Zajednička sjednica Komisije za ravnopravnost spolova i Komisije za odnose sa vjerskim zajednicama Ispis E-mail
23.12.2010.

KOMISIJA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

Sa zajedničke sjednice Komisije za ravnopravnost spolova i Komisije za odnose sa vjerskim zajednicama i NVO

 

 

Zajednička sjednica Komisije za ravnopravnost spolova i Komisije za odnose sa vjerskim zajednicama i NVO održana je dana 20.12.2010. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Gradskog vijeća Grada Mostara.

Sjednici su prisustovali: Selma Jakupović, predsjednica Komisije za ravnopravnost spolova, Marko Romić, Adis Zilić, Mirjana Penava i Amir Šelo, članovi/ce Komisije, Milenko Paunovski, predsjednik Komisije za odnose sa vjerskim zajednicama i NVO i Goran Bilić, član Komisije.

Komisiji nisu prisustvovali Slađan Bevanda i Slađana Gotovac.

Sjednicom je predsjedavala Selma Jakupović i predložila je slijedeći

 

 

DNEVNI RED

 

Dogovor o organizovanju „Okruglog stola" na temu: Implementacija projekta
„Prevencija i suzbijanje seksualnog i rodno utemeljenog nasilja u BiH"

 

Predsjednica Komisije za ravnopravnost spolova je ukratko upoznala prisutne da je Komisija u svom radu, a vezano za provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova, prisustvovala seminaru koji je u Neumu organiziran od strane Gender cenrta FBiH. Zaključak sa seminara je da je potrebna dalja edukacija vijećnika i vijećnica u vezi provedbe ovog Zakona.

Kako je na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Mostara održanoj 9.12.2010. godine jednoglasno prihvaćena Informacija o provedbi projekta „Prevencija i suzbijanje seksualnog i rodno utemeljenog nasilja u BiH", planirano je održavanje Okruglog stola na tu temu a zadatak ovih dviju Komisija je poduzimanje određenih predradnji da se pripremi provođenje ovog projekta, koji će se u Mostaru provoditi 3 godine.

G-đa Mirjana Penava je upoznala prisutne sa projektom za koji je istakla da će se provoditi u fazama. U projekt će biti uključene relevantne institucije(organi vlasti na lokalnom nivou, policija, centar za socijalni rad, obrazovne institucije, pravosudne institucije i nevladine udruge u skladu sa svojim misijama) koje će nakon projekta učestvovati u procesu preventivnog djelovanja na lokalnom nivou .

 

Cilj Okruglog stola je prezentacija projekta i dalja koordinacija i saradnja kroz ove dvije Komisije Gradskog vijeća.

 

 

 

 

Okrugli stol koji se planira održati trebao bi okupiti predstavnike prije svega

- Gender centra FBiH,

- NVO (Žena BiH, Caritas, FORMA F, Centar za porodicu, Vijeće mladih, Centar za ljudska prava Mostar),

- Akademska zajednica (putem studenata i studentica sa Univerziteta i Sveučilišta Mostar, profesori koji predaju ljudska prava),

- a poseban naglasak je stavljen na učešće vjerskih zajednica, koje se do sada nisu aktivno uključivale u ovu problematiku.

Komisija je izrazila potrebu što hitnijeg formiranja Komisije za ravnopravnost spolova na nivou Kantona jer je i njihova uloga u provođenju projekta jako velika.

 

Milenko Paunovski, predsjednik Komisije za odnose sa vjerskim zajednicama i NVO je predložio da se od strane Gender centra dostavi Plan projektnih aktivnosti.

 

Goran Bilić je u svojoj diskusiji istakao da je zaista neophodna dalja edukacija članova i članica Komisija kroz neke radionice, kako bi se detaljnije upoznali s projektom i mogli aktivnije sudjelovati u njegovom provođenju.

 

Zaključak sastanka je da su obje Komisije prepoznale značaj projekta i s ciljem što bolje implemantacije istog traži se od Gender centra FBiH da dostavi (prije održavanja Okruglog stola)Informaciju o projektu, kao i da pomogne u organizaciji Okruglog stola, koji se planira u toku januara 2011. godine i da, osim pobrojanih učesnika Okruglog stola, popis učesnika dopuni svojim sugestijama.

 

 

 

 
« Prethodna

Radna tijela Vijeća - najnovije

newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba