Izvod iz Zapisnika 10.02.2011. Ispis E-mail
18.02.2011.
Grad Mostar

Gradsko vijeće Grada Mostara

Komisija za ravnopravnost spolova

Komisija za odnose sa vjerskim zajednicama

 

 

 

Izvod i Zapisnika

 

Sa zajedničkog sastanka Komisije za ravnopravnost spolova i Komisije za odnose sa vjerskim zajednicama i nevladinim organizacijama održanog dana 10.02.2011. godine u 9,00 sati u prostorijama Gradskog vijeća Grada Mostara. Sastanku prisustvovali: Selma Jakupović, predsjednica Komisije za ravnopravnost spolova, Slađan Bevanda, zamjenik predsjednice, Adis Zilić, Marko Romić, Slađana Gotovac, Mirjana Penava, Amir Šelo, članovi Komisije za ravnopravnost spolova i Ćazim Lulić, član Komisije za odnose sa vjerskim zajednicama i nevladinim organizacijama.

Predsjednica Komisije je predložila slijedeći :

 

Dnevni red

 

1.Razgovori i planovi za dalje aktivnosti ovih Komisija

2.Razno

 

Predsjednica Komisije je upoznala prisutne da je gđa Mirjana Vlaho voditeljica Caritasa, obiteljskog savjetovališta i prihvatilišta Mirjam Mostar uputila dopis u kome je predstavljen plan rada ove organizacije, njihove aktivnosti za obitelj bez nasilja i to je povod za sazivanje ovog sastanka.

Razmatrajući ovaj dopis jasno je da je ova organizacija podržala Gender projekt „Prevencija nasilja" koji je također podržalo i Gradsko vijeće Grada Mostara.

Nakon diskusije u kojoj su sudjelovali: Selma Jakupović, Mirjana Penava, Slađan Bevanda, Slađana Gotovac, Amir Šelo, Ćazim Lulić, Adis Zilić istaknuto je da je potrebno ostvariti suradnju sa ovom institucijom, upriličiti posjetu, podržati njihov rad s obzirom na njihov veliki doprinos u borbi protiv nasilja u obitelji .

Također je istaknuto da medijski treba informirati javnost o ovim institucijama kako bi mogući korisnici znali gdje potražiti pomoć.

Vezano za rad Caritasa, Merhameta, Žena BiH , mišljenje članova ovih Komisija je da je u Proračunu potrebno planirati sredstva za njihov rad, pa makar i u simboličnom iznosu za one koje nisu uvršteni u Proračun npr. Žena BiH.

Istaknuto je da je potrebno da Grad financijski podrži Caritas koji pruža pomoć osobama za koje je bolničko liječenje završeno a nalaze se u jedinici za njegu ove institucije (stanja kome).

Pod tačkom Razno: istaknuti su problemi Škole za djecu sa posebnim potrebama i Nevladine organizacije Sunce za djecu sa posebnim potrebama i stav ove dvije Komisije je slijedeći:

da se na nacrt Proračuna za 2011. godinu uloži amandman da se planiraju sredstva u visini od 50 000 KM za nabavku specijalnih vozila za ove dvije institucije.

Također je zaključeno da Komisija za odnose sa vjerskim zajednicama treba posjetiti Merhamet kako bi se upoznali sa potrebama, aktivnostima ove udruge radi dalje pomoći od strane Grada ( izdvajanja sredstava u Proračunu itd).

U ove aktivnosti potrebno je uključiti i Komisiju za posebne kategorije stanovništva.

Vezano za Projekte koje financira Evropska unija Amir Šelo je istakao da su potrebni Projekt-menageri, kvalificirani koji će napraviti kvalitetan projekat u cilju realizacije sredstava iz Projekata evropske unije IPA (instrument predpristupne pomoći).

Vezano za odobravanje sredstava u Proračunu za rad Nevladinog sektora potrebno je da Grad uvede red , da se postave prioriteti da se prati realizacija sredstava kao i da je potrebno oformiti Komisiju koja će to pratiti u kojoj bi obavezno bio član iz Nevladinog sektora

Kada su u pitanju problemi studenata zaključeno je da je potrebno uvesti SOS telefon radi prijavljivanja nezakonitih postupaka prema studentima.

Gđa Mirjana Penava je istakla da je u svim ovim aktivnostima potrebno pratiti rodnu dimenziju.

 

 

Sastanak je završen u 10 sati.

 

 

 

 

 

 

Dostavljeno:

- Predsjednici Komisije za ravnopravnost spolova

- Predsjedniku Komisije za odnose sa vjerskim

zajednicama i NVO

- Predsjedniku Gradskog vijeća

- Gradonačelniku

- Vijeće mladih

- Tajniku Gradskog vijeća

- a/a

 

 

 

 

 

Zapisničar Predsjednica Komisije

 

Dragica Bušić dr. Selma Jakupović

 
« Prethodna   Sljedeća »

Radna tijela Vijeća - najnovije

newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba