskih planova i to: status postojećih objekata, buduća namjena prostora i objekata, visina i regulacija izgradnje, saobraćaj, komunalna infrastruktura, uređenje partera i javnog zelenila, zaštita stanovništva i čovjekove sredine, te se utvrđuju uslovi, način i postupak njegovog provođenja.

Na sjednici je usvojeno:

ODLUKA o pristupanju izradi izmjena i dopuna Prostornog plana opštine Mostar
Ovom Odlukom se pristupa izradi izmjena i dopuna Prostornog plana opštine Mostar („Službeni glasnik opštine Mostar" 11/90 i „Službeni glasnik Grada Mostara" 07/09, 16/10), sukladno sa Zaključkom Gradskog vijeća Grada Mostara, broj: 01-02-321/10 od 01.12.2010.godine, izrađuju se Izmjene i dopune Plana za područje Grada Mostara, sa posebnim fokusom na područja: na kojima su izrađeni Regulacijskih planovi u prijedlogu ili nacrtu; na kojima postoji neposredan interes investitora za ulaganje; poslovne zone; na kojima je planirana gradnja infrastrukturnih objekta od značaja za Grad; športa i rekreacije, kao i površine urbanog zelenila od značaja za Grad; kojima je namjena u prethodnom razdoblju promijenjena aktima nadležnih organa; na kojima postoji interes investitora za gradnju objekata za iskorištavanje obnovljivih izvora energije; ostala područja za koja Odjel procijeni da je izmjena potrebna.

ODLUKA o pristupanju izradi Programa demolicije objekata na području Grada Mostara
Donošenjem ove Odluke pristupa se izradi Programa demolicije objekata čije je uklanjanje od općeg interesa, objekata koji ugrožavaju sigurnost ljudi i imovine, kao i bespravno izgrađenih objekata na području Grada Mostara

ODLUKA o donošenju i provođenju Izmjene i dopune regulacjskog plana „Središnja zona - rekonstrukcija"

Program uređenja građevnog zemljišta za izmjene i dopune regulacionog plana „Središnja zona-rekonstrukcija"

ODLUKA o donošenju i provođenju Izmjene i dopune regulacijskog plana „Šireg kompleksa putničkog, željezničkog i autobusnog terminala"
Program uređenja građevnog zemljišta za izmjene i dopune regulacijskog plana „Šireg kompleksa putničkog, željezničkog i autobusnog terminala"

ODLUKA o donošenju i provođenju Regulacijskog plana u obuhvatu ulica Stjepana Radića, Hrvatske mladeži, Dubrovačke i Kralja Tomislava;

Program uređenja građevnog zemljišta za izmjene i dopune regulacijskog plana u obuhvatu ulica Stjepana Radića, Hrvatske mladeži, Dubrovačke i Kralja Tomislava

ODLUKA o donošenju i provođenju Izmjene i dopune regulacijskog plana „Industrijska zona Bišće polje" i dijela provedbenog urbanističkog plana na potezu most „Franje Blaževića"- M17;

Program uređenja građevnog zemljišta „Industrijska zona Bišće polje"

ODLUKA o donošenju i provođenju Izmjene i dopune provedbenog urbanističkog plana za područje od Biskupove glavice, kneza Branimira i kralja Petra Krešimira IV do Partizanskog groblja i provedbenog urbanističkog plana za područje od Biskupove glavice, kneza Branimira i kralja Petra Krešimira IV do Partizanskog groblja - faza II;

Program uređenja građevnog zemljišta za izmjene i dopune provedbenog urbanističkog plana za područje od Biskupove glavice, kneza Branimira i kralja Petra Krešimira IV do Partizanskog groblja i provedbenog urbanističkog plana za područje od Biskupove glavice, kneza Branimira i kralja Petra Krešimira Iv do Partizanskog groblja - faza II

ODLUKA o donošenju i provođenju Regulacijskog plan Etno-selo „Borina".

Program uređenja građevnog zemljišta Etno-sela „Borina" u Mostaru

ODLUKA o utvrđivanju prosječne konačne građevne cijene 1 m2 korisne stambene površine i visine rente
Odlukom je utvrđena prosječna konačna građevna cijena 1 m² korisne stambene površine izgrađene na području Grada Mostara u 2010.godini iznosila je 1.154,92 KM.
Utvrđena prosječna konačna građevna cijena 1 m2, služi kao osnovica za utvrđivanje visine naknade iz osnova prirodnih pogodnosti gradskog građevnog zemljišta i pogodnosti već izgrađene komunalne infrastrukture koje mogu nastati prilikom korištenja toga zemljišta, a koje nisu rezultat ulaganja sredstava vlasnika ili korisnika nekretnina - renta.
Visina rente, po zonama, po 1 m² korisne površine građevine, koja se gradi na gradskom građevnom zemljištu, određuje se prema pripadnosti građevine zoni građevnog zemljišta a koja se određuje Odlukom o građevnom zemljištu, i iznosi:
• za prvu zonu 6 % 69,29 KM
• za drugu zonu 5 % 57,75 KM
• za treću zonu 4 % 46,20 KM
• za četvrtu zonu 3 % 34,65 KM
• za petu zonu 2 % 23,10 KM
• za šestu zonu 1 % 11,55 KM

ODLUKA o poništenju Odluke o formiranju poduzetničke zone Mostar-Južni logori i njenoj dodjeli na privremeno korištenje Udruženju poduzetnika LINK iz Mostara

ODLUKA o poništenju Odluke o pokretanju aktivnosti na uspostavi Poslovne zone Mostar-Južni logor

INFORMACIJA o potrebi obučavanja službenika Grada Mostara u pogledu izrade projekata po standardima Evropske unije (suradnja sa danskom komunom Vajle)

INFORMACIJA o kolektivnom godišnjem odmoru u Gradskoj upravi Grada Mostara

Vijećnička pitanja:

A.Šuta:
1. pokreće inicijativu za kompletiranje Odluke o zakupu poslovnih prostora (nedostaje raspored istih) i predlaže vijeću da se prostori sportskim, humanitarnim i obrazovnim institucijama dodjeljuju bez naknada;
2. pokreće inicijativu za jedinstveno uređenje naknada direktorima i članovima upravnih i nadzornih odbora u javnim preduzećima Grada Mostra u skladu sa njihovim radom?

O. Soldo: Traži da se pod žurno pokrene inicijativa za natječaj „Koncesija za RC Buna".

B.Božić: šta se čeka sa popisom poslovnih objekata, kako bi se Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora mogla objaviti u „Službenom glasniku Grada Mostara"

N.Prljeta: da li će Gradonačelnik pokrenuti inicijativu za izmjenom Odluke o odobravanju povrata stanova nositeljima stanarskog prava koji su obnovljeni u roh-bau izvedbi po „Sporazumu o zajedničkom finansiranju rekonstrukcije i obnove devastiranih stambenih zgrada na području Grada Mostara"

F..Ćupina:
1. Zašto se ne dostavljaju imovinski predmeti za razmatranje na sjednice Gradskog vijeća Grada Mostara?
2. Pitanje gradonačelniku zašto ne poštuje pozitivne propise o državnim službenicima i namještenicima koji propisuju i odgovornost državnih službenika odnosno namještenika za neizvršavanje svojih obaveza?

 

 

 
« Prethodna   Sljedeća »

Prijava


Zaboravili ste šifru?
newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba