Projekt: Prevencija i suzbijanje seksualno utemeljenog i rodnog nasilja u BiH Ispis E-mail
18.01.2011.
Gender Centar Federacije BiH uz potporu Gradskoga vijeća i suradnju sa Povjerenstvima Vijeća za ravnopravnost splova i suradnju sa nevladinim i vjerskim zajednicama; organizira okrugli stol na kojem će prezentirati Projekt: „Prevencija i suzbijanje seksualno utemeljenog i rodnog nasilja u BiH; - ponedjeljak 24.01.2011., Hotel Bristol, 11,00h

Tijekom 2007. godine Gender Centar Federacije BiH je u suradnji s Federalnim ministarstvom pravde organizirao javne rasprave o primjeni Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. Te su rasprave održane u sjedištima svih 10 županija. Pored ostalog istaknuta je i potreba međusobne suradnje svih subjekata na lokalnoj razini u preventivnom djelovanju i postupku pružanja određenih usluga žrtvama nasilja u obitelji te preciznije definiranje zadaća navedenih subjekata u navedenom postupku. Tu se, prije svega, misli na međusobnu suradnju tijela vlasti na lokalnoj razini, policije, centara za socijalnu skrb, obrazovnih institucija, pravosudnih institucija i nevladinih udruga u okviru kojih djeluju i sigurne kuće. Zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH", broj 32/10 - pročišćeni tekst) date su definicije nasilja na temelju spola, uključujući obiteljsko nasilje, dok je Obiteljskim zakonom u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 35/05 i 41/05) zabranjeno nasilničko ponašanje u obitelji. Vlada Federacije BiH je u studenome 2008. godine donijela Strateški plan za prevenciju nasilja u obitelji za Federaciju BiH - 2009 - 2010 („Službene novine Federacije BiH, broj 75/08) kojim je predviđena izrada protokola o suradnji svih subjekata u postupku zaštite žrtve nasilja u obitelji u lokalnim zajednicama.
Ovim su strateškim planom predviđene kontinuirane aktivnosti na podizanju svijesti o potrebi preventivnog djelovanja kako bi se otklonili uzroci nasilja u obitelji i široj zajednici. U ovome je razdoblju UNFPA (Populacijski fond UN-a) pokrenuo izradu projekta koji bi financijski podržao razvijanje međusobne suradnje i komunikacije svih subjekata (tijela vlasti, zdravstvene ustanove, policija, obrazovne ustanove, tijela socijalne skrbi, sudovi i nevladine udruge) na lokalnoj razini u 6 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Na inicijativu Gender Centra Federacije BiH, a vodeći računa o prostornoj pokrivenosti, u Federaciji BiH predložene su tri lokalne zajednice (Grad Mostar, Općina Bihać i Općina Goražde) u kojima bi se provodio projekt pod nazivom „Prevencija i suzbijanje seksualnog i rodno utemeljenog nasilja u BiH".O Projektu „Prevencija i suzbijanje seksualnog i rodno utemeljenog nasilja u BiH"


Krajem 2009. godine Vijeće ministara i UNFPA potpisali su projekt „Prevencija i suzbijanje seksualnog i rodno utemeljenog nasilja". Kao partneri u ovome projektu u njegovoj provedbi su Gender Centar Federacije BiH i Gender centar Republike Srpske.

Na temelju pisma razumijevanja, koje su potpisale ravnateljica Gender Centra Federacije BiH i ravnateljica UNFPA za BiH, Gender Centar Federacije BiH je odgovoran za provedbu ovoga projekta na području Grada Mostara, Općine Bihać i Općine Goražde. Projekt će trajati tri godine. Temeljni cilj projekta je jasnije definiranje zadaća svih subjekata (tijela vlasti na lokalnoj razini, policije, centara za socijalnu skrb, obrazovnih institucija, pravosudnih institucija i nevladinih udruga koje se bave zaštitom ljudskih prava) u procesu preventivnog djelovanja na lokalnoj razini, kao i tijekom pružanja odgovarajućih vidova zaštite žrtvama rodno utemeljenog nasilja u lokalnoj zajednici, te njihova međusobna komunikacija i suradnja.

Temeljni će se cilj postići:
putem organiziranja pojačane medijske kampanje o problemima rodno utemeljenog nasilja;
održavanjem okruglih stolova na kojima bi se razgovaralo o problematici rodno utemeljenog nasilja;
provođenjem određenih istraživanja (o rasprostranjenosti nasilja, o postupanju sa žrtvama nasilja navedenih subjekata);
održavanjem zajedničkih radionica na kojima će se precizirati postupanje svakog od navedenih subjekata u postupku pružanja odgovarajućih vidova zaštite žrtvi rodno utemeljenog nasilja;
putem obuke predstavnika lokalnih tijela vlasti (određenih službi u sustavu izvršne vlasti, radnih tijela za jednakopravnost spolova Gradskoga i općinskih vijeća) o značaju preventivnog djelovanja i pružanjem adekvatne zaštite žrtvama rodno utemeljenog nasilja i sl.;
usvajanjem Programa mjera za preventivno djelovanje u oblasti nasilja od strane lokalnih tijela vlasti;
uspostavom baze podataka o prijavljenim slučajevima nasilja i o odnosima žrtve rodno utemeljenog nasilja i nasilne osobe.

Kao kruna završetka projekta predviđeno je u svakoj od gore navedenih lokalnih zajednica potpisivanje posebnog Protokola o suradnji svih subjekata (referalnih mehanizama) o međusobnom djelovanju u oblasti prevencije i pružanja adekvatne zaštite žrtvama rodno utemeljenog nasilja, a koji će biti rezultat zajedničkog rada predstavnika institucija u svakoj lokalnoj zajednici.

 
« Prethodna   Sljedeća »

Radna tijela Vijeća - najnovije

newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba